Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Czym jest certyfikat SSL i jak go uruchomić?

Certyfikat SSL używany jest do szyfrowania połączenia pomiędzy użytkownikiem, odwiedzającym stronę internetową, a serwerem WWW. Dzięki jego wykorzystaniu dane, wymieniane między stroną WWW a serwerem, są chronione przed nieuprawnionym odczytem, a jest to istotne w szczególności w odniesieniu do ochrony haseł, danych osobowych i numerów kart kredytowych. Wybór rodzaju certyfikatu zależy od poziomu ochrony, którą właściciel strony chce zapewnić jej użytkownikom.

W nazwa.pl dostępne są dwa rodzaje certyfikatów:

  • Komercyjny certyfikat SSL w szyfrowaniu ECDSA z ochroną wyłącznie domeny głównej (wraz z przedrostkiem www) lub dodatkowo z ochroną subdomen (wildcard).
  • Certyfikat SSL w szyfrowaniu RSA z ochroną samej domeny głównej (z prefiksem wwww) lub domeny głównej i subdomen (wildcard).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zamówić certyfikat SSL?

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Domeny chronione i niechronione

Jeśli Twój serwer CloudHosting, certyfikat SSL i domena znajdują się w tym samym Panelu Klienta, a ponadto domena przekierowana jest na ten serwer i została dodana do jego CloudHosting Panelu, certyfikat SSL dla domeny zostanie automatycznie zainstalowany i włączony. W przypadku, gdy usługi znajdują się w różnych Panelach Klienta lub domena nie kieruje na ten serwer, lub nie została dodana do jego CloudHosting Panelu, konieczne będzie samodzielne zainstalowanie certyfikatu.

Aby sprawdzić, czy Twoje domeny na serwerze są chronione certyfikatem SSL, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW i FTP i wybierz opcję Certyfikaty SSL (1).

CloudHosting Panel menu www i ftp certyfikaty ssl

Wyświetlona zostanie lista dodanych do serwera domen, podzielona na dwie sekcje: domeny chronione i domeny niechronione.

CloudHosting Panel certyfikat ssl wykaz ogolny

Lista domen chronionych certyfikatem SSL zawiera wykaz tych domen, dla których na serwerze CloudHosting został automatycznie lub ręcznie zainstalowany certyfikat SSL. Możesz tu zweryfikować, czy adres Twojej domeny jest chroniony (1), a także, do kiedy zainstalowany dla niej certyfikat jest ważny (2). Jeśli chcesz zmienić obecny certyfikat domeny na inny, kliknij odnośnik Zmień certyfikat SSL (3).

CloudHosting Panel certyfikat ssl wykaz domeny chronione

Lista domen niechronionych certyfikatem SSL zawiera wykaz tych domen, dla których nie zainstalowano do tej pory na serwerze certyfikatu SSL. Jeśli adres Twojej domeny znajduje się w tej sekcji (1), masz możliwość zamówienia dla niej nowego certyfikatu SSL klikając odnośnik Aktywuj certyfikat SSL (2). Jeśli posiadasz dla domeny zewnętrzny certyfikat SSL, może zainstalować go na serwerze klikając drugi odnośnik, Wgraj certyfikat SSL (3).

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz niechronione

 

Jak wgrać certyfikat SSL na serwer?

Aby wgrać posiadany certyfikat SSL na serwer, zaloguj się do CloudHosting Panel. Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW i FTP i wybierz opcję Certyfikaty SSL. W sekcji Lista domen niechronionych certyfikatem SSL wyszukaj adres swojej domeny (1), a następnie kliknij odnośnik Wgraj certyfikat SSL (2).

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz niechronione wgraj

Wyświetlony zostanie formularz wgrywania certyfikatu posiadający dwa puste pola, w które należy wkleić posiadane klucze.

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj formularz

Klucz prywatny

W pierwszym pustym polu należy wkleić posiadany klucz prywatny. W przypadku certyfikatu zakupionego w nazwa.pl, plik z kluczem prywatnym nosi nazwę private.key. Treść pliku to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

-----BEGIN PRIVATE KEY----- -----END PRIVATE KEY-----

W zależności od posiadanego certyfikatu, w pierwszej i ostatniej linii klucza prywatnego przed zapisem PRIVATE KEY może znajdować się dopisek RSA lub EC.

Zaznacz całą treść pliku klucza (włącznie z każdym znakiem i literą), skopiuj ją, a następnie wklej w polu przy opcji Klucz prywatny.

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj klucz prywatny

Klucz certyfikatu

Drugie puste pole przeznaczone jest do wklejenia klucza certyfikatu, zwanego również kluczem publicznym. W przypadku certyfikatu zamówionego w nazwa.pl, plik z kluczem certyfikatu nosi nazwę certificate.crt. Jego treść to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

-----BEGIN CERTIFICATE----- -----END CERTIFICATE-----

Zaznacz całą treść pliku klucza (włącznie z każdym znakiem i literą), skopiuj ją, a następnie wklej w polu przy opcji Klucz certyfikatu.

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wgraj klucz certyfikatu

Certyfikat pośredni RootCA

Jeśli posiadasz dla swojego certyfikatu również klucze certyfikatu pośredniego, możesz zainstalować je na serwerze w trakcie dodawania certyfikatu. W przypadku certyfikatu SSL zakupionego w nazwa.pl, RootCa pobierany jest jako archiwum .zip zawierające trzy osobne pliki .pem o nazwach nazwasslsha2.pem, gscasha2.pemcertumca-ctncasha2.pem. Podobnie jak klucz certyfikatu, treść plików RootCA to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

-----BEGIN CERTIFICATE----- -----END CERTIFICATE-----

Klucze certyfikatu pośredniego RootCA należy wkleić w tym samym polu, co klucz publiczny, czyli Klucz certyfikatu. Należy przy tym pamiętać, aby treść klucza publicznego pozostała wklejona jako pierwsza, a każdy kolejny klucz pośredni wklejany był w nowej linii. Po kluczu publicznym, a także po wklejeniu poprzedniego klucza pośredniego należy nacisnąć klawisz Enter, tak aby występowały pod sobą frazy -----END CERTIFICATE----------BEGIN CERTIFICATE----- (1).

CloudHosting Panel certyfikat ssl wklej klucz posredni root ca

Klucze certyfikatu pośredniego RootCA należy wkleić w następującej kolejności:

  • nazwasslsha2.pem
  • gscasha2.pem
  • certumca-ctncasha2.pem

Po poprawnym wklejeniu kompletu posiadanych kluczy, naciśnij na dole strony przycisk Zapisz.

WAŻNE! CloudHosting Panel akceptuje są wyłącznie ważne certyfikaty SSL, wystawione przez zaufane urzędy certyfikacji. Próba wgrania certyfikatu, którego data ważności już minęła lub który został wystawiony przez niezaufany urząd certyfikacji spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie.

 

Jak zmienić lub uaktualnić certyfikat SSL na serwerze?

Aby zmienić lub zaktualizować zainstalowany dotychczas certyfikat SSL dla swojej domeny, zaloguj się do CloudHosting Panel. Po zalogowaniu przejdź do zakładki WWW i FTP i wybierz opcję Certyfikaty SSL. W sekcji Lista domen chronionych certyfikatem SSL wyszukaj adres swojej domeny (1), a następnie kliknij odnośnik Zmień certyfikat SSL (2).

CloudHosting Panel certyfikaty ssl wykaz chronione zmien certyfikat

Wyświetlony zostanie formularz zmiany certyfikatu, identyczny jak w przypadku dodawania nowego certyfikatu. W pustych polach, przy opcjach Klucz prywatnyKlucz certyfikatu, wklej treści posiadanych przez siebie kluczy, a następnie na dole strony kliknij przycisk Zapisz.

Procedura wklejania kluczy jest dokładnie taka sama, jak w przypadku, opisanej powyżej, procedury dodawania nowego certyfikatu.

CloudHosting Panel certyfikat ssl zmien certyfikat formularz

Każdy certyfikat SSL zakupiony w nazwa.pl zainstalować można na dowolnym serwerze, na którym znajdują się pliki strony internetowej, i który obsługuje dostępne w ofercie nazwa.pl rodzaje certyfikatów.

UWAGA! Wygaśnięcie dotychczasowego certyfikatu SSL dla domeny spowoduje pojawienie się komunikatu o braku szyfrowania połączenia z domeną.

certyfikat ssl blad certyfikatu
WIĘCEJ INFORMACJI:Czy można przenosić certyfikat SSL między serwerami?

Table of Contents