Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym (4), a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ (5).

Po udanym logowaniu do Panelu Klienta otrzymasz od nas wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą to logowanie.

 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Każdy administrator danych, który powierza nazwa.pl swoje dane osobowe, powinien, zgodnie z wymogami RODO, zawrzeć umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Aby to zrobić, przejdź w Panelu Klienta do zakładki Moje daneumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1) i kliknij przycisk Generuj umowę (2).

Wyświetlony zostanie generator umów podzielony na kilka sekcji:

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE UMOWY – zawiera dane, na jakie zawarta zostanie umowa. Są one (1) pobierane automatycznie z zakładki Moje danezmiana danych i dostępnej tam karty DANE IDENTYFIKACYJNE. Przed zawarciem umowy upewnij się, że dane te są poprawne, a w razie konieczności, skoryguj je (Sprawdź: Jak zmienić dane do faktury?).

    Wyjątek, w pobieranych danych, stanowi imię i nazwisko w polu reprezentowany przez (2). Te dane, pobierane są z zakładki Moje danezmiana danych i dostępnej tam karty OSOBA KONTAKTOWA. Przed wygenerowaniem umowy upewnij się, że imię i nazwisko tej osoby, podane w Panelu, zgodne jest z pozostałymi danymi, na jakie Panel został zarejestrowany, a w przypadku firmy, że jest to osoba upoważniona do jej reprezentowania. W razie konieczności, zmień dane na właściwe (Sprawdź: Moje dane).

    Przykładowo, jeśli osobą kontaktową w Panelu jest pracownik firmy, który zajmuje się informatyczną obsługą posiadanych w nazwa.pl usług, przed wygenerowaniem umowy, należy tymczasowo zmienić jego imię i nazwisko w Panelu, na dane właściciela lub współwłaściciela firmy, którzy upoważnieni są do jej reprezentowania zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Po wygenerowaniu umowy i jej akceptacji przez nazwa.pl, możliwa będzie ponowna zmiana danych osoby kontaktowej, na poprzednie.

  2. DANE POWIERZANE DO PRZETWARZANIA – zawiera zakres danych, które zostaną powierzone nazwa.pl i będą w ramach umowy przetwarzane. Zaznacz kategorie danych (1), które chcesz powierzyć, a jeśli nie są one widoczne na liście, kliknij odnośnik Dodaj inne dane (2) i wpisz właściwy rodzaj danych (3). Jeśli chcesz dodać więcej kategorii, każdą wpisz w nowym wierszu, używając odnośnika dodawania.
  3. DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII – zawiera możliwość wybrania, czy powierzyć przetwarzanie danych szczególnych kategorii, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Jeśli nie chcesz powierzać takich danych, zaznacz opcję Administrator Danych oświadcza, że nie powierza (1). Jeśli jednak chcesz powierzyć takie dane, zaznacz checkbox przy drugiej opcji i wybierz kategorie powierzanych danych szczególnych (2).
  4. ADRES KONTAKTOWY KLIENTA (POCZTA E-MAIL) – zawiera adres e-mail, na który przesyłana będzie korespondencja związana z zawarciem, wykonywaniem lub zmianą Umowy. Adres ten (1) pobierany jest z zakładki Moje danezmiana danych i dostępnej tam karty OSOBA KONTAKTOWA. Jest to adres wpisany jako pierwszy. Przed zawarciem umowy, sprawdź, czy adres ten jest prawidłowy, a w razie konieczności, dokonaj jego zmiany (Sprawdź: Jak zmienić kontaktowy adres e-mail w Panelu Klienta?).

    Po uzupełnieniu formularza i weryfikacji wprowadzanych w nim danych, kliknij poniżej przycisk WYGENERUJ PODGLĄD UMOWY (2).

Zapoznaj się w wygenerowanym podglądem umowy i ponownie zweryfikuj zawarte w niej dane. Jeśli chcesz je zmienić, kliknij na samym dole przycisk EDYCJA DANYCH (1). Jeśli wszystkie dane i treść umowy są zgodne, kliknij przycisk AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY (2).

Otrzymasz komunikat potwierdzający złożenie wniosku. Zostanie on automatycznie przekazany do weryfikacji przez nazwa.pl. Po kliknięciu przycisku LISTA UMÓW, wyświetlony zostanie ich wykaz.

Aby sprawdzić w dowolnej chwili status złożonego wniosku, przejdź do zakładki Moje daneumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1). Zobaczysz tutaj numer umowy (2), jej status (3), a jeśli zostanie już ona zawarta, to sprawdzisz daty rozpoczęcia i zakończenia jej obowiązywania (4). Poniżej numeru umowy znajduje się również odnośnik Szczegóły (5), dzięki któremu sprawdzisz dodatkowe informacje jej dotyczące.

Po kliknięciu odnośnika Szczegóły, wyświetlone zostaną dodatkowe informacje jej dotyczące. W sekcji UMOWA (1), znajdziesz numer umowy, daty rozpoczęcia i zakończenia jej obowiązywania oraz status. W sekcji DANE POWIERZANE DO PRZETWARZANIA (2) sprawdzisz, jaki zakres danych do przetwarzania został wybrany. W sekcji DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (3) zweryfikujesz, czy powierzone zostały dane szczególne, a jeśli tak, zobaczysz jakich kategorii. Jeśli chcesz anulować złożony wniosek, kliknij przycisk ANULUJ (4). Status umowy, po potwierdzeniu anulowania wniosku, zostanie zmieniony na odrzucona.

Jeśli chcesz pobrać aktywną umowę, przejdź do zakładki Moje daneumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1), a następnie kliknij odnośnik Pobierz (2), widoczny poniżej numeru aktywnej umowy i zapisz plik z umową. Możesz również kliknąć odnośnik Szczegóły (3), a następnie kliknąć odnośnik Pobierz, który widoczny będzie pod numerem umowy na stronie zawierającej jej szczegóły.

Jeśli na zawartej już umowie chcesz zmienić zakres przetwarzanych danych, podmiot będący Administratorem danych lub dane Administratora, wygeneruj wniosek o nową umowę. Po jej obustronnym zaakceptowaniu, nowa umowa zastąpi dotychczasową. Aby wypowiedzieć umowę, przejdź do zakładki Moje daneumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, a następnie kliknij odnośnik Szczegóły, znajdujący się poniżej numeru aktywnej umowy. Na stronie szczegółów umowy, kliknij przycisk WYPOWIEDZENIE, widoczny na samym dole strony.

Jeśli zgłosisz wypowiedzenie umowy, pamiętaj o obowiązku zaprzestania przetwarzania danych w terminie 30 dni lub o konieczności zawarcia nowej umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Powiadomienie o upływie terminu zakończenia umowy zostanie przesłane na adresy e-mail osoby kontaktowej, zdefiniowane w Panelu. Jeśli Twój wniosek o zawarcie umowy PPDO został odrzucony, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl, wprowadź wymagane zmiany, a następnie ponownie wygeneruj i zaakceptuj podgląd umowy.

Table of Contents