Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie hasłem szyfrowania danych

Jak ustawić nowe hasło do szyfrowania danych?

Hasło szyfrowania danych tworzone jest przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Cloud Backup. W przypadku, gdy zostanie zagubione, zapomniane lub też w przypadku podejrzeń, że mogło zostać ujawnione osobom niepowołanym, aplikacja daje możliwość dokonania jego zmiany.

Zmiana hasła nie wpływa na wersje plików znajdujących się na serwerze, które do tej pory były chronione poprzednim hasłem. Po ustawieniu nowego hasła, dane z serwera są automatycznie kopiowane na Twój komputer, odszyfrowywane za pomocą starego hasła i kolejno szyfrowane już z wykorzystaniem nowego. Po tej procedurze dane są ponownie wysyłane na serwery nazwa.pl.

Aby wykonać zmianę hasła szyfrowania, uruchom aplikację Cloud Backup, poprzez kliknięcie w jej ikonę znajdującą się na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows. W menu znajdującym się po lewej stronie aplikacji, wybierz opcję HASŁO SZYFROWANIA (1).

cloud backup menu haslo szyfrowania

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy dwukrotnie wpisać nowe hasło (1). Poniżej znajduje się również opcja Generuj hasło (2), służąca do automatycznego wygenerowania losowego zabezpieczenia, a także Pokaż hasło/Ukryj hasło (3), by móc odkryć lub ukryć znaki hasła w trakcie jego wpisywania.

Zalecane jest ustawienie silnego hasła, które będzie charakteryzowało się długością przynajmniej 12 znaków (im dłuższe, tym lepiej), wśród których powinny znaleźć się małe i wielkie litery oraz cyfry. Nie może zawierać polskich liter ani znaków specjalnych. Aby utworzyć silne hasło, należy unikać wpisywania popularnych wyrazów, imion czy też nazw własnych. Po wpisaniu i powtórzeniu hasła, kliknij przycisk ZATWIERDŹ (4).

cloud backup haslo szyfrowania

Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa zabezpieczanych w chmurze danych, zmianę hasła należy potwierdzić dodatkowo kodem jednorazowym, możliwym do uzyskania w Panelu Klienta. Po wpisaniu kodu (1), kliknij przycisk ZATWIERDŹ (2).

WIĘCEJ INFORMACJI:Kod jednorazowy
cloud backup haslo szyfrowania kod jednorazowy

Wyświetlona zostanie informacja odnośnie zmiany hasła, a w tle wykonywana będzie operacja ponownego zabezpieczenia znajdujących się na serwerze kopii. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlone okno z Wykazem kopii.

Table of Contents