Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak wykonać komendę ping i tracert na komputerze z systemem Windows?

 

Możliwość wyświetlenia strony WWW zależy od wielu czynników. Jednym z podstawowych jest dobrze działające łącze internetowe, z którego korzystamy. Czasami pojawia się konieczność zweryfikowania poprawności działania tego łącza. W tym celu można wykonać dwa proste testy, które realizuje się za pomocą dostępnego w popularnych systemach operacyjnych Wiersza poleceń.

Korzystając z systemu Windows, aby rozpocząć test, kliknij w jedną z opcji Wyszukaj lub Uruchom, które dostępne są w menu Start. Następnie wpisz polecenie cmd i zatwierdź przyciskiem Enter na klawiaturze. Na tej podstawie zostanie wywołane okno Wiersz polecenia, w którym będziesz musiał wpisać właściwą komendę, aby przeprowadzić test.

 

Polecenie ping

Najprostszą formą sprawdzenie połączenia pomiędzy naszym komputerem, a serwerem, jest wykonanie komendy ping. Aby ją wykonać, w Wierszu poleceń wpisz:

ping server12345.nazwa.pl

polecenie ping

Po zatwierdzeniu wpisanej komendy klawiszem Enter, wysłane zostaną cztery zapytania do adresu IP serwera. Jeśli serwer działa prawidłowo, wyświetlona zostanie informacja o czasie jego odpowiedzi. Problemy w połączeniu sygnalizowane będą komunikatem Request timed out.

Możliwe jest zrealizowanie większej liczby zapytań do serwera. W tym celu należy użyć polecenia:

ping -t server12345.nazwa.pl

Parametr -t pozwoli na wywołanie stałego połączenia z serwerem, aż do czasu wciśnięcia na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL + C. Dzięki temu można sprawdzić, czy połączenie nie jest zrywane w przypadkowych momentach.

 

Polecenie tracert

Dzięki poleceniu tracert można prześledzić trasę pakietów od komputera do serwera. Przy jego pomocy możliwe jest zweryfikowanie, czy połączenie nie jest zaburzone na którymś z węzłów znajdujących się "po drodze". Aby sprawdzić trasę połączenia do serwera o przykładowym identyfikatorze server12345.nazwa.pl, wpisz polecenie:

tracert server12345.nazwa.pl

polecenie tracert

Komenda sprawdzi trasę pakietów wychodzących z Twojego komputera, analizując odpowiedzi poszczególnych węzłów znajdujących się między Twoim komputerem, a serwerem docelowym. Jeśli wszystkie pośrednie urządzenia będą prawidłowo funkcjonowały, w wyniku polecenia zwrócone zostaną czasy połączenia. W sytuacji, gdy któryś węzeł nie będzie dostępny, wyświetlony zostanie komunikat o upływie czasu żądania połączenia.

Polecenie tracert działa w przypadku konsoli dostępnej w systemie Microsoft Windows. Na urządzenia opartych o system Linux i urządzeniach Apple, odpowiednikiem będzie polecenie traceroute. Spełni ono identyczną funkcję jak tracert. Dla przykładowego identyfikatora server12345.nazwa.pl na komputerach z systemem Linux lub Apple należy je wywołać wpisując:

traceroute server12345.nazwa.pl

 

Jak zapisać wynik działania poleceń?

Wynik działania poleceń ping i tracert jest ważnym elementem diagnostyki problemów w połączeniach z usługami. Zgłaszając problem z usługą do Działu Obsługi Klienta możemy zostać poproszeni o przesłanie wyników działania tych poleceń. Można wykonać zrzuty ekranu lub skopiować tekst bezpośrednio z konsoli.

Aby skopiować tekst z konsoli Wiersza poleceń systemu Windows, należy kliknąć w ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu okna konsoli (1), a następnie wybrać menu Edytuj i opcję Zaznacz wszystko (2)

wiersz polecen zaznacz

Po zaznaczeniu tekstu należy ponownie kliknąć w ikonę w lewym górnym rogu okna konsoli, wybrać menu Edytuj, a następnie opcję Kopiuj (1).

wiersz polecen kopiuj

Tak skopiowany tekst wkleić można do aplikacji Notatnik lub bezpośrednio do treści wiadomości e-mail przesyłanej na adres kontakt@nazwa.pl.

WAŻNE! Za pomocą tych dwóch poleceń możemy sprawdzić również połączenie do stron nazwa.pl, jeśli te nie wyświetlają się. Wystarczy w ich składni, zamiast przykładowego identyfikatora server12345.nazwa.pl wpisać adres odpowiedniej domeny, np. nazwa.pl, poczta.nazwa.pl, czy admin.nazwa.pl.

Table of Contents