Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Jak dodać alias i przekierowanie poczty?

Czym jest alias, a czym przekierowanie poczty?

Alias pocztowy to alternatywny adres e‑mail, który wskazuje na istniejące już konto pocztowe. Nie jest jednak osobną skrzynką e-mail, a więc nie wpłynie na ilość utworzonych na serwerze kont i zajmowanej przez nie przestrzeni dyskowej. W przypadku serwerów CloudHosting, CloudHosting WordPress oraz pozostałych usług hostingowych w nazwa.pl (z wyjątkiem pakietu pocztowego CloudMail Start) istnieje możliwość dodania dowolnej ilości aliasów. Należy przy tym pamiętać, że w ramach domeny można dodać konkretną nazwę aliasu wyłącznie dla jednego adresu. Jeśli w domenie istnieje wiele kont e-mail, to dany alias może być powiązany jedynie z jednym z nich.

Przekierowanie poczty umożliwia wpisanie trzech istniejących adresów e-mail, na które zostanie przekazana kopia przesłanej wiadomości.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustalić właściwy panel Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zalogować się do panelu Active.admin

Dodanie Aliasu pocztowego
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).
 2. Przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj alias;
 3. Po pojawieniu się formularza, uzupełnij wymagane pola (1):
  • Nazwa aliasu: podaj dodatkowy adres, który ma kierować na podane poniżej konto pocztowe, np. sekretariat
  • Domena: wybierz domenę, na której jest założona skrzynka e‑mail, np. nazwadomeny.pl. Pełny alias będzie miał postać sekretariat@nazwadomeny.pl
  • Docelowe konto e-mail: wybierz adres skrzynki, na którą mają być przekierowane wiadomości, np. biuro; docelową skrzynką będzie biuro@nazwadomeny.pl.
 4. Aby zachować ustawienia, kliknij przycisk Zapisz.

Od tego momentu każda wiadomość wysłana na alias sekretariat@nazwadomeny.pl zostanie dostarczona na skrzynkę biuro@nazwadomeny.pl.

Możesz również zaznaczyć opcję Alias catch-all. Wiadomości przesłane na dowolny adres w domenie, np. abc@nazwadomeny.pl zostaną dostarczone na skrzynkę biuro@nazwadomeny.pl.

Dodanie przekierowania poczty
 1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).
 2. Przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz kont e-mail (1).
 3. Kliknij nazwę skrzynki (2), właściwą dla danego adresu e‑mail, która jest widoczna w tabeli pod nazwą domeny, np. biuro.
 4. Po pojawieniu się szczegółów konta kliknij przycisk Edytuj.
 5. Zaznacz opcję Przekierowanie poczty na inne adresy e-mail.
 6. Wpisz dowolne adresy, na które będzie przekazywana poczta przychodząca na adres biuro@nazwadomeny.pl
 7. Zaznacz opcję Pozostaw kopie listów w skrzynce, aby kopie przekazywanych wiadomości były dostępne również w skrzynce odbiorczej biuro@nazwadomeny.pl
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij przycisk Zapisz.
Table of Contents