Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Bazy danych MongoDB

Czym jest MongoDB?

MongoDB jest nierelacyjnym magazynem danych. W porównaniu do „tradycyjnych”, relacyjnych baz, takich jak MariaDB czy PostgreSQL, nie posiada ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania danymi. MongoDB wspiera macierze jako wartości, a ich przeszukiwanie jest bardzo proste i szybkie, dzięki zapytaniom opartym o JSON. Ta różnica w podejściu do funkcjonowania bazy danych powoduje, że strony WWW stosujące MongoDB są wydajniejsze i szybsze w działaniu, niż te oparte o tradycyjne, relacyjne rozwiązania. MongoDB jest stosowany w wielu spotykanych na co dzień narzędziach, w połączeniu zarówno z Node.js, jak i językiem PHP.

Na hostingu w nazwa.pl konfiguracja magazynu danych MongoDB nie różni się niczym, od konfiguracji takich baz danych, jak MariaDB czy PostgreSQL.

Jak dodać bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

Dla każdego hostingu w nazwa.pl jest uruchamiana osobna instancja serwera MongoDB, co pozwala na pełną izolację tych instalacji, a tym samym bezpieczeństwo przechowywanych w nich danych. Bazę MongoDB można dodać w panelu zarządzania serwerem Active.admin w taki sam sposób, jak dodaje się pozostałe typy baz. Dodanie bazy danych MongoDB powoduje przeprowadzenie wspomnianej wcześniej automatycznej instalacji serwera MongoDB na Twoim hostingu.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

W celu dodania nowej bazy MongoDB, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu do panelu Active.admin, przejdź do zakładki Bazy danychDodaj bazę danych i wybierz wersję bazy danych MongoDB 4.0.3 (1), ustaw rozmiar bazy (2), uzupełnij wymagane pola (3), tzn. nazwę bazy, hasło użytkownika i opcjonalnie opis bazy i kliknij przycisk Zapisz (4), aby dodać bazę do serwera.

Jak edytować bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

W przypadku baz MongoDB możliwe jest edytowanie jej danych, takich jak opis, zmiana rozmiaru bazy oraz zmiana hasła użytkownika. Aby edytować bazę danych, przejdź w panelu Active.admin do zakładki Bazy danychWykaz baz danych, odnajdź właściwą bazę MongoDB i kliknij w jej nazwę. Wyświetlone zostaną szczegóły bazy danych (1). Kliknij poniżej przycisk Edytuj (2).

Następnie dokonaj zmiany wymaganych ustawień (1) i kliknij przycisk Zapisz (2), aby je zachować.

Table of Contents