Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Opis poszczególnych funkcji CloudHosting Panelu

Panel administracyjny CloudHosting Panel jest wygodnym narzędziem, dzięki któremu użytkownicy usług hostingowych nazwa.pl mogą w pełni zarządzać posiadanymi przez siebie serwerami WWW i pocztowymi. Niniejszy artykuł przedstawia w skrócie opis poszczególnych funkcji, które dostępne są w panelu administracyjnym CloudHosting Panel.

Działanie poszczególnych funkcji zostało wyjaśnione na przykładach w artykułach, w działach: CloudHosting, CloudHosting WordPress, CloudHosting e-Sklep, Certyfikaty SSL.

Aby zalogować się do CloudHosting Panelu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

CloudHosting Panel logowanie

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak ustalić właściwy CloudHosting Panel?Jak zalogować się do CloudHosting Panelu?

 

 1. POCZTA

  CloudHosting Panel menu poczta

  • Wykaz kont e-mail – wyświetla wszystkie konta e-mail na serwerze z późniejszą opcją edycji ich ustawień.
  • Dodaj konto e-mail – pozwala na dodanie nowego konta e-mail (szczegółowy opis funkcji).
  • Migracja poczty – pozwala na migrację poczty z zewnętrznego serwera na serwer w nazwa.pl (szczegółowy opis funkcji).
  • Wykaz aliasów – wyświetla wszystkie aliasy na serwerze z późniejszą opcją ich edycji, a także umożliwia ich dodawanie (szczegółowy opis funkcji).
  • Wykaz list dyskusyjnych – wyświetla wszystkie utworzone listy dyskusyjne z późniejszą opcją edycji, a także umożliwia ich dodawanie (szczegółowy opis funkcji).
  • Filtr antyspamowy – pozwala na edycję ustawień białej i czarnej listy (szczegółowy opis funkcji).
 2.  

 3. WWW I FTP

  CloudHosting Panel menu www i ftp

  • WWW i FTP – umożliwia włączenie/wyłączenie indeksowania katalogów, skonfigurowanie dostępu do połączenia FTP, włączenie/wyłączenie ochrony Web Application Firewall (szczegółowy opis funkcji) oraz ustawienie zmiennej systemowej.
  • PHP i Node.js – pozwala na edycję ustawień PHP, jak i jego wersji (szczegółowy opis funkcji) oraz na zmianę wersji Node.js (szczegółowy opis funkcji).
  • Wykaz kont FTP – wyświetla listę kont FTP dodanych na serwerze, a także pozwala na dodanie nowych (szczegółowy opis funkcji).
  • Zabezpieczone katalogi – wyświetla listę katalogów zabezpieczonych hasłem, a także pozwala na zarządzanie zabezpieczeniami i uprawnionymi użytkownikami (szczegółowy opis funkcji).
  • Aplikacje – uruchamia okno Autoinstalatora aplikacji, który pozwala na ich instalowanie i zarządzanie nimi.
  • WordPress lub e-Sklep – dodatkowa opcja widoczna wyłącznie w przypadku serwerów serii CloudHosting WordPress lub CloudHosting e-Sklep. Pozwala na dodawanie kolejnych instalacji tych aplikacji.
  • Certyfikaty SSL – pozwala na zarządzanie certyfikatami SSL. Funkcja ta jest niedostępna w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail (szczegółowy opis funkcji).

  WAŻNE! Funkcje menu WWW I FTP są niedostępne w przypadku serwerów pocztowych serii CloudMail.

 4.  

 5. BAZY DANYCH

  CloudHosting Panel menu bazy danych

  • Wykaz baz danych – wyświetla listę baz danych na serwerze z późniejszą opcją ich edycji.
  • Dodaj bazę danych – pozwala na dodanie nowej bazy danych (szczegółowy opis funkcji).
  • Migracja bazy danych – pozwala na migrację bazy danych z innego serwera.
  • Redis i Memcached – pozwala na włączenie/wyłączenie dodatkowych mechanizmów pamięci podręcznej serwera dla baz danych (szczegółowy opis funkcji).

  WAŻNE! Funkcje menu BAZY DANYCH są niedostępne w przypadku serwerów pocztowych serii CloudMail.

 6.  

 7. DOMENY

  CloudHosting Panel menu domeny

  • Zarejestruj domenę – otwiera nową zakładkę przeglądarki umożliwiającą zarejestrowanie domeny poprzez stronę nazwa.pl.
  • Wykaz domen – wyświetla listę domen z późniejszą opcją edycji ich ustawień.
  • Dodaj domenę – pozwala na dodanie obsługi nowej domeny (szczegółowy opis funkcji).
 8.  

 9. CDN

  CloudHosting Panel menu cdn

  • Statystyki – wyświetla statystyki liczby zapytań na węzłach CDN nazwa.pl.
  • Czyszczenie Cache – umożliwia wyczyszczenie Cache CDN nazwa.pl (szczegółowy opis funkcji).
  • Kompresja obrazów – pozwala na aktywowanie, włączenie lub wyłączenie funkcji kompresji obrazów (szczegółowy opis funkcji).
 10.  

 11. STATYSTYKI

  CloudHosting Panel menu statystyki

  • Obciążenie hostingu – wyświetla informacje o wykorzystaniu transferu, a także użyciu dysku i liczbie plików na serwerze (szczegółowy opis funkcji).
  • Obciążenie serwera WWW – umożliwia sprawdzenie wykorzystania powierzchni dyskowej przeznaczonej dla stron WWW i FTP, a także zweryfikowanie ilości przesłanych danych (szczegółowy opis funkcji).
  • Obciążenie serwera poczty – wyświetla informacje na temat wykorzystania powierzchni dyskowej przeznaczonej dla poczty, a także umożliwia sprawdzenie liczby logowań POP3/IMAP oraz liczby wysłanych/odebranych wiadomości e-mail (szczegółowy opis funkcji).
  • Obciążenie baz danych – wyświetla statystyki i wykresy obciążenia dla baz danych (szczegółowy opis funkcji).
  • Statystyki odwiedzin WWW – umożliwia dostęp do szczegółowych statystyk wszystkich stron WWW umieszczonych na serwerze (szczegółowy opis funkcji).
  • Wykorzystanie dysku – wyświetla informacje dotyczące zajętości dysku serwera (szczegółowy opis funkcji).
  • Logi serwera – umożliwia wyświetlenie/pobranie dziennika dostępu dla serwera i usług dodatkowych oraz wykazu błędów dla serwera (szczegółowy opis funkcji).
 12.  

 13. USTAWIENIA

  CloudHosting Panel menu ustawienia

  • Adres IP i RevDNS – umożliwia aktywowanie Dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie (szczegółowy opis funkcji), a także aktywowanie i skonfigurowanie RevDNS (szczegółowy opis funkcji).
  • Powiadomienia – pozwala na włączenie i skonfigurowanie monitora zajętości usługi (szczegółowy opis funkcji).
  • Harmonogram CRON – wyświetla zadania z harmonogramu, a także umożliwia ich dodawanie (szczegółowy opis funkcji).
  • Konto SSH – pozwala na dodanie klucza publicznego autoryzującego połączenie SSH (szczegółowy opis funkcji).
  • Dodaj GIT – umożliwia dodanie repozytorium GIT.
  • Dodaj SVN – umożliwia dodanie repozytorium SVN.
  • Uprawnienia GIT/SVN – pozwala na zarządzanie repozytoriami GIT/SVN, a także użytkownikami i ich uprawnieniami (szczegółowy opis funkcji).

  WAŻNE! Funkcje menu USTAWIENIA są niedostępne w przypadku serwerów pocztowych serii CloudMail.

Table of Contents