Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Konfiguracja domeny niekorzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.pl

 • Pomoc
 • CDN nazwa.pl
 • Konfiguracja domeny niekorzystającej z DNS Anycast do pracy z CDN nazwa.pl

 

Domena główna, subdomeny i domeny dodatkowe muszą zostać skierowane na usługę CDN nazwa.pl w konfiguracji obsługujących je serwerów DNS. Szczegółowy opis, jak dodać domenę do CDN nazwa.pl, zaprezentowany jest w artykule: Dodawanie domen do usługi CDN nazwa.pl.

UWAGA! Jeżeli domena, pod którą działa strona WWW korzystająca z CDN nazwa.pl, ma realizować szyfrowane połączenia SSL (dostęp do strony przez https://), przed zmianą konfiguracji domeny na usługę CDN nazwa.pl należy uprzednio uruchomić dla tej domeny certyfikat SSL. Szczegółowy opis uruchomienia certyfikatu SSL dla domeny wykorzystywanej na usłudze CDN nazwa.pl znajduje się w artykule: Certyfikaty SSL dla domen korzystających z CDN nazwa.pl.

Po dodaniu domeny do usługi CDN nazwa.pl i uruchomieniu dla niej certyfikatu SSL (opcja), możesz przejść do skierowania domeny na Twoją usługę CDN nazwa.pl.

Jeżeli chcesz być pewien, że ustawienia strefy DNS Twojej domeny, która korzysta z CDN nazwa.pl, są zawsze aktualne, powinieneś korzystać z usługi DNS Anycast w nazwa.pl. Usługa DNS Anycast w nazwa.pl jest bezpłatna dla domen, które są rejestrowane/utrzymywane w nazwa.pl. Dla domen, które są rejestrowane/utrzymywane u innych rejestratorów, obowiązuje opłata zgodna z cennikiem. Jeżeli chcesz uruchomić DNS Anycast dla swojej domeny, wejdź na stronę: https://www.nazwa.pl/dns-anycast/ .

Jeżeli nie korzystasz z usługi DNS Anycast w nazwa.pl dla domeny, którą chcesz skonfigurować w ramach CDN nazwa.pl, musisz wykonać jej konfigurację na serwerze DNS, na który domena jest aktualnie skierowana.

Za przekierowanie domeny (subdomeny) na usługę CDN nazwa.pl odpowiada rekord A w konfiguracji strefy DNS domeny. Adres IP usługi CDN nazwa.pl możesz znaleźć w Panelu Klienta nazwa.pl. W tym celu, po zalogowaniu do Panelu Klienta, wybierz zakładkę Moje usługi -> CDN nazwa.pl i kliknij odnośnik Ustawienia widoczny poniżej identyfikatora usługi. W wyświetlonych szczegółach usługi, na karcie Ustawienia podstawowe (1), widoczne są niezbędne dane (2).

cdn nazwa.pl szczegoly ustawienia podstawowe dane do przekierowania domeny

Jeśli strona internetowa umieszczona jest na serwerze w firmie zewnętrznej, która zarządza serwerem DNS dla domeny (jej rekordy NS), zgłoś prośbę o zmianę rekordu A do tego usługodawcy.

Korzystając z poczty e-mail w swojej domenie, pamiętaj, aby sprawdzić, czy rekord MX domeny kieruje na właściwy serwer pocztowy, a nie na adres IP usługi CDN nazwa.pl. W razie konieczności skontaktuj się z użytkownikami Twojej poczty e-mail i poinformuj ich o prawidłowej nazwie serwera POP3/SMTP/IMAP według ustawień w strefie DNS Twojej domeny.

UWAGA! Należy mieć na uwadze, że w przypadku zmiany adresu IP usługi CDN nazwa.pl konieczne jest skorygowanie ustawień rekordu A w strefie DNS domeny tak, aby kierowała na nowy adres IP. Z tego powodu korzystanie z rekordu A, jako sposobu konfiguracji domen korzystających z CDN nazwa.pl, nie jest zalecane. Zalecamy korzystanie z usługi DNS Anycast, którą dla domeny można zamówić na stronie: https://www.nazwa.pl/dns-anycast/.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z DNS Anycast, poniżej zamieszczone zostały przykłady konfiguracji rekordu A.

 

Bind9

 • Odszukaj pliki konfiguracyjne Bind. W poniższym przykładzie lokalizacją plików konfiguracyjnych będzie katalog /etc/bind/.
 • Otwórz plik named.conf.local i znajdź w nim informacje dotyczące Twojej domeny. Widoczna tam będzie nazwa pliku strefy domeny i ścieżka, która do niego prowadzi. Na przykład, dla domeny o adresie jakasdomena.pl może to być plik o nazwie db.jakasdomena.pl:
 • [...]
  zone "jakasdomena.pl" {
            type master;
            file "/etc/bind/db.jakasdomena.pl";
  };
  [...]

 • Otwórz plik strefy domeny o nazwie sprawdzonej wcześniej, np. db.jakasdomena.pl.
 • Odszukaj wpis dotyczący rekordu A domeny i zmień widoczny tam adres IP na ten, który jest podany w szczegółach Twojej usługi CDN nazwa.pl, np. 85.128.128.99.
 • ; Zone file for jakasdomena.pl
  $TTL 14400
  jakasdomena.pl.    86400    IN    SOA    dns1.twojserwerdns.pl.    email.jakasdomena.pl.    (
                                                                                      2021060701                 ;Serial Number
                                                                                      3600                                ;refresh
                                                                                      7200                                ;retry
                                                                                      1209600                         ;expire
                                                                                      86400      )
   
  jakasdomena.pl.    86400    IN    NS    dns1.twojserwerdns.pl.
  jakasdomena.pl.    86400    IN    NS    dns2.twojserwerdns.pl.
   
  jakasdomena.pl.    14400    IN    A      85.128.128.104
   
  jakasdomena.pl.    14400    IN    MX    0    poczta.jakasdomena.pl.
   
   
  pop3      14400    IN    A    85.128.128.128
  imap      14400    IN    A    85.128.128.128
  smtp      14400    IN    A    85.128.128.128
  poczta      14400    IN    A    85.128.128.128
   
  www    14400    IN    CNAME    jakasdomena.pl.
  ftp        14400    IN    CNAME    ftp.jakasdomena.pl.
 • Upewnij się, że domena posiada poprawnie skonfigurowany rekord MX, który nie będzie wskazywał na adres IP usługi CDN nazwa.pl, tylko na właściwy serwer pocztowy (w naszym przykładzie serwerem pocztowym jest host poczta.jakasdomena.pl, który posiada rekord A 85.128.128.128)
 • Zapisz ustawienia i wykonaj restart Bind9 używając komendy:
 • sudo /etc/init.d/bind9 restart

 

DirectAdmin

 • Po zalogowaniu do DirectAdmina przejdź do ustawień konfiguracjnych serwera. W sekcji Manager Konta (Account Manager) odnajdź opcję Zarządzanie DNS (DNS Management).
 • Chcąc zmienić wartość istniejącego już wcześniej rekordu A dla domeny, kliknij widoczną po jego prawej stronie ikonę "ołówka".
 • Wpisz nowy adres IP, np. 85.128.128.99, w polu edycji Wartości (Value) i zapisz zmianę.
 • Upewnij się, że domena posiada poprawnie skonfigurowany rekord MX, który nie będzie wskazywał na adres IP usługi CDN nazwa.pl, tylko na właściwy serwer pocztowy.
 • Po uzupełnieniu danych zapisz zmianę.

 

cPanel

 • Po zalogowaniu do cPanelu przejdź do sekcji Domeny (Domains) i kliknij na opcji Edytor Strefy (Zone Editor).
 • Odszukaj adres domeny, której rekord chcesz zmienić i kliknij przy niej przycisk Zarządzaj (Manage).
 • Jeśli chcesz zmienić wartość istniejącego rekordu, np. wpisać nowy adres IP w rekordzie A domeny, po prawej stronie tego rekordu kliknij przycisk Edytu (Edit). Wpisz nowy adres IP, np. 85.128.128.99, w kolumnie Rekord (Record) i zapisz zmianę.
 • Po uzupełnieniu danych zapisz zmianę.
 • Upewnij się, że domena posiada poprawnie skonfigurowany rekord MX, który nie będzie wskazywał na adres IP usługi CDN nazwa.pl, tylko na właściwy serwer pocztowy.

 

WHM

 • Zaloguj się do panelu WHM i przejdź do sekcji Funkcje DNS (DNS functions). Kliknij opcję Edytuj Strefę DNS (Edit DNS Zone).
 • Odszukaj swoją domenę na liście, zaznacz ją i kliknij przycisk Edytuj (Edit).
 • Jeśli chcesz zmienić wartość istniejącego już rekordu, np. A, odnajdź właściwy rekord, a następnie kliknij na polu z dotychczasowym adresem IP i wpisz w jego miejsce nowy adres, np. 85.128.128.99. Zapisz wykonaną zmianę.
 • Po uzupełnieniu danych zapisz zmianę.
 • Upewnij się, że domena posiada poprawnie skonfigurowany rekord MX, który nie będzie wskazywał na adres IP usługi CDN nazwa.pl, tylko na właściwy serwer pocztowy.

 

Plesk

 • Po zalogowaniu do panelu Plesk wybierz z menu opcję Strony i Domeny (Webstites & Domains), a następnie odszukaj sekcję Hosting i DNS (Hosting & DNS) i kliknij w opcję Ustawienia DNS (DNS Settings).
 • Jeśli chcesz zmienić wartość istniejącego rekordu, np. wpisać nowy adres IP w rekordzie A, odnajdź właściwy rekord domeny i kliknij w jego nazwę. Zmień adres IP w widocznym polu, np. na 85.128.128.99 i kliknij OK, aby zapisać zmianę. Aby zmiana w strefie DNS została zapisana, kliknij przycisk Uaktualnij (Update).
 • Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk OK, aby zapisać zmianę. Pamiętaj, że aby zmiana w strefie DNS została zapisana, konieczne jest kliknięcie przycisku Uaktualnij (Update).
 • Upewnij się, że domena posiada poprawnie skonfigurowany rekord MX, który nie będzie wskazywał na adres IP usługi CDN nazwa.pl, tylko na właściwy serwer pocztowy.
Table of Contents