Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Jak włączyć monitor zajętości konta e-mail?

Funkcja Monitor zajętości, która jest dostępna w panelu Active.admin, umożliwia cykliczne sprawdzanie poziomu wykorzystania obszaru dyskowego, przydzielonego na poszczególne usługi na serwerze. Po włączeniu tej opcji, raz na dobę sprawdzana jest przestrzeń dyskowa, m.in. w odniesieniu do utworzonych kont e‑mail. W przypadku przekroczenia ustalonego poziomu zajętości przestrzeni dyskowej, na którymkolwiek z naszych kont e‑mail, tworzony jest automatyczny raport. Zawiera on zestawienie informujące o zajętościach wyższych od ustalonego poziomu. Raport jest przesyłany na wskazany w formularzu adres e‑mail.

Minimalna zarezerwowana powierzchnia kont e‑mail, utworzonych na usługach hostingowych w nazwa.pl uzależniona jest od wersji posiadanego serwera, np. na serwerach CloudHosting oraz pakietach CloudMail, będzie to 5 GB. W przypadku serwerów Hosting Cloud oraz pakietów Mail Cloud, będzie to 1 GB. Wykorzystanie całej przestrzeni dyskowej dla skrzynki spowoduje, że kolejne wiadomości e‑mail nie będą do nas docierały. Warto więc ustawić automatyczne monitorowanie dostępne w panelu Active.admin naszego serwera, które przypomni o konieczności zwiększenia zarezerwowanej powierzchni dla konta e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustalić właściwy panel Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zalogować się do panelu Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zwiększyć pojemność skrzynki e‑mail

Konfigurowanie monitora zajętości
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).
  2. Przejdź do zakładki StatystykiMonitor zajętości.
  3. Zaznacz opcję Przesyłaj raport dotyczący przekroczenia ustalonej zajętości (1).
  4. W polu Poziom zajętości (2) wybierz z listy rozwijanej procentową wartość, po przekroczeniu której wysłany zostanie komunikat.
  5. W pustym polu przy opcji Prześlij raport na adres e-mail (3), wpisz dowolny adres, na który raport zostanie przesłany. Zalecane jest podanie najczęściej używanego adresu, aby nie pominąć przesyłanej wiadomości zawierającej raport.
  6. Zachowaj ustawienia, klikając na przycisk Zapisz.

Monitor zajętości, jako uniwersalne narzędzie, będzie również weryfikował zajętą przestrzeń dyskową, m.in.: dla strony WWW, baz danych czy kont FTP. W związku z tym, także w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia ustalonego poziomu zajętości w odniesieniu do tych usług, zostanie wygenerowany i wysłany do Ciebie automatyczny raport, który będzie o tym informował.

Table of Contents