Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Bazy danych MongoDB

Czym jest MongoDB?

MongoDB jest nierelacyjnym magazynem danych. W porównaniu do „tradycyjnych”, relacyjnych baz, takich jak MariaDB czy PostgreSQL, nie posiada ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania danymi. MongoDB wspiera macierze jako wartości, a ich przeszukiwanie jest bardzo proste i szybkie dzięki zapytaniom opartym o JSON. Ta różnica w podejściu do funkcjonowania bazy danych powoduje, że strony WWW stosujące MongoDB są wydajniejsze i szybsze w działaniu niż te oparte o tradycyjne, relacyjne rozwiązania. MongoDB jest stosowany w wielu spotykanych na co dzień narzędziach, w połączeniu zarówno z Node.js, jak i językiem PHP.

Na hostingu w nazwa.pl konfiguracja magazynu danych MongoDB nie różni się niczym od konfiguracji takich baz danych, jak MariaDB czy PostgreSQL.

 

Jak dodać bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

Dla każdego hostingu w nazwa.pl jest uruchamiana osobna instancja serwera MongoDB, co pozwala na pełną izolację tych instalacji, a tym samym bezpieczeństwo przechowywanych w nich danych. Bazę MongoDB można dodać w panelu zarządzania serwerem CloudHosting Panel w taki sam sposób, jak dodaje się pozostałe typy baz. Dodanie bazy danych MongoDB powoduje przeprowadzenie wspomnianej wcześniej automatycznej instalacji serwera MongoDB na Twoim hostingu.

W celu dodania nowej bazy MongoDB wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak ustalić właściwy CloudHosting Panel?

Po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki BAZY DANYCH i wybierz opcję Dodaj bazę danych (1).

CloudHosting Panel menu bazy danych dodaj baze

Wyświetlony zostanie formularz dodawania bazy danych. Jako typ bazy danych wybierz wersję MongoDB 4.0.3 (1), ustaw rozmiar bazy (2), wpisz jej nazwę (3), uzupełnij opis (4), który pozwoli na łatwe zidentyfikowanie bazy w CloudHosting Panelu, a na końcu wpisz dwukrotnie hasło użytkownika (5). Po uzupełnieniu formularza kliknij przycisk Zapisz (6).

CloudHosting Panel bazy danych dodaj baze mongodb

 

Jak edytować bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

W przypadku baz MongoDB możliwe jest edytowanie jej danych, takich jak opis, zmiana rozmiaru bazy oraz zmiana hasła użytkownika. Aby edytować bazę danych, przejdź w panelu zarządzania CloudHosting Panel do zakładki BAZY DANYCH i wybierz opcję Wykaz baz danych (1).

CloudHosting Panel menu bazy danych wykaz baz danych

W sekcji Bazy MongoDB odnajdź właściwą bazę i kliknij w jej nazwę (1).

CloudHosting Panel bazy danych wykaz mongodb kliknij

Następnie dokonaj zmiany wymaganych ustawień (1) i kliknij przycisk Zapisz (2), aby je zachować. Nad formularzem edycji danych bazy znajdują się informacje dotyczące serwera bazy danych (3). Będą one potrzebne do nawiązania połączenia z bazą.

CloudHosting Panel bazy danych mongodb edytuj dane
 

Migracja baz danych MongoDB na serwer w nazwa.pl

W przypadku baz danych typu MongoDB nie ma możliwości wykonania ich migracji na serwer w nazwa.pl za pomocą narzędzia do migracji baz danych dostępnego z poziomu CloudHosting Panel.

Table of Contents