Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Jak uzyskać dostęp do bazy danych po przywróceniu jej z kopii zapasowej?

 

Baza danych odtworzona z kopii zapasowej jest przywracana do katalogu /backup/database/data_wykonania_kopii/ do którego dostęp możesz uzyskać przez SSH. W tym celu zaloguj się na swój hosting przez SSH (Sprawdź: Co to jest SSH i do czego służy?).

W poniższym przykładzie zakładamy, że ID Twojego hostingu to server123456. Przywrócona kopia bazy danych jest umieszczana w katalogu nadrzędnym dla home/server123456/ftp, do którego uzyskujesz automatycznie dostęp po zalogowaniu przez SSH. Użyj polecenia „cd ..”, aby przejść do katalogu nadrzędnego:

cd ..

W wierszu poleceń pojawi się ścieżka, do której zostałeś przełączony, czyli home/server123456. Plik z kopią bazy danych jest umieszczony w katalogu backup/database/. Przejdź do niego, używając polecenia:

cd backup/database

W chwili wykonywania przywrócenia danych, w katalogu backup/database/ tworzony jest automatycznie katalog z nazwą będącą datą i godziną wykonania kopii. Aby sprawdzić jego dokładną nazwę, wykonaj polecenie „ls”:

ls

Całość wykonanych dotychczas czynności po zalogowaniu na hosting przez SSH wyglądać będzie następująco:

server123456@server123456:~$ cd ..
server123456@server123456:/home/server123456$ cd backup/database
server123456@server123456:/home/server12345/backup/database$ ls
20220526_080010

Gdy już znasz dokładną nazwę katalogu, przejdź do niego, używając polecenia „cd nazwa_katalogu”. Zamiast nazwa_katalogu wprowadź w poleceniu nazwę swojego katalogu, którą wcześniej sprawdziłeś.

cd 20220526_080010

Po przejściu do folderu z przywróconymi danymi wyświetl jego zawartość:

ls

Nazwa pliku kopii bazy danych będzie zawierała identyfikator serwera i nazwę przywracanej bazy, a sam plik zostanie zapisany w postaci archiwum .gz. Na przykład, jeżeli chciałeś przywrócić bazę o nazwie baza123, a Twój hosting ma ID server123456, plik kopii będzie nosił nazwę server123456_baza123.sql.gz.

server123456@server12345:/home/server123456/backup/database/20220526_080010$ ls
server123456_baza123.sql.gz

Skopiuj plik bazy do bezpiecznego katalogu na FTP. Baza często zawiera wrażliwe informacje, więc jej kopia powinna być przechowywana bezpiecznym folderze, który powinien być chroniony przed nieupoważnionym dostępem. Może to być katalog o nazwie _sqldump_ lub inny chroniony folder o dowolnej nazwie (Sprawdź: Utwórz zabezpieczony katalog na serwerze).

Aby skopiować plik, użyj polecenia:

cp server123456_baza123.sql.gz /home/server123456/ftp/_sqldump_

Składnię powyższego polecenia dostosuj do posiadanego serwera i pliku kopii bazy danych:

  • Zamiast server123456_baza123.sql.gz wpisz nazwę pliku, który ma zostać skopiowany.
  • /server123456/ zastąp identyfikatorem serwera.
  • Jeśli na Twoim serwerze znajduje się utworzony wcześniej i zabezpieczony katalog _sqldump_, pozostaw jego nazwę w składni polecenia. Jeśli jednak na potrzebę odzyskania bazy danych utworzyłeś i zabezpieczyłeś na serwerze inny katalog, w miejsce _sqldump_ wpisz jego nazwę.

Jeśli przywracałeś jednocześnie kilka baz danych, polecenie kopiowania pliku bazy powtórz dla każdej z nich.

Po zakończonym kopiowaniu pliku bazy danych przejdź do wybranego katalogu, aby zweryfikować, czy operacja przebiegła poprawnie:

cd /home/server123456/ftp/_sqldump_

W powyższym przykładzie, w miejsce server123456 wpisz identyfikator swojego serwera, a nazwę katalogu _sqldump_, w razie konieczności, zastąp nazwą tego folderu, do którego skopiowałeś bazę.

Po przejściu do wybranego katalogu wykonaj polecenie ls, aby wyświetlić listę plików. Sprawdź, czy baza znajduje się w wybranym katalogu. Dalsze czynności, mające na celu zastąpienie istniejącej na serwerze bazy danych przez wersję odzyskaną z kopii zapasowej, wykonaj zgodnie z instrukcją przedstawioną w artykule Wgranie kopii bazy danych.

WIĘCEJ INFORMACJI:Dlaczego kopia zapasowa danych ma inny rozmiar niż dane źródłowe?

Table of Contents