CDN nazwa.pl na serwerach CloudHosting

CDN nazwa.pl to sieć dystrybucji treści. Poszczególne jej węzły zostały zlokalizowane w kluczowych punktach wymiany danych w strategicznych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Amsterdam, Waszyngton czy Seattle. Zapewnia to właścicielom witryn internetowych buforowanie statycznych treści, takich jak pliki CSS i Javascript oraz grafiki wyświetlane na stronach WWW. Umożliwia również ich dystrybucję w maksymalnie krótkim czasie do użytkowników, wysyłających zapytania dotyczące odwiedzanych stron internetowych.

CDN nazwa.pl jest usługą, która przyspiesza działanie witryn internetowych począwszy od osobistych stron WWW poprzez rozbudowane portale z galeriami, a skończywszy na dużych platformach e‑commerce. Usługa pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na transmisję danych nawet kilkukrotnie. Węzły CDN nazwa.pl można nazwać pośrednikami w dostarczaniu treści między użytkownikiem, który wchodzi na daną stronę internetową, a rzeczywistym serwerem, na którym znajdują się pliki, które tę stronę tworzą.

CDN nazwa.pl daje szereg możliwości. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zaawansowana ochrona anty-DDoS - ochronę przed atakami Distributed Denial of Service zapewniają urządzenia w każdym z węzłów CDN, które filtrują ruch zaraz za stykami z sieciami innych operatorów w Internecie. Wymiana ruchu w wielu punktach umożliwia ograniczenie skutków ataku tylko do styku z siecią, z której jest prowadzony atak, przez co nie ma on wpływu na działanie innych połączeń z sieciami zewnętrznymi i całej sieci nazwa.pl. Węzły CDN nazwa.pl za granicą przejmują na siebie ataki z sieci zagranicznych, dzięki czemu użytkownicy z Polski nie odczuwają ich skutków.
 • Szybsze wczytywanie strony w przeglądarce - strony internetowe korzystające z buforowania statycznych plików w ramach CDN nazwa.pl działają znacznie szybciej, niż strony niewykorzystujące tej technologii. Na wzrost szybkości wczytywania strony WWW ma wpływ przede wszystkim skrócenie odległości pomiędzy komputerem użytkownika wysyłającego zapytanie o daną stronę, a serwerem przechowującym jej statyczne pliki.
 • Węzły CDN nazwa.pl zlokalizowane w kluczowych miejscach na świecie - serwery cache przechowujące statyczne elementy stron WWW zlokalizowane są w wielu miastach na świecie. Zapewniają dostęp do statycznych plików Twojej strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca. Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiem poprawia wydajność, usuwa opóźnienia w dostarczaniu treści i skraca czas ładowania serwisów.
 • Wzrost pozycji stron w Google - buforowanie statycznych plików stron WWW w ramach węzłów CDN nazwa.pl ma duże znaczenie pod kątem SEO. Algorytmy wyszukiwarek internetowych zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW. Korzystanie z CDN nazwa.pl wprost przekłada się na lepsze wyniki przy pozycjonowaniu stron internetowych.
 • Automatyczna konfiguracja CDN nazwa.pl dla usług CloudHosting - CDN nazwa.pl dla każdego serwisu obsługiwanego przez CloudHosting aktywowany jest automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Na serwerze dostępne są oryginalne nagłówki, a Load Balancing, Geolokalizacja, dystrybucja treści i ochrona w każdym węźle realizowana jest bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji. Jeżeli jeden z punktów sieci CDN nazwa.pl z jakiegoś powodu nie będzie dostępny, ruch, który jest do niego kierowany, ulega automatycznemu przekierowaniu na kolejny węzeł CDN nazwa.pl.

   

CDN nazwa.pl działa automatycznie dla każdej domeny skonfigurowanej na serwerach CloudHosting nazwa.pl. Automatyczna dystrybucja treści nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony właściciela strony, np. integracji z zewnętrznymi systemami CDN typu Cloudflare, nie wymaga także wnoszenia dodatkowych opłat. Nad poprawnym działaniem całego systemu od początku do końca czuwa nazwa.pl.

 

Konfiguracja CDN nazwa.pl za pomocą pliku .htaccess

CDN nazwa.pl posiada zdefiniowane algorytmy, które zapewniają optymalne zarządzanie danymi przechowywanymi w pamięci poszczególnych węzłów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak potrzeba, aby na poziomie danej strony WWW lub aplikacji internetowej zmienić domyślne zasady buforowania danych. Do zarządzania tymi ustawieniami służy nagłówek Cache-Control, który pozwala określić jak długo CDN nazwa.pl ma buforować pobrane z serwera dane.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ustawień, które można umieścić w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu strony lub aplikacji, której mają dotyczyć. Wybrane ustawienia należy dodać na końcu pliku .htaccess, za wszystkimi pozostałymi wpisami, które się tam ewentualnie znajdują. Należy pamiętać, że jeżeli więcej niż jedno ustawienie będzie odnosiło się do tych samych plików (lub ich typów, klasyfikowanych po rozszerzeniu), wówczas zastosowana będzie tylko ostatnia z reguł zawartych w .htaccess, a ustawienia z wcześniej występujących wpisów zostaną w konfiguracji nadpisane.

 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl pliku style.css:
  <FilesMatch "style\.css">
       Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>
 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o rozszerzeniach .js i .css:
  <FilesMatch "\.(js|css)$">
       Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>
 • Ustawienie buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o wybranych rozszerzeniach przez okres 24 godzin:
  <filesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
       Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
  </filesMatch>
 • Ustawienie buforowania wszystkich typów plików w ramach CDN nazwa.pl przez okres 24 godzin:
  Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
 • Ustawienie buforowania wszystkich typów plików w ramach CDN nazwa.pl przez okres 10 minut:
  Header set Cache-Control "max-age=600, public"

UWAGA! Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą mieć w swoim kodzie wprowadzone inne ustawienia dotyczące nagłówka Cache-Control, wówczas wpisy z pliku .htaccess zostaną pominięte, a wzięte zostaną pod uwagę ustawienia zdefiniowane przez samą aplikację.

 

Czyszczenie cache

Dotychczasowy, kilkuminutowy, czas utrzymywania danych w pamięci serwerów CDN nazwa.pl został wydłużony, co może powodować różnice w wersji strony w pamięci CDN i na oryginalnym serwerze. W związku z tym, wprowadzona została możliwość samodzielnego czyszczenia cache na serwerach CDN nazwa.pl, za pomocą funkcjonalności dostępnej w Panel Klienta.

Aby wykonać tę czynność dla serwera CloudHosting, należy zalogować się do Panelu Klienta, a następnie przejść do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknąć odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej identyfikatora serwera.

Szczegółach serwera należy przejść na kartę CDN nazwa.pl (1) i kliknąć przycisk WYCZYŚĆ CACHE (2).

W wyniku działania funkcji czyszczącej cache, wszystkie informacje z serwera hostingowego są usuwane z pamięci CDN nazwa.pl. Dla wygody webmasterów łączących się przez SSH, funkcjonalność czyszczenia cache na CDN nazwa.pl dostępna jest także za pomocą komendy nazwa-cdn purge:

server000001@server000001:~$ nazwa-cdn purge
Dyspozycja usunięcia informacji przechowywanych na serwerach CDN nazwa.pl została przyjęta. Zaktualizowane elementy Twoich stron internetowych zostaną na nowo pobrane z oryginalnego serwera.
server000001@server000001:~$

Operacje czyszczenia cache CDN nazwa.pl zaleca się wykonywać w przypadku zmiany wartości statycznych plików na serwerze. Można to zrobić także po dowolnej innej zmianie na stronie WWW, przy czym należy pamiętać, że zbyt częste restarty będą obniżały wydajność działania serwisu. Operacja może być wykonywana nie częściej niż 1 raz na minutę.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest węzeł CDN nazwa.pl?

Węzeł CDN nazwa.pl to serwery nazwa.pl, które są umieszczone w określonej lokalizacji i przechowują kopie elementów stron WWW użytkowników usług CloudHosting.

Czy CDN nazwa.pl wymaga jakiejś konfiguracji po stronie skryptów WordPress, PrestaShop, strony WWW czy ustawień serwera?

CDN nazwa.pl dla każdego serwisu obsługiwanego przez CloudHosting aktywowany jest automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Czy korzystanie z CDN nazwa.pl powoduje zmianę w treści nagłówków komunikacji HTTP?

Korzystanie z CDN nazwa.pl nie powoduje żadnych zmian w zakresie nagłówków komunikacji HTTP pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Oznacza to, że do serwera, na którym jest strona WWW, docierają prawidłowe informacje o adresie IP, którym identyfikuje się dany użytkownik wchodzący na stronę.

Czy strony WWW są od razu kopiowane na serwery CDN nazwa.pl?

Elementy stron WWW są przechowywane przez dany węzeł CDN nazwa.pl, dopiero gdy pojawią się pierwsze zapytania o tę stronę skierowane do tego węzła i te informacje zostaną mu dostarczone z oryginalnego serwera. Cachowanie elementów strony w poszczególnych lokalizacjach odbywa się niezależnie od siebie.

Kiedy wprowadzono CDN nazwa.pl?

CDN nazwa.pl działa od 2019 roku.

Table of Contents