Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak mogę przenieść domenę pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą odbiorcy faktury)?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Zarządzanie
 • Jak mogę przenieść domenę pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą odbiorcy faktury)?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

 

Jak zmienić płatnika usługi?

Faktury VAT w nazwa.pl wystawiane są na dane płatnika, czyli na takie dane, na jakie zarejestrowany został Panel Klienta, w którym znajduje się opłacana usługa. Jeśli zmianie uległy dane adresowe płatnika, nazwa firmy czy też imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), korekty takich danych dokonać można w Panelu Klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zmienić dane do faktury?

Jeśli jednak zmianie uległ status prawny podmiotu lub jego dane identyfikacyjne, takie jak np. NIP czy REGON, należy zarejestrować nowy Panel Klienta na prawidłowe dane, a następnie przenieść usługi pomiędzy Panelami Klienta. Jeśli posiadasz już Panel zarejestrowany na dane, na które chcesz otrzymywać faktury, zaloguj się do niego.

WAŻNE! Jeśli przed przystąpieniem do utworzenia nowego Panelu Klienta nastąpiło zalogowanie do poprzedniego, należy się z niego wylogować.

Aby zarejestrować nowy Panel Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel i wypełnij wszystkie wymagane pola formularza w sekcji Utwórz konto

Po ich wypełnieniu zapoznaj się z regulaminem Ogólne Warunki Umów, zaakceptuj jego warunki i zaznacz pozostałe zgody (1), kliknij checkbox Nie jestem robotem (2), a następnie wybierz przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ (3).

Po zarejestrowaniu Panelu, zaloguj się do niego.

 

Przenoszenie domen pomiędzy Panelami Klienta

Przenoszenie domen należy zgłosić z poziomu docelowego Panelu, czyli tego, w którym mają się one znaleźć po przeniesieniu. Zaloguj się do nowo zarejestrowanego lub istniejącego wcześniej Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługamiprzenoszenie usług.

Na stronie Przenoszenia usług znajdują się osobne sekcje dotyczące przenoszenia poszczególnego rodzaju usług. Wybierz pierwszą sekcję Przenieś domenę. Przeniesienie domen wykonać można na dwa sposoby, w zależności jakimi danymi dysponujemy:

 • przeniesienie na podstawie loginu Panelu Klienta, w którym obecnie znajduje się domena (sprawdź)
 • przeniesienie na podstawie danych Abonenta (sprawdź)

UWAGA! Przenosić można jedynie domeny, które znajdują się w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego i posiadają status zarejestrowana. Nie ma możliwości przeniesienia domen, dla których okres abonamentowy dobiegł końca i znajdują się w trakcie wygasania. W przypadku takich domen należy przedłużyć ich ważność na podstawie proformy wygenerowanej w dotychczasowym Panelu Klienta, a po prawidłowym przedłużeniu dokonać przeniesienia. Przeniesienie domeny zmienia tylko dane Płatnika, czyli podmiotu, na który wystawiane są faktury za domenę. Dane Abonenta domeny nie ulegają w tym wypadku zmianie. Po prawidłowym przeniesieniu domeny możliwe jest wykonanie jej cesji, która zmieni dane Abonenta.

WIĘCEJ INFORMACJI:Cesja praw do domeny

 

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy próbie przenoszenia usługi pojawiają się błędy, upewnij się, że:

 • zgłoszenie przeniesienia następuje z docelowego Panelu Klienta – sprawdź, czy znajdujesz się w nowym Panelu, do którego usługi mają zostać przeniesione;
 • wpisano prawidłowy adres/identyfikator/numer usługi oraz prawidłowy login dotychczasowego Panelu Klienta – zweryfikuj dane usługi w obecnym Panelu Klienta, oraz jego login;
 • zgłaszana usługa jest w trakcie trwania okresu abonamentowego – sprawdź datę ważności przenoszonej usługi;
 • zgłaszana usługa nie została zablokowana lub nie jest w trakcie wygasania – sprawdź status usługi w Panelu Klienta;
 • wystawiono fakturę VAT za usługę – jeśli dokonano płatności za usługę na podstawie proformy, sprawdź, czy została już dla niej wystawiona faktura VAT.

W przypadku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przedstawionych zagadnień, upewnij się również:

 • czy adres e-mail Abonenta został pozytywnie zweryfikowany;
 • czy dla domeny nie została zgłoszona cesja – jeśli tak, potwierdź wykonanie cesji elektronicznej lub zaczekaj na zrealizowanie cesji na podstawie wniosku papierowego;
 • czy dane Abonenta domeny, o statusie prawnym firma, nie zawierają takich samych wpisów w polach Nazwa skrócona, Firma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?);
 • czy dane Abonenta domeny, o statusie prawnym osoba fizyczna, nie zawierają takich samych wpisów w polach Nazwa skrócona oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?);
 • czy w nowym Panelu Klienta nie znajdują się dane dwóch innych Abonentów domen zawierające ten sam adres e-mail, co Abonent przenoszonej domeny;
 • czy domena posiada status zarejestrowana lub nowa.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a mimo tego nadal występuje błąd przeniesienia, prześlij zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail, zdefiniowanego w Panelu Klienta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents