Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Dostęp do serwera MariaDB z PHP

Jeśli w swoich projektach korzystasz z PHP i chcesz, aby Twoje skrypty łączyły się z bazą danych utworzoną w ramach serwera MariaDB, skonfiguruj w nich dostęp do bazy.

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania MariaDB z PHP. W każdym z nich, w miejscu przykładowych danych należy wpisać dane dostępowe swojej bazy, zgodnie ze wskazówkami:

  • w miejscu saas123456.nazwa.pl wpisz nazwę hosta podaną w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację usługi;
  • w miejscu nazwa_bazy wpisz nazwę bazy utworzonej przez Ciebie na potrzeby projektu;
  • w miejscu nazwa_użytkownika, wpisz nazwę utworzonego przez Ciebie użytkownika, mającego dostęp do bazy o wpisanej powyżej nazwie;
  • w miejscu hasło wpisz hasło utworzone dla użytkownika, którego nazwę wpisałeś powyżej.

Ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane, aby w konfiguracji dostępu do bazy używać danych głównego użytkownika admin. Na potrzeby połączenia skryptu PHP z bazą danych na serwerze MariaDB należy utworzyć nowego użytkownika i nadać mu hasło niepowiązane z hasłem admina.

 

Używanie MariaDB z PHP i MySQLi (styl zorientowany obiektowo)

<?php
$hostname = 'saas123456.nazwa.pl';
$user = 'nazwa_użytkownika';
$password = '<hasło>';
$database = 'nazwa_bazy';
$mysqli = mysqli_init();
$mysqliConnected = $mysqli->real_connect($hostname, $user, $password, $database, NULL, NULL, MYSQLI_CLIENT_SSL);
if (!$mysqliConnected) {
die("Connect Error: " . $mysqli->connect_error());
}
echo 'Success... ' . $mysqli->host_info . "\n";
$mysqli->close();
?>

 

Używanie MariaDB z PHP i MySQLi (styl proceduralny)

<?php
$hostname = 'saas123456.nazwa.pl';
$user = 'nazwa_użytkownika';
$password = '<hasło>';
$database = 'nazwa_bazy';
$mysqli = mysqli_init();
$mysqliConnected = mysqli_real_connect($mysqli, $hostname, $user, $password, $database, NULL, NULL, MYSQLI_CLIENT_SSL);
if (!$mysqliConnected) {
die("Connect Error: " . mysqli_connect_error($mysqli));
}
echo 'Success... ' . mysqli_get_host_info($mysqli) . "\n";
mysqli_close($mysqli);
?>

 

Używanie MariaDB z PHP i PDO

<?php
$hostname = 'saas123456.nazwa.pl';
$user = 'nazwa_użytkownika';
$password = '<hasło>';
$database = 'nazwa_bazy';
$dsn = "mysql:host=$hostname;dbname=$database";
$options = array(
// Jeżeli masz błąd w postaci "Uncaught PDOException: PDO::__construct(): SSL operation failed with code 1.
OpenSSL Error messages: error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed" skorzystaj z poniższych funkcji.
PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CAPATH => '/etc/ssl/certs/',
// PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => 'isrgadminx1.pem',
PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
);
$pdo = new PDO($dsn, $user, $password, $options);
$stm = $pdo->query("SELECT VERSION()");
$version = $stm->fetch();
echo "Połączyłeś się z bazą danych w wersji " . $version[0] . "\n";
?>

 

Używanie MariaDB z PHP Codeiniter

W pliku database.php umieść ten kod:

$db['default'] = array(
'hostname' => getenv('saas123456.nazwa.pl'),
'username' => getenv('nazwa_użytkownika'),
'password' => getenv('hasło'),
'database' => getenv('nazwa_bazy'),
'dbdriver' => 'mysqli',
'dbprefix' => '',
'pconnect' => TRUE,
'char_set' => 'utf8',
'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
'encrypt' => array() // Important: activate TLS encryption
);

 

Łączenie MariaDB z PHP przy użyciu zmiennych środowiskowych

Zalecamy, aby nie przechowywać danych uwierzytelniających w kodzie źródłowym, ale używać zmiennych środowiskowych. Oto jak pobrać te dane uwierzytelniające:

$hostname = getenv('saas123456.nazwa.pl');
$user = getenv('nazwa_użytkownika');
$password = getenv('haslo');
$database = getenv('nazwa_bazy');
Table of Contents