Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Konfiguracja WordPress’a za pomocą modyfikacji wp-config.php

WordPress daje wiele możliwości dostosowania go do własnych potrzeb. Jednym ze sposobów ustawienia własnej konfiguracji jest edycja pliku wp-config.php. To jeden z najważniejszych plików aplikacji, który najczęściej tworzony jest automatycznie podczas instalacji. Znajduje się on w głównym katalogu Twojego WordPress'a (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?).

 

WAŻNE! Plik wp-config.php odpowiada za konfigurację strony zbudowanej na WordPress'ie. Przed rozpoczęciem wykonywania zmian w pliku utwórz jego kopię zapasową.

 

Po wykonaniu kopii pliku możesz rozpocząć jego edycję. Po wprowadzeniu oczekiwanych zmian zapisz plik i zweryfikuj działanie strony w przeglądarce. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w wyświetlaniu witryny, przywróć poprzednią wersję pliku wp-config.php z wykonanej przez siebie kopii zapasowej.

 

W dalszej części artykułu opisujemy przykłady zmian w wp-config.php. Wybierz interesujący Cię temat:

 

Ustawienia bazy danych

Jedną z podstawowych modyfikacji, jaką możesz wykonać, edytując wp-config.php, jest konfiguracja ustawień bazy danych. Może się ona przydać, gdy np. przywrócisz bazę z kopii zapasowej lub zaktualizujesz ją do nowszej wersji.

W treści pliku wyszukaj sekcję o nazwie // ** Database settings lub // ** MySQL settings. Dokładna nazwa tej sekcji zależy od zainstalowanej wersji aplikacji WordPress. Opis poszczególnych elementów tej sekcji:

 • Nazwa bazy danych:
 • /** The name of the database for WordPress */
  define( 'DB_NAME', 'server123456_baza1' );

  Jeśli nazwa Twojej bazy danych uległa zmianie, w miejsce server123456_baza1 wpisz jej nową nazwę.

 • Nazwa użytkownika bazy danych:
 • /** Database username */ lub /** MySQL database username */
  define( 'DB_USER', 'server123456_user1' );

  Jeśli nazwa użytkownika bazy danych uległa zmianie, w miejsce server123456_user1 wpisz nową nazwę użytkownika.

 • Hasło bazy danych:
 • /** Database password */ lub /** MySQL database password */
  define( 'DB_PASSWORD', 'A4BlgSDe@%gaRT@Q' );

  Jeśli zmieniłeś hasło do bazy danych, w miejscu A4BlgSDe@%gaRT@Q wpisz nowe hasło.

 • Nazwa hosta (serwera) bazy danych:
 • /** Database hostname */ lub /** MySQL hostname */
  define( 'DB_HOST', 'mariadb105.server123456.nazwa.pl' );

  Jeśli nazwa hosta Twojej bazy danych uległa zmianie, wpisz ją w miejsce mariadb105.server123456.nazwa.pl. Nazwa hosta może ulec zmianie, np. w przypadku aktualizacji bazy do nowszej wersji.

 • Kodowanie bazy danych (zestaw znaków):
 • /** Database charset to use in creating database tables. */
  define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

  Jeżeli chcesz zmienić zestaw znaków używany w bazie danych, w miejscu utf8mb4 wpisz nową wartość definiującą kodowanie. Domyślne kodowanie w WordPress'ie to UTF-8, które jest najbardziej uniwersalne, gdyż obsługuje dowolne języki. Najczęściej jako ten parametr zobaczysz więc utf8mb4 lub utf8.

 

Klucze zabezpieczające dane przechowywane w ciasteczkach

Za pomocą kluczy zabezpieczających szyfrowane są dane przechowywane w plikach Cookies na komputerach użytkowników wyświetlających Twoją stronę. Klucze należy zmienić wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że strona mogła zostać zaatakowana lub zainfekowana przez szkodliwe oprogramowanie.

Do generowania kluczy służy specjalne narzędzie, które wyszukać można w Google. Ciąg znaków zdefiniować można również samodzielnie, przy zachowaniu parametrów widocznych w dotychczasowej wartości: liczba znaków, użyciu małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych.

Wymagane są pierwsze cztery klucze niezawierające w nazwie dopisku _SALT. Jeśli kolejne nie zostaną podane lub zostaną usunięte z pliku, WordPress doda je automatycznie.

Aby zmodyfikować klucze zabezpieczające, w pliku wp-config.php wyszukaj sekcję * Authentication Unique Keys and Salts. W czterech pierwszych kluczach zmień wartości widoczne pomiędzy znakami apostrofu.

define('AUTH_KEY',   '%.?k}jgEr<aw=.-phfl,j+sn8zohixhcr itfb-1g="" 38v{$lyz&="XPm~H,dxW}d');
define('SECURE_AUTH_KEY',   'a}D[}d }9}W1cE$3@phq+(_KdD{y>Zve>~*`jWV,QH;p5N8gn;7Q0-*H4%Ys:6#K');
define('LOGGED_IN_KEY',   'sy`vF^q_7S6@Fw|(3`bbb{ctVGR_[({JD&:Tm [!QeOqxw?_j1x@w*EJJOX)v4DK');
define('NONCE_KEY',   'j?N3w:U@A;Eh$j~Z}9_x-!KhK5QNCE%i_R2/82z#oip}[(WtA/vz[<;^qGJL;LP8');

 

Tryb debugowania

Włączony w WordPress'ie tryb debugowania wyświetla na stronie wszystkie błędy, ostrzeżenia oraz inne informacje zwracane przez interpreter PHP. Jest to pomocne przy diagnozowaniu problemów ze stroną.

Aby włączyć tryb debugowania, wyszukaj w pliku wp-config.php sekcję * For developers: WordPress debugging mode. Za włączenie lub wyłączenie trybu odpowiada opcja:

define( 'WP_DEBUG', false )

Domyślnie, przy wyłączonym trybie debugowania, opcja będzie posiadała wartość false. Aby włączyć debugowanie, zmień tę wartość na true. Chcąc wyłączyć debugowanie, zmień wartość true na false.

W przypadku starszej wersji WordPress'a plik wp-config.php może nie zawierać tej sekcji. Wówczas przejdź na sam koniec pliku, naciśnij Enter, aby przejść do nowego wiersza i umieść w nim poniższy wpis:

define( 'WP_DEBUG', true )

Jeśli nie chcesz, aby komunikaty błędów zostały wyświetlone na stronie, możesz wymusić zapisanie ich do pliku na serwerze. W tym celu powyżej przedstawiony wpis WP_DEBUG zastąp poniższym:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors', 0);

Wszystkie komunikaty zostaną zapisane do pliku debug.log w katalogu wp-content.

 

Zwiększenie limitu pamięci dla PHP

Rozbudowywanie strony powoduje zwiększenie zapotrzebowania na użycie pamięci RAM przez interpreter PHP. Domyślnie WordPress ustawia limit pamięci na 40 MB. Przy pomocy wpisu w pliku wp-config.php możesz spróbować zwiększyć ten limit. W nazwa.pl pojedynczy proces PHP może korzystać maksymalnie z 2 GB pamięci RAM.

W tym celu, w pliku wp-config.php przejdź na sam koniec, naciśnij Enter, aby przejść do nowego wiersza i umieść w nim poniższy wpis:

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’,’256M’);

Limit pamięci zostanie ustawiony na 256 MB.

 

Dodanie kosza w bibliotece mediów

Domyślnie biblioteka mediów w WordPress'ie nie posiada włączonego kosza. Oznacza to, że jeśli element multimedialny zostanie usunięty, będzie to operacja nieodwracalna, a skasowany plik trzeba będzie ponownie przesłać na serwer.

Przy pomocy odpowiedniego wpisu w pliku wp-config.php możliwe jest włączenie funkcji kosza. W tym celu przejdź na sam koniec pliku, naciśnij Enter, aby przejść do nowego wiersza i umieść w nim poniższy wpis:

define(’MEDIA_TRASH’, true);

 

Automatyczne opróżnianie kosza

Wpisy i strony, które usuwasz, są przenoszone do kosza, z którego możesz je przywrócić. Zawartość kosza jest jednak okresowo opróżniana. Domyślnie usuwane są wpisy znajdujące się w koszu powyżej 30 dni. Możliwe jest jednak wydłużenie tego okresu poprzez umieszczenie na końcu pliku wp-config.php poniższego wpisu:

define (’EMPTY_TRASH_DAYS’, 60);

W miejscu powyżej przedstawionej liczby 60 wpisz odpowiednią dla Ciebie liczbę dni. Definiując tę wartość, nie wpisuj jednak liczby 0 ani wpisu false. Spowodują one wyłączenie funkcji kosza, a wpisy i strony będą definitywnie kasowane od razu po ich usunięciu.

 

Ustawienia wersjonowania wpisów

Dzięki mechanizmowi wersjonowania przechowywane są kolejne wersje wykonywanych przez Ciebie wpisów. Umożliwia to przywrócenie poprzedniej wersji, a także porównanie wersji pod kątem wykonanych zmian. Możesz całkowicie wyłączyć wersjonowanie lub ograniczyć liczbę przechowywanych wersji. W tym celu przejdź na sam koniec pliku wp-config.php i umieść w nim odpowiedni wpis.

 • Wyłączenie wersjonowania:
 • define(’WP_POST_REVISIONS’, false);

  Aby przywrócić działanie wersjonowania, usuń cały powyższy wpis lub w miejscu wartości false wpisz true.

 • Ograniczenie liczby przechowywanych wpisów:
 • define(’WP_POST_REVISIONS’, 5);

  W miejscu liczby 5 wpisz, ile ostatnich wpisów ma być przechowywanych.

 

Częstotliwość automatycznego zapisywania wpisów

Edytor WordPress'a automatycznie zapisuje co jakiś czas edytowany wpis. Domyślnie zapis ten wykonywany jest co 60 sekund. Możesz wydłużyć lub skrócić ten czas przy pomocy właściwego wpisu w pliku wp‑config.php. Przejdź na koniec pliku i umieść w nim wpis:

define( 'AUTOSAVE_INTERVAL’ , 90);

W miejscu liczby 90 wpisz, co ile sekund zmiany mają być zapisywane.

 

Wyłączenie edytora motywów i wtyczek w panelu administracyjnym

Jeśli prowadzona przez Ciebie strona jest edytowana również przez innych użytkowników, dobrze, aby ograniczyć możliwość przypadkowej ingerencji w edytor wtyczek i motywów. Możesz zrobić to przy pomocy odpowiednich wpisów w wp-config-php.

W tym celu przejdź na koniec pliku wp-config.php i umieść w nim odpowiedni wpis.

 • Wyłączenie edytora motywów i wtyczek:
 • define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);
 • Wyłączenie edytora motywów i wtyczek oraz zablokowanie możliwości ich instalacji i aktualizacji:
 • define('DISALLOW_FILE_MOD', true);

Aby ponownie włączyć edytor wtyczek i motywów oraz umożliwić ich instalację i aktualizację, usuń oba powyższe wpisy lub zmień ich wartości z true na false.

 

Wymuszenie logowania do kokpitu przez połączenie https

Jeśli posiadasz zainstalowany i działający certyfikat SSL dla domeny, ta opcja nie będzie miała większego znaczenia. Jeśli jednak nie posiadasz certyfikatu SSL dla strony, posiadasz samodzielnie podpisany certyfikat lub korzystasz z certyfikatu SSL firmy hostingowej, możesz wymusić logowanie i korzystanie z kokpitu WordPress'a przez połączenie szyfrowane.

W tym celu przejdź na koniec pliku wp-config.php, naciśnij Enter, aby przejść do nowego wiersza i umieść w nim poniższy wpis:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

 

Blokowanie komunikacji z zewnętrznymi serwisami

Wiele komercyjnych wtyczek czy motywów wysyła żądania HTTP do różnych zewnętrznych serwisów. Najczęściej nie niesie to ze sobą zagrożeń, lecz może być niepożądanym przez Ciebie działaniem spowalniającym szybkość pracy Twojej strony. Przy pomocy odpowiedniego wpisu możesz całkowicie zablokować wysyłanie żądań HTTP do zewnętrznych serwisów. Możesz również odblokować wybrane domeny, jeśli komunikacja z nimi jest konieczna.

W tym celu przejdź na sam koniec pliku wp-config.php i umieść w nim wpisy.

 • Zablokowanie wysyłania żądań HTTP do zewnętrznych serwisów:
 • define('WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true);
 • Odblokowanie wysyłania żądań HTTP do wybranych domen:
 • define('WP_ACCESSIBLE_HOSTS', 'wybranadomena.pl');

  W miejscu adresu wybranadomena.pl wpisz adres domeny, dla której chcesz odblokować komunikację. Jeśli chcesz wpisać więcej niż jedną domenę, kolejne adresy oddzielaj przecinkami.

UWAGA! Powyższe opcje działają tylko dla żądań HTTP wykonywanych za pomocą HTTP Api WordPress'a. Nie mają wpływu na inne metody komunikacji z serwerami zewnętrznymi.

 

Ustawienie własnego motywu domyślnego

Wybrany w chwili instalacji WordPress'a motyw będzie automatycznie zdefiniowany jako domyślny. Jeśli posiadasz własny motyw i chcesz, aby był on zdefiniowany jako domyślny, w pliku wp-config.php umieść następujący wpis:

define(’WP_DEFAULT_THEME’, 'twoj-motyw’);

W miejscu twoj-motyw wpisz prawidłową nazwę posiadanego motywu.

 

Zmiana lokalizacji folderów

W przypadku kilku katalogów z plikami WordPress'a masz możliwość zmiany ich lokalizacji. Po wykonaniu odpowiednich modyfikacji na FTP niezbędne jest również uaktualnienie tych informacji w konfiguracji samego WordPress'a. Zmiany możesz wykonać dla katalogów: wp-content, plugins, mu-plugins, uploads.

W tym celu przejdź na sam koniec pliku wp-config.php i umieść w nim wpis odpowiedni dla przeniesionego przez Ciebie folderu.

 • Zmiana lokalizacji folderu wp-content:
 • define('WP_CONTENT_DIR', dirname(__FILE__).'/assets');
  define('WP_CONTENT_URL', 'http://jakasdomena.pl/assets');

  Wpisy assets zastąp nową lokalizacją folderu, a adres domeny http://jakasdomena.pl zastąp adresem domeny strony.

 • Zmiana lokalizacji folderu plugins:
 • define('WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR.'/extensions');
  define('PLUGINDIR', WP_CONTENT_DIR.'/extensions');
  define('WP_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL.'/extensions');

  Wpisy extensions zastąp nową lokalizacją folderu.

 • Zmiana lokalizacji folderu mu-plugins:
 • define('WPMU_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR.'/extensions');
  define('MUPLUGINDIR', WP_CONTENT_DIR.'/extensions');
  define('WPMU_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL.'/extensions');

  Wpisy extensions zastąp nową lokalizacją folderu.

 • Zmiana lokalizacji folderu uploads:
 • define('UPLOADS', 'assets/media');

  Wpis assets/media zastąp nową lokalizacją folderu.

 

Zmiana nazwy folderów

W przypadku katalogów wp-content, plugins, mu-plugins, uploads można zmienić wykorzystywane przez nie nazwy. Podobnie, jak w przypadku zmiany lokalizacji, po wykonaniu zmiany nazwy folderów przez FTP musisz uaktualnić ich dane w konfiguracji WordPress'a.

W tym celu przejdź na sam koniec pliku wp-config.php i umieść w nim wpis odpowiedni dla danego folderu.

 • Zmiana nazwy folderu wp-content:
 • define(’WP_CONTENT_FOLDERNAME’, 'nowanazwa’);

  W miejscu nowanazwa wprowadź nową nazwę katalogu.

 • Zmiana nazwy folderu plugins:
 • define(’WP_PLUGIN_FOLDERNAME’, 'nowanazwa’);

  W miejscu nowanazwa wprowadź nową nazwę katalogu.

 • Zmiana nazwy folderu mu-plugins:
 • define(’WPMU_PLUGIN_FOLDERNAME’, 'nowanazwa’);

  W miejscu nowanazwa wprowadź nową nazwę katalogu.

 • Zmiana nazwy folderu uploads:
 • define(’UPLOADS_FOLDERNAME’, 'nowanazwa’);

  W miejscu nowanazwa wprowadź nową nazwę katalogu.

Table of Contents