Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 40 zł
Certyfikat SSL z szyfrowaniem ECDSA -60% Wybieram

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla serwera

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), każdy administrator danych, powinien zawrzeć umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (umowa PPDO). W związku z tym, jeśli posiadasz w nazwa.pl usługę, w ramach której przetwarzasz dane osobowe, musisz zawrzeć z nazwa.pl stosowną umowę.

Umowa taka zawierana jest między klientem, a nazwa.pl bezpłatnie. W tym celu, skorzystaj z generatora umów dostępnego w Panelu Klienta, a po poprawnym jej wygenerowaniu, poczekaj na jej akceptację po stronie nazwa.pl

Aby wygenerować nową umowę, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Moje daneumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1), kliknij przycisk Generuj umowę (2) i postąp zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dowiedz się szczegółowo, jak zawrzeć umowę PPDO z nazwa.pl.

Table of Contents