Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

CDN nazwa.pl na serwerach CloudHosting

CDN nazwa.pl to sieć dystrybucji treści, której poszczególne węzły zostały zlokalizowane w kluczowych punktach wymiany danych w Polsce, Europie i USA. Usługa zapewnia przyspieszenie działania witryn internetowych, dzięki buforowaniu statycznych treści wyświetlanych na stronach, takich jak grafiki, pliki JavaScript czy też arkusze styli CSS.

wortal cdn nazwa.pl wezly cdn mapa

CDN nazwa.pl jest usługą, która przyspiesza działanie witryn internetowych, począwszy od osobistych stron WWW poprzez rozbudowane portale z galeriami, a skończywszy na dużych platformach e‑commerce. Usługa pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na transmisję danych nawet kilkukrotnie. Węzły CDN nazwa.pl można nazwać pośrednikami w dostarczaniu treści między użytkownikiem, który wchodzi na daną stronę internetową, a rzeczywistym serwerem, na którym znajdują się pliki tworzące tę stronę.

CDN nazwa.pl jak dziala

CDN nazwa.pl daje szereg możliwości. Do najważniejszych z nich należą:

 • Mniejsze obciążenie hostingu - użytkownik, który chce wyświetlić stronę internetową korzystającą z CDN nazwa.pl jest automatycznie przekierowywany do tego węzła sieci, który znajduje się najbliżej jego lokalizacji. Zapytania o pliki tworzące stronę nie trafiają więc bezpośrednio na hosting, na którym utrzymywana jest strona, tylko są obsługiwane przez dodatkowe punkty cache. Dzięki temu, do samego hostingu trafia mocno ograniczona liczba zapytań, a tym jego obciążenie może być mniejsze nawet o połowę. Uzyskana w ten sposób, dzięki CDN nazwa.pl, dodatkowa moc, może być od razu wykorzystana do obsługi większej liczby użytkowników odwiedzających daną stronę WWW.
 • Szybsze wczytywanie strony w przeglądarce - strony internetowe korzystające z buforowania statycznych plików w ramach CDN nazwa.pl działają znacznie szybciej, niż strony niewykorzystujące tej technologii. Na wzrost szybkości wczytywania strony WWW ma wpływ przede wszystkim skrócenie odległości pomiędzy komputerem użytkownika wysyłającego zapytanie o daną stronę, a serwerem przechowującym jej statyczne elementy.
 • Wzrost pozycji stron w Google - buforowanie statycznych plików stron WWW w ramach węzłów CDN nazwa.pl ma duże znaczenie pod kątem SEO. Algorytmy wyszukiwarek internetowych zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW. Korzystanie z CDN nazwa.pl wprost przekłada się na lepsze wyniki przy pozycjonowaniu stron internetowych.
 • Zaawansowana ochrona anty-DDoS - ochronę przed atakami Distributed Denial of Service zapewniają urządzenia w każdym z węzłów CDN, które filtrują ruch zaraz za stykami z sieciami innych operatorów w Internecie. Wymiana ruchu w wielu punktach umożliwia ograniczenie skutków ataku tylko do styku z siecią, z której jest on prowadzony, przez co nie ma on wpływu na działanie innych połączeń z sieciami zewnętrznymi i całej sieci nazwa.pl. Węzły CDN nazwa.pl za granicą przejmują na siebie ataki z sieci zagranicznych, dzięki czemu użytkownicy z Polski nie odczuwają ich skutków.
 • Węzły CDN nazwa.pl zlokalizowane w kluczowych miejscach na świecie - serwery cache przechowujące statyczne elementy stron WWW zlokalizowane są w wielu miastach na świecie. Zapewniają dostęp do statycznych plików Twojej strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca. Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiem poprawia wydajność, usuwa opóźnienia w dostarczaniu treści i skraca czas ładowania serwisów.
 • Automatyczna konfiguracja CDN nazwa.pl dla usług CloudHosting - po zamówieniu i aktywowaniu, CDN nazwa.pl dla każdego serwisu obsługiwanego przez CloudHosting konfigurowany jest automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Na serwerze dostępne są oryginalne nagłówki, a Load Balancing, Geolokalizacja, dystrybucja treści i ochrona w każdym węźle realizowane są bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji. Jeżeli jeden z punktów sieci CDN nazwa.pl z jakiegoś powodu nie będzie dostępny, ruch, który jest do niego kierowany, ulega automatycznemu przekierowaniu na kolejny węzeł CDN nazwa.pl.

CDN nazwa.pl jest Usługą Dodatkową dla serwerów CloudHosting, rozliczaną w Modelu Abonamentowym. Po zamówieniu i aktywacji CDN nazwa.pl będzie działać automatycznie dla każdej domeny skonfigurowanej na Twoim hostingu. Korzystanie z sieci dystrybucji treści nie wymaga żadnych dodatkowych działań w konfiguracji strony, na przykład integracji z zewnętrznymi systemami CDN czy zmian konfiguracyjnych w strefie DNS domeny. Nad poprawnym działaniem całości rozwiązania od początku do końca czuwa nazwa.pl.

Nawet przy braku aktywnej usługi CDN nazwa.pl, transmisja do stron może przechodzić przez węzły CDN nazwa.pl. Jednak w takim przypadku elementy tworzące stronę nie będą przechowywane na poszczególnych węzłach CDN nazwa.pl, a ładowanie strony będzie zawsze przebiegało bezpośrednio z serwera hostingowego.

 

Zamówienie i aktywacja CDN nazwa.pl

Aktywacja CDN nazwa.pl dla usług CloudHosting, CloudHosting WordPress i CloudHosting e-Sklep możliwa jest w CloudHosting Panel oraz w Panelu Klienta nazwa.pl:

 

 1. Aktywacja CDN nazwa.pl w Panelu Klienta
 2. Zaloguj się do swojego Panelu Klienta, przejdź do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2) widoczny poniżej identyfikatora Twojego hostingu.

  Panel Klienta Hosting szczegoly

  Wybierz kartę Usługi dodatkowe, a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ (1) przy usłudze CDN nazwa.pl.

  panel klienta hosting szczegoly uslugi dodatkowe cdn nazwa.pl aktywuj

  Zostaniesz przekierowany do koszyka zakupowego. Zapoznaj się z treścią Regulaminu usługi i zaakceptuj go (1). Następnie kliknij przycisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).

  cloudhosting koszyk cdn nazwa.pl potwierdzam zamowienie

  Wybierz preferowany sposób płatności i zakończ zamówienie. Po zaksięgowaniu wpłaty usługa CDN nazwa.pl zostanie automatycznie aktywowana na Twoim hostingu.

   

 3. Aktywacja CDN nazwa.pl w CloudHosting Panel
 4. Zaloguj się do CloudHosting Panel https://admin.nazwa.pl i na liście usług dodatkowych, na górze strony głównej, przy usłudze CDN nazwa.pl kliknij przycisk Aktywuj (1).

  cloudhosting panel uslugi dodatkowe sg cdn nazwa.pl nieaktywne aktywuj

  Sprawdź zamówienie, zapoznaj się z Regulaminem usługi i zaakceptuj jego warunki (1). Kliknij przycisk Zatwierdź (2).

  cloudhosting panel nazwapl uslugi dodatkowe zamowienie cdn nazwa.pl

  Wybierz metodę płatności i zrealizuj zamówienie. Po zaksięgowaniu wpłaty usługa CDN nazwa.pl zostanie automatycznie aktywowana na Twoim hostingu.

 

Konfiguracja CDN nazwa.pl za pomocą pliku .htaccess

CDN nazwa.pl posiada zdefiniowane algorytmy, które zapewniają optymalne zarządzanie danymi przechowywanymi w pamięci poszczególnych węzłów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak potrzeba, aby na poziomie danej strony WWW lub aplikacji internetowej zmienić domyślne zasady buforowania danych. Do zarządzania tymi ustawieniami służy nagłówek Cache-Control, który pozwala określić jak długo CDN nazwa.pl ma buforować pobrane z serwera dane.

Serwery cache CDN nazwa.pl zapewniają automatyczne buforowanie plików o następujących rozszerzeniach: .jpg/jpeg, .png, .js, .css, .gif, .ico, .pdf, .woff2, .gz, .xz, .zip, .xml, .ttf, .otf, .doc, .json, .swf, .svg, .svgz, .webp, .txt, .mp4, .eot, .raw, .zif, .dll, .less, .mp3, .docx, .bin, .m4v, .odt, .webm, .psd, .dat, .ogg, .m4a, .pptx, .rtf, .mov, .xlsx, .xls, .ppt, .rar, .wav, .csv, .bmp, .vcf, .ppsx, .7z, .avi, .gzip, .ods, .bz2, .tar.

Zmiana ustawień buforowania możliwa jest na przykład poprzez dodanie odpowiednich reguł do pliku .htaccess na serwerze.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ustawień, które można umieścić w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu strony lub aplikacji, której mają dotyczyć. Wybrane ustawienia należy dodać na końcu pliku .htaccess, za wszystkimi pozostałymi wpisami, które się tam ewentualnie znajdują. Należy pamiętać, że jeżeli więcej niż jedno ustawienie będzie odnosiło się do tych samych plików (lub ich typów, klasyfikowanych po rozszerzeniu), wówczas zastosowana będzie tylko ostatnia z reguł zawartych w .htaccess, a ustawienia z wcześniej występujących wpisów zostaną w konfiguracji nadpisane.

 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl pliku style.css:
  <FilesMatch "style\.css">
  Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>
 • Wykluczenie z buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o rozszerzeniach .js i .css:
  <FilesMatch "\.(js|css)$">
  Header set Cache-Control "no-cache"
  </FilesMatch>
 • Ustawienie buforowania w ramach CDN nazwa.pl plików o wybranych rozszerzeniach na okres 14 dni:
  <filesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
  Header set Cache-Control "max-age=1209600, public"
  </filesMatch>
 • Ustawienie buforowania wszystkich typów plików w ramach CDN nazwa.pl na okres 14 dni:
  Header set Cache-Control "max-age=1209600, public"
 • Wyłączenie buforowania wszystkich typów plików:
  Header set Cache-Control "no-cache, no-store, private, must-revalidate"

UWAGA! Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą mieć w swoim kodzie wprowadzone inne ustawienia dotyczące nagłówka Cache-Control, wówczas wpisy z pliku .htaccess zostaną pominięte, a wzięte zostaną pod uwagę ustawienia zdefiniowane przez samą aplikację.

 

Nagłówki CDN nazwa.pl

W zależności od konfiguracji ustawień, które odpowiadają za cacheowanie elementów strony WWW, i które mogą być wprowadzone poprzez plik .htaccess lub sam kod strony (aplikacji), do węzłów CDN nazwa.pl oraz przeglądarki wyświetlającej daną stronę, wysyłane są odpowiednio dobrane nagłówki.

Sterowanie cache CDN nazwa.pl opiera się na wartościach przekazanych w nagłówku cache-control:
• max-age - czas utrzymywania strony w cache, który jest wyrażony w sekundach
• public, private lub no-cache - określenie sposobu zachowania się CDN nazwa.pl w odniesieniu do pliku

Możemy wyróżnić kilka scenariuszy nagłówków CDN nazwa.pl:

 1. Po stronie .htaccess lub aplikacji nie ustawiono ograniczeń czasu lub wykluczeń, związanych z cacheowaniem elementów strony WWW (brak ustawień Cache Control: max-age lub Expires).
  Do węzłów CDN oraz do przeglądarki wysyłane są nagłówki:

  X-CDN-nazwa.pl-policyused: cdn=czas przechowywania pliku w CDN nazwa.pl
  X-CDN-nazwa.pl-location: lokalizacja
 2. Po stronie .htaccess lub aplikacji ustawiono czas cacheowania różny od czasu cacheowania danych w ramach węzłów CDN (ustawienie w ramach Cache Control: max-age lub Expires).
  Do węzłów CDN oraz do przeglądarki wysyłany jest oryginalny, zdefiniowany czas oraz nagłówki:

  cache-control: max-age=oryginalny czas
  X-CDN-nazwa.pl-policyused: app=oryginalny czas
  X-CDN-nazwa.pl-location: lokalizacja
 3. Po stronie .htaccess lub aplikacji zdefiniowano wykluczenie cachowania za pomocą argumentu no-cache (ustawienie Cache Control: no-cache lub Pragma: no-cache).
  Wykluczenie no-cache przekazywane jest do CDN oraz do przeglądarki wraz z nagłówkami:

  cache-control=no-cache (zdefiniowane wykluczenie)
  X-CDN-nazwa.pl-policyused: app=no-cache
  X-CDN-nazwa.pl-location: lokalizacja
 4. Po stronie .htaccess lub aplikacji zdefiniowano inne ustawienia, niż opisane w punktach 1-3 (ustawienie w ramach Cache Control: max-age lub Expires).
  Do CDN oraz do przeglądarki przekazywane są nagłówki:

  X-CDN-nazwa.pl-policyused: app=cache-control
  X-CDN-nazwa.pl-location: lokalizacja
 5. W przypadku pliku, który nie jest stałym elementem strony WWW i z tego powodu nie podlega cacheowaniu, również ustawiane są odpowiednie nagłówki.
  Do CDN oraz do przeglądarki przekazywane są nagłówki:

  X-CDN-nazwa.pl-policyused: app=none
  X-CDN-nazwa.pl-location: lokalizacja

Nagłówek X-CDN-nazwa.pl-policyused przekazuje informację, jak długi czas cacheowania został nadany przez wpis w .htaccess lub aplikację (app), ewentualnie czy ten czas ustawiony jest przez sam węzeł CDN nazwa.pl (cdn). X-CDN-nazwa.pl-location informuje z kolei o tym, który węzeł obsługuje określone zapytanie o stronę (lokalizacja). Nazwa lokalizacji wyświetlanej w nagłówku jest skrótem od nazwy miasta, w którym znajduje się węzeł Content Delivery Network: LA (Los Angeles), WAS (Waszyngton), AMS (Amsterdam), MAD (Madryt), SIN (Singapur), WAW (Warszawa), WRO (Wrocław), POZ (Poznań), GDA (Gdańsk), KAT (Katowice). Nagłówek cache-control wskazuje, za jaki czas (od pobrania) dany plik wygaśnie i należy pobrać go na nowo.

 

Czyszczenie cache

Czas utrzymywania danych w pamięci serwerów CDN nazwa.pl może wynosić wiele dni, co może powodować różnice w wersji strony w pamięci CDN, i na oryginalnym serwerze. W związku z tym istnieje możliwość samodzielnego czyszczenia cache na serwerach CDN nazwa.pl. W wyniku działania funkcji czyszczącej cache, wszystkie informacje z serwera hostingowego są usuwane z pamięci CDN nazwa.pl.

Operacje czyszczenia cache CDN nazwa.pl zaleca się wykonywać w przypadku zmiany wartości statycznych plików na serwerze. Można to zrobić także po dowolnej innej zmianie na stronie WWW, przy czym należy pamiętać, że zbyt częste restarty będą obniżały wydajność działania serwisu. Operacja może być wykonywana nie częściej niż 1 raz na minutę.

Dostępnych jest kilka metod czyszczenia cache.

 1. Funkcja dostępna w Panelu Klienta
 2. Aby wykonać tę czynność dla serwera CloudHosting, należy zalogować się do Panelu Klienta, a następnie przejść do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknąć odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej identyfikatora serwera.

  Szczegółach serwera należy przejść na kartę CDN nazwa.pl (1) i kliknąć przycisk WYCZYŚĆ CACHE (2).

  panel klienta moje uslugi hosting szczegoly czyszczenie cache

 3. Czyszczenie cache z poziomu CloudHosting Panelu
 4. Panel administracyjny serwera umożliwia wykonanie czyszczenie cache bez konieczności logowania do Panelu Klienta. Będąc zalogowanym do CloudHosting Panelu należy przejść do menu CDN i wybrać opcję Czyszczenie cache (1).

  CloudHosting Panel menu cdn czyszczenie cache

  Na nowo otwartej stronie należy kliknąć przycisk Wyczyść zawartość cache (1).

  CloudHosting Panel cdn czyszczenie cache

 5. SSH
 6. Dla wygody webmasterów łączących się przez SSH, funkcjonalność czyszczenia cache na CDN nazwa.pl dostępna jest także za pomocą komendy nazwa-cdn purge:

  server000001@server000001:~$ nazwa-cdn purge
  Dyspozycja usunięcia informacji przechowywanych na serwerach CDN nazwa.pl została przyjęta. Zaktualizowane elementy Twoich stron internetowych zostaną na nowo pobrane z oryginalnego serwera.
  server000001@server000001:~$

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest węzeł CDN nazwa.pl?

Węzeł CDN nazwa.pl to serwery nazwa.pl, które są umieszczone w określonej lokalizacji i przechowują kopie elementów stron WWW użytkowników usług CloudHosting.

Czy CDN nazwa.pl wymaga jakiejś konfiguracji po stronie skryptów WordPress, PrestaShop, strony WWW czy ustawień serwera?

Korzystanie z usługi CDN nazwa.pl nie wymaga żadnych zmian w konfiguracji strony WWW, także w przypadku, gdy jest ona zbudowana w oparciu o systemy CMS, takie jak WordPress, Joomla, PrestaShop i inne.

Czy korzystanie z CDN nazwa.pl powoduje zmianę w treści nagłówków komunikacji HTTP?

Korzystanie z CDN nazwa.pl nie powoduje żadnych zmian w zakresie nagłówków komunikacji HTTP pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Oznacza to, że do serwera, na którym jest strona WWW, docierają prawidłowe informacje o adresie IP, którym identyfikuje się dany użytkownik wchodzący na stronę.

Czy przekierowania 301 podlegają cache'owaniu?

Przekierowania 301 na stronach korzystających z CDN nazwa.pl utrzymywane są w pamięci cache przez 5 minut, po czym następuje ich automatyczna rewalidacja. Jeżeli chcesz skrócić ten czas, możesz wykonać ręczne czyszczenie pamięci cache (Sprawdź: Czyszczenie cache). Pamiętaj, że taka operacja powoduje usunięcie z pamięci węzłów CDN wszystkich buforowanych elementów Twojej strony WWW, wpływając na wydłużenie czasu jej wczytywania.

Czy strony WWW są od razu kopiowane na serwery CDN nazwa.pl?

Elementy stron WWW są dostarczane z oryginalnego serwera do określonego węzła CDN dopiero wówczas, gdy odbierze on pierwsze zapytanie o daną witrynę. Cache'owanie elementów strony w poszczególnych lokalizacjach odbywa się niezależnie od siebie, w oparciu o nazwę rozszerzenia pliku. Jeżeli dany plik nie ma rozszerzenia, nie będzie podlegał buforowaniu nawet, jeżeli jego typ MIME na to pozwala.

Do jakich sieci operatorskich i punktów wymiany ruchu CDN nazwa.pl zapewnia bezpośredni dostęp?

Na terenie Polski zaawansowana dystrybucja ruchu w ramach CDN nazwa.pl realizowana jest we współpracy z sieciami Orange, Netia, UPC, Vectra (Multimedia), T-MobilePLUS (Polkomtel). CDN nazwa.pl zapewnia też dostęp do polskich punktów wymiany ruchu operatorskiego EPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX Poznań, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX PoznańWRIX Wrocław. Z kolei za szybką komunikację z europejskimi, amerykańskimi i globalnymi operatorami odpowiadają sieci GTTCogent oraz punkty wymiany ruchu AMS-IX AmsterdamESpanix Madryt.

Kiedy wprowadzono CDN nazwa.pl?

CDN nazwa.pl działa od 2019 roku.

Table of Contents