Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Zarządzanie bazą danych

Wszelkie funkcje dotyczące zarządzania bazami danych możesz realizować poprzez panel Active.admin. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, wybierz z menu górnego opcję Bazy danychWykaz baz danych (1).

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Zmiana hasła użytkownika bazy danych MariaDB.

 • Kliknij w nazwę bazy danych (1), dla której chcesz zmienić hasło.

  zmiana hasla bazy danych 1

 • W oknie szczegółów bazy danych MariaDB zaznacz nazwę użytkownika (1), dla którego chcesz zaktualizować hasło. Następnie kliknij powyżej odnośnik zmień hasło (2).

  zmiana hasla bazy danych 2

 • W formularzu zmiany hasła wpisz dwukrotnie nowe hasło (1) i zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (2).

  zmiana hasla bazy danych 3

 • Po zapisaniu zmiany hasła wyświetlone zostanie podsumowanie operacji.

  zmiana hasla bazy danych 4

 

Zmiana hasła użytkownika bazy danych PostgreSQL.

 • Kliknij w nazwę bazy danych (1), dla której chcesz zmienić hasło.

  zmiana hasla bazy postgre 1

 • W oknie szczegółów bazy danych PostgreSQL kliknij przycisk Edytuj (1).

  zmiana hasla bazy postgre 2

 • W formularzu zmiany hasła wpisz dwukrotnie nowe hasło (1) i zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (2).

  zmiana hasla bazy postgre 3

 • Po zapisaniu zmiany hasła wyświetlone zostanie podsumowanie operacji.

  zmiana hasla bazy postgre 4

 

Migracja przestarzałej wersji bazy danych MariaDB lub PostgreSQL do nowej wersji.

 • Kliknij w nazwę bazy (1), przy której widnieje przestarzała wersja bazy danych (2).

 • W oknie szczegółów bazy danych, kliknij przycisk Migruj do nowej wersji (1)

 • W wyświetlonym formularzu wpisz nazwę nowej bazy (1), dwukrotnie hasło użytkownika (2) i kliknij przycisk Zapisz (3)

 • Zaczekaj na komunikat świadczący o zakończeniu operacji. Zostaną również wyświetlone dane nowej bazy.

 • Po zakończonej migracji, wykonaj kopię nowej bazy danych w panelu Active.admin. W przypadku, gdyby skrypty aplikacji przepiętej pod nową bazę danych wywołały nieprawidłowe zmiany w strukturze bazy, możliwe będzie przywrócenie jej właściwego stanu z kopii.

Aby strona internetowa działała z nową wersją bazy danych, należy przepiąć stronę pod nową bazę bezpośrednio w plikach źródłowych strony znajdujących się na serwerze. Rodzaj i nazwa pliku zależą od aplikacji, w jakiej strona została wykonana.

W przypadku najczęściej używanej aplikacji WordPress, dane logowania do bazy danych zapisane są w pliku o nazwie wp-config.php znajdującym się w katalogu, na który domena została w panelu Active.admin przekierowana.

 • Zaloguj się do serwera przez FTP (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?), przejdź do katalogu, na który kieruje domena w panelu Active.admin, odnajdź w nim plik o nazwie wp-config.php i wykonaj kopię pliku na dysk, aby możliwe było, w razie konieczności, jego przywrócenie.

 • Otwórz plik na serwerze do edycji, odnajdź w nim sekcję dotyczącą baz danych i dokonaj zmian wartości w poszczególnych opcjach, pomiędzy znakami ' '

 • Przy opcji DB_NAME, zmień wpis (1) na nazwę nowej bazy danych, przykładowo server123456_wp1

 • Przy opcji DB_USER, zmień widniejący wpis (2) na login użytkownika nowej bazy, przykładowo server123456_wp1

 • Przy opcji DB_PASSWORD, zmień wpis (3) na hasło do nowej bazy danych

 • Przy opcji DB_HOST, zmień wpis (4) na nazwę serwera nowej bazy danych, przykładowo mariadb105.server123456.nazwa.pl – w przypadku wpisu w DB_HOST, zmienia się widoczny do tej pory przedrostek sql. na mariadb105. Pozostała część wpisu pozostaje taka sama. W przypadku różnych aplikacji, przy opcji DB_HOST widnieć może wpisany adres IP, zamiast dotychczasowego adresu serwera baz danych. Wówczas podmień ten adres IP na pełną nazwę serwera nowej bazy danych, przykładowo mariadb105.server123456.nazwa.pl.

 • Zapisz zmiany w pliku i przetestuj działanie strony. Jeśli pojawią się problemy w połączeniu z nową bazą danych, przywróć skopiowany wcześniej na komputer plik wp-config.php i zweryfikuj ponownie wprowadzane w pliku dane.

Dla równie popularnej aplikacji jaką jest PrestaShop, konieczna będzie edycja danych logowania do bazy danych w pliku, którego nazwa i umiejscowienie będą różne, w zależności od wersji samej aplikacji.

 • Dla PrestaShop w wersji 1.7.x będzie to plik o nazwie parameteres.php. Aby go odnaleźć, przejdź do katalogu, na który przekierowano domenę w panelu Active.admin, a następnie do podkatalogów app -> config. Wykonaj kopię pliku na dysk, a następnie otwórz go do edycji.

 • Zgodnie z informacjami dla WordPressa przedstawionymi wyżej, zmień w analogiczny sposób dane dostępowe na nowe w wierszach: 'database_host' (w miejsce adresu IP wpisz nazwę nowego serwera baz danych), 'database_name' (wpisz nazwę nowej bazy danych), 'database_user' (wpisz nazwę użytkownika nowej bazy danych) oraz 'database_password' (wpisz hasło do nowej bazy danych).

 • prestashop edycja pliku parameters

 • Dla PrestaShop w wersji 1.6.x będzie to plik o nazwie settings.inc.php. Aby go odnaleźć, przejdź do katalogu, na który przekierowano domenę w panelu Active.admin, a następnie do podkatalogu config. Wykonaj kopię pliku na dysk, a następnie otwórz go do edycji.

 • Zgodnie z informacjami dla PrestaShop 1.7 przedstawionymi powyżej, zmień w analogiczny sposób dane dostępowe na nowe w wierszach: '_DB_SERVER_' (wpisz nazwę nowego serwera baz danych), '_DB_NAME_' (wpisz nazwę nowej bazy danych), '_DB_USER_' (wpisz nazwę użytkownika nowej bazy danych) oraz '_DB_PASSWD_' (wpisz hasło do nowej bazy danych).

 • prestashop edycja settings

 • Zapisz zmiany w edytowanym pliku i przetestuj działanie strony. Jeśli pojawią się problemy w połączeniu z nową bazą danych, przywróć plik skopiowany wcześniej na komputer i zweryfikuj ponownie wprowadzane w nim dane.

 

Zmiana rozmiaru i/lub opisu bazy danych.

 • Kliknij w nazwę bazy danych (1), widoczną na liście.

 • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przycisk Edytuj (1), poniżej listy użytkowników.

 • Aby zmienić rozmiar zarezerwowany dla bazy danych, przesuń suwak (1) w prawo (aby zwiększyć) lub w lewo (aby zmniejszyć), lub wpisz właściwą wartość w polu obok suwaka (2); minimalna wielkość bazy danych zależna jest od wersji posiadanego serwera, np. na serwerze CloudHosting wynosi ona 2 GB, a w przypadku serwera Hosting Cloud będzie to 1 GB; maksymalna wielkość bazy danych, niezależna od wersji serwera, to 5 GB.

 • Aby zmienić opis bazy, wprowadź go poniżej ustawień rozmiaru (3).

 • Kliknij przycisk Zapisz (4), aby zachować modyfikacje.

 

Zablokowanie/odblokowanie bazy danych.

 • Na wykazie baz danych, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy, którą chcesz zablokować.

 • Kliknij powyżej odnośnik blokuj (2) i potwierdź operację, klikając przycisk Ok w oknie dialogowym, które się pojawi.

 • Nie będzie możliwe zalogowanie się do zablokowanej bazy, a także zapis lub odczyt danych w niej się znajdujących; jej nazwa zostanie wyszarzona na wykazie, a także pojawi się przy niej ikona kłódki.

 • Aby odblokować bazę, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy zablokowanej bazy, a następnie kliknij powyżej odnośnik odblokuj (2) i potwierdź operację naciskając przycisk Ok w wyświetlonym oknie dialogowym; zostanie przywrócona pełna funkcjonalność bazy.

 

Usunięcie bazy danych.

 • Na wykazie baz danych, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy danych, którą chcesz usunąć i kliknij powyżej odnośnik usuń (2).

 • Aby usunąć bazę, potwierdź wykonanie operacji, wpisując hasło zalogowania do panelu Active.admin (1), a następnie naciskając przycisk Wykonaj (2).

 • Po zakończeniu procesu usuwania bazy, wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

 • Usunięcie bazy jest operacją nieodwracalną i po jej zatwierdzeniu, nie będzie możliwe odzyskanie hasła do niej.

 

Usunięcie zawartości bazy danych.

 • Jeśli chcesz pozostawić na serwerze bazę danych wraz z jej użytkownikami i usunąć jedynie jej zawartość, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy, a następnie kliknij powyżej odnośnik usuń zawartość (2).

 • Sama baza pozostanie na serwerze, a wykonanie usunięcia z niej danych, zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.

 

Wykonanie kopii bazy danych.

 • Kliknij w nazwę bazy danych widoczną na liście (1).

 • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przycisk Wykonaj kopię (1), poniżej listy użytkowników.

 • Wyświetlony zostanie formularz wykonywania kopii.

 • Domyślnym katalogiem na serwerze, w którym kopia zostanie zapisana, jest /_sqldump_.

 • Nazwa pliku z rozszerzeniem .sql zawiera nazwę bazy, a także datę i godzinę wykonania kopii.

 • Aby kopia została wykonana, wpisz hasło dostępowe (1), będące hasłem głównego użytkownika bazy danych i kliknij przycisk Wykonaj (2).

 • Wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że wykonywanie kopii zostało rozpoczęte; czas wykonywania kopii może być różny, w zależności od jej wielkości.

 • Aby sprawdzić czy kopia została poprawnie wykonana, kliknij przycisk Wykaz baz danych (1), widoczny na ekranie z poprzednim komunikatem, a następnie kliknij w nazwę bazy danych, której duplikat był wykonywany.

 • Na stronie ze Szczegółami bazy danych, poniżej danych technicznych, pojawi się dodatkowa sekcja, Lista zadań kopii baz danych.

 • Widoczny tutaj będzie status wykonywania kopii (1), czas trwania operacji oraz data jej rozpoczęcia (2).

 • Status „ trwa tworzenie” – operacja nie została jeszcze zakończona; czas tworzenia kopii zależy od rozmiaru bazy.

 • Status „wykonane poprawnie” – kopia została prawidłowo utworzona i umieszczona w folderze /_sqldump_.

 • Status „ błąd” – wykonywanie kopii nie powiodło się.

Plik .sql, z kopią bazy danych, pobrać można z serwera, logując się do niego poprzez połączenie FTP.

Kopia zostanie umieszczona domyślnie w katalogu /_sqldump_. Jeśli nie znajdował się on wcześniej na serwerze, zostanie automatycznie utworzony w trakcie wykonywania kopii i zabezpieczony losowym hasłem. Aby usunąć blokadę katalogu, przejdź w panelu Active.admin do zakładki UstawieniaZabezpieczone katalogi (1), zaznacz checkbox (2) po lewej stronie nazwy katalogu, kliknij powyżej odnośnik usuń (3), a następnie potwierdź operację, naciskając przycisk Ok w wyświetlonym oknie dialogowym.

 

Wgranie kopii bazy danych.

 • Umieść posiadany plik .sql z bazą danych na FTP serwera; ze względów bezpieczeństwa katalog, do którego została wgrana kopia bazy, powinien zostać zabezpieczony hasłem (Sprawdź: Katalogi zabezpieczone hasłem).

 • W panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki Bazy danychWykaz baz danych i kliknij w nazwę bazy, do której chcesz wgrać kopię.

 • W oknie Szczegóły bazy danych kliknij przycisk Wgraj kopię (1), poniżej listy użytkowników.

 • W formularzu wgrywania kopii, wybierz plik .sql z serwera (1), a także wpisz hasło dostępu do tej bazy, do której wgrywana jest kopia (2).

 • Potwierdź operację, klikając przycisk Wgraj (3).

 • Wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że wgrywanie kopii zostało rozpoczęte; czas operacji zależy od wielkości pliku z bazą.

 • Aby sprawdzić, czy kopia została poprawnie wgrana, kliknij przycisk Wykaz baz danych (1), widoczny na ekranie z poprzednim komunikatem, a następnie kliknij w nazwę bazy danych, do której kopia była wgrywana.

 • Na stronie ze Szczegółami bazy danych, poniżej danych technicznych bazy, pojawi się dodatkowa sekcja, Lista zadań kopii baz danych.

 • Widoczny tutaj będzie status wgrywania kopii (1), czas trwania operacji oraz data jej rozpoczęcia (2).

 • Status „ trwa wgrywanie” – operacja nie została jeszcze zakończona; czas wgrywania kopii zależy od wielkości pliku z bazą.

 • Status „wgrane poprawnie” – kopia została prawidłowo wgrana do wybranej bazy.

 • Status „ błąd” – wgrywanie kopii nie powiodło się.

 

Sprawdzenie spójności bazy danych – naprawa uszkodzonej struktury tabeli w bazie.

 • w panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki Bazy danychWykaz baz danych i kliknij w nazwę bazy, którą chcesz naprawić

 • w oknie Szczegóły bazy danych kliknij przycisk Sprawdź spójność (1), poniżej listy użytkowników

 • zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij ponownie przycisk Sprawdź spójność (1)

 • po zakończonej operacji wyświetlony zostanie komunikat i możliwy będzie powrót do Wykazu baz danych

 

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie użytkownikami baz danych

Table of Contents