Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Obsługa LSCache plugins

Obsługa LSCache plugins na serwerach CloudHosting umożliwia zapisywanie w pamięci węzłów CDN nazwa.pl wykonanego wcześniej kodu PHP Twojej strony WWW. LSCache to jeden z najpopularniejszych mechanizmów do zarządzania pamięcią podręczną strony. Jest on uniwersalny, więc mimo że został stworzony dla serwerów Litespeed, można z niego korzystać także na innych rodzajach serwerów WWW. Pozwala w sposób automatyczny zapisywać, przechowywać i rewalidować zawartość cache. W nazwa.pl obsługa ta realizowana jest po stronie węzłów CDN nazwa.pl. Dzięki temu dane, które mają być wysłane do przeglądarki użytkownika, zlokalizowane są dużo bliżej, niż gdyby ich przesyłanie miało odbywać się z oryginalnego serwera. Pamięć podręczna dla wykonanego kodu PHP na hostingu w nazwa.pl działa z CDN nazwa.pl dzięki autorskiemu mechanizmowi komunikacji pomiędzy serwerem WWW i poszczególnymi serwerami sieci Content Delivery Network.

 

Wybierz interesujący Cię temat:

 

Jak aktywować Obsługę LSCache plugins?

Aktywacja usługi Obsługa LSCache plugins możliwa jest podczas składania zamówienia na serwer lub w dowolnym momencie, w trakcie korzystania z niego. Aktywację dla działającego hostingu możesz wykonać poprzez Panel Klienta lub CloudHosting Panel. Obsługa LSCache plugins wymaga aktywnej usługi CDN nazwa.pl.

Aby aktywować Obsługę LSCache plugins w Panelu Klienta nazwa.pl, po zalogowaniu przejdź do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2) widoczny poniżej identyfikatora hostingu.

Wybierz kartę Usługi dodatkowe, a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ (1) przy usłudze Obsługa LSCache plugins.

Zostaniesz przekierowany do koszyka. Zapoznaj się z treścią regulaminu usługi i zaakceptuj go (1), a następnie kliknij przycisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).

Wybierz preferowany sposób rozliczenia i sfinalizuj zamówienie. Po zakończeniu procesu usługa automatycznie zostanie aktywowana na Twoim CloudHostingu.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywowaną usługę, w Panelu Klienta przejdź do opcji Szczegóły serwera, a następnie wybierz kartę CDN nazwa.pl. W sekcji Obsługa LSCache plugins kliknij przycisk WŁĄCZ OBSŁUGĘ LSCACHE PLUGINS (1) lub WYŁĄCZ OBSŁUGĘ LSCACHE PLUGINS, w zależności od obecnego statusu usługi.

Aby aktywować Obsługę LSCache plugins w CloudHosting Panel, zaloguj się na stronie https://admin.nazwa.pl, a następnie kliknij przycisk Aktywuj (1) widoczny pod ikoną usługi dodatkowej LSCache plugins na stronie głównej panelu.

Wyświetlona zostanie strona zamawiania usługi. Wybierz opcję usługi (1), zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj jego warunki (2), a następnie kliknij przycisk Zatwierdź (3).

Po sfinalizowaniu zamówienia usługa Obsługi LSCache plugins zostanie aktywowana.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę w CloudHosting Panel, z menu wybierz zakładkę CDN, a następnie kliknij LSCache plugins (1). W zależności od aktualnego statusu usługi wybierz Włącz obsługę LSCache plugins (2) lub Wyłącz Obsługę LSCache plugins.

 

Obsługa LSCache plugins dla WordPressa

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins na serwerach CloudHosting umożliwi przechowywanie w węzłach sieci CDN nazwa.pl statycznych wersji wykonanego wcześniej kodu PHP. Pozwala to na zoptymalizowanie szybkości działania aplikacji WordPress.

Aby rozpocząć korzystanie z LSCache plugins, aktywuj usługę na swoim serwerze CloudHosting, a następnie zaloguj się do kokpitu aplikacji WordPress. Po zalogowaniu z menu WordPressa wybierz Wtyczki (1) i kliknij opcję Dodaj wtyczkę (2).

Wybór wtyczki do Obsługi LSCache należy do Ciebie. Poniższy przykład oparto na wtyczce LiteSpeed Cache. Po wyszukaniu wtyczki kliknij przycisk Zainstaluj (1).

Jako podsumowanie instalacji pojawi się przycisk Włącz (1) tam, gdzie znajduje się przycisk Zainstaluj na powyższym przykładzie. Kliknij go.

Następnie przejdź do konfiguracji wtyczki. W tym celu z menu WordPressa wybierz zakładkę Wtyczki -> Zainstalowane wtyczki (1) i kliknij Ustawienia główne (2) przy wtyczce LiteSpeed Cache.

Poniżej zakładki Ustawienia pojawi się LiteSpeed Cache (1). Po kliknięciu zakładki będziesz mieć możliwość wykonania dodatkowej konfiguracji wtyczki.

WAŻNE! Aby LSCache plugins prawidłowo zapisywało wykonany kod PHP na węzłach CDN nazwa.pl, w konfiguracji wtyczki LiteSpeed Cache włącz ustawienie pamięci podręcznej przeglądarki. W tym celu, po przejściu do ustawień LiteSpeed Cache, wybierz zakładkę Pamięć podręczna (1). Włącz opcję Pamięć podręczna przeglądarki (2)Zapisz zmiany.

 

Obsługa LSCache plugins dla PrestaShop

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins w aplikacji PrestaShop wymaga zainstalowania modułu LiteSpeed Cache. Zalecamy pobranie paczki instalacyjnej modułu z oficjalnej strony producenta.

Po pobraniu modułu zaloguj się do panelu administracyjnego PrestaShop. W menu, w sekcji ULEPSZENIA przejdź do zakładki Moduły i wybierz Menedżer modułów (1). Następnie kliknij przycisk Załaduj moduł (2) i w oknie, które się pojawi, wybierz z dysku pobrane archiwum z modułem. Zostanie on automatycznie zainstalowany.

W menu aplikacji, w sekcji KONFIGURUJ, w zakładce Zaawansowane pojawi się opcja LiteSpeed Cache (1). Po jej wybraniu możesz skonfigurować moduł do pracy z Obsługą LSCache plugins w nazwa.pl według własnych oczekiwań.

 

Obsługa LSCache plugins dla Joomla

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins w CMS Joomla wymaga zainstalowania modułu LiteSpeed Cache. Zalecamy pobranie paczek instalacyjnych modułu z oficjalnej strony producenta.

Po pobraniu modułu zaloguj się do panelu administracyjnego Joomla. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę System (1), a następnie w sekcji Instaluj kliknij odnośnik Rozszerzenia (2).

Na następnej stronie, w zakładce Instaluj z pakietu (1) dodaj kolejno z dysku paczki z pobranym modułem (2). Zostaną one automatycznie zainstalowane. Następnie kliknij powyżej przycisk Zarządzaj rozszerzeniami (3).

Korzystając z wyszukiwarki, odnajdź rozszerzenia o nazwie LiteSpeed (1). Jeśli będą one wyłączone, kliknij przycisk Włącz rozszerzenie (2).

Aby zarządzać ustawieniami i konfiguracją LiteSpeed Cache, w menu aplikacji Joomla wybierz zakładkę Komponenty (1), a następnie kliknij opcję LiteSpeed Cache (2).

WAŻNE! Aby moduł działał prawidłowo z Twoją aplikacją Joomla, po jego zainstalowaniu i włączeniu umieść poniższą regułę w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu strony:

RewriteEngine on
<IfModule LiteSpeed>
CacheLookup on
</IfModule>

Po zapisaniu powyższej reguły w pliku .htaccess możesz przejść do konfiguracji modułu w panelu administracyjnym Joomla według własnych oczekiwań.

 

Obsługa LSCache plugins dla Drupal

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins w CMS Drupal wymaga zainstalowania modułu LiteSpeed Cache. Zalecamy pobranie paczki instalacyjnej modułu z oficjalnej strony producenta.

Po pobraniu modułu zaloguj się do panelu administracyjnego Drupal. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Manage (1), a następnie wybierz opcję Extend (2).

Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk + Add new module (1).

Na następnej stronie kliknij przycisk widoczny przy opcji Upload a module or theme archive i wybierz z dysku pobraną wcześniej paczkę z modułem. Następnie kliknij przycisk Continue. Po zainstalowaniu wtyczki kliknij odnośnik Enable newly added modules.

Zostaniesz przeniesiony do listy zainstalowanych modułów. Korzystając z wyszukiwarki (1), odnajdź moduł LiteSpeed Cache, a następnie zaznacz widoczny przy nim checkbox (2) i kliknij poniżej przycisk Install (3).

Po włączeniu modułu wyszukaj go ponownie na liście. Widoczny będzie przy nim przycisk Configure (1). Kliknij go, aby skonfigurować moduł.

WAŻNE! Aby moduł działał prawidłowo z Twoją aplikacją Drupal, po jego zainstalowaniu i włączeniu umieść poniższą regułę w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu strony:

RewriteEngine on
<IfModule LiteSpeed>
CacheLookup on
</IfModule>

Po zapisaniu powyższej reguły w pliku .htaccess możesz przejść do konfiguracji modułu w panelu administracyjnym Drupal według własnych oczekiwań.

 

Obsługa LSCache plugins dla MediaWiki

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins w aplikacji MediaWiki wymaga zainstalowania modułu LiteSpeed Cache. Zalecamy pobranie paczki instalacyjnej modułu z oficjalnej strony producenta.

Po pobraniu modułu rozpakuj archiwum, zaloguj się do serwera przez FTP i skopiuj katalog o nazwie LiteSpeedCache do folderu /extensions, znajdującego się w katalogu Twojej aplikacji MediaWiki (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?)

Po skopiowaniu katalogu wróć do głównego katalogu aplikacji MediaWiki i odnajdź plik o nazwie LocalSettings.php. Otwórz go do edycji i na końcu jego zawartości umieść poniższy wpis:

wfLoadExtension( 'LiteSpeedCache' );

Zapisz zmianę w pliku i zaloguj się do panelu administracyjnego MediaWiki.

Po zalogowaniu w menu po lewej stronie wybierz zakładkę Strony specjalne, a następnie w sekcji Informacje i narzędzia kliknij odnośnik LiteSpeed Cache (1).

Wyświetlona zostanie strona zawierająca informacje na temat wtyczki LiteSpeed Cache. Kliknij odnośnik Edit (1), aby skonfigurować wtyczkę.

 

Obsługa LSCache plugins dla OpenCart

Zastosowanie Obsługi LSCache plugins w aplikacji OpenCart wymaga zainstalowania rozszerzenia LiteSpeed Cache. Zalecamy pobranie paczki instalacyjnej rozszerzenia z oficjalnej strony producenta.

Po pobraniu rozszerzenia zaloguj się do panelu administracyjnego aplikacji OpenCart. Po zalogowaniu w menu wybierz zakładkę Extensions (1), a następnie opcję Installer (2) i kliknij przycisk Upload (3) w prawym górnym rogu. W nowym okienku wybierz z dysku pobrane archiwum z wtyczką i dodaj je.

Po dodaniu odnajdź na liście wtyczkę LiteSpeedCache Extension (1) i po jej prawej stronie kliknij zielony przycisk Install (2).

Następnie w menu po lewej stronie, w zakładce Extensions wybierz opcję Extensions (1). Korzystając z filtrowania typów rozszerzeń, wybierz Modules (2).

Odnajdź na liście moduł LiteSpeed Cache (1) i po jego prawie stronie kliknij przycisk Install (2).

Po zainstalowaniu wtyczki kliknij przycisk Edit (1) po prawej stronie nazwy wtyczki, aby skonfigurować ustawienia LiteSpeed Cache.

 

Korzystanie z Obsługi LSCache plugins dla innych stron WWW

W przypadku stron WWW utworzonych przy pomocy innych aplikacji, niż opisane powyżej, lub budowanych samodzielnie w oparciu o kod PHP, zarządzanie cache’owaniem ich treści dzięki Obsłudze LSCache plugins możliwe jest za pomocą odpowiednich wpisów w pliku .htaccess lub bezpośrednio treści skryptów PHP strony.

Ustawienia .htaccess

Podobnie, jak w przypadku konfiguracji buforowania konkretnych plików na węzłach CDN nazwa.pl, zarządzanie cache’owaniem przez usługę Obsługa LSCache plugins możesz skonfigurować w pliku .htaccess. W tym celu w pliku .htaccess, znajdującym się w katalogu Twojej strony, umieść poniższy wpis:

<filesMatch "\.(php|html)">
Header set Cache-Control "max-age=300, public"
</filesMatch>

Pamiętaj, że jeśli deklarowana wartość max-age wyniesie mniej niż 300, musisz dodatkowo umieścić w nim wpis:

<filesMatch "\.(php|html)">
Header set Cache-Control "must-revalidate"
</filesMatch>

Wpisy w kodzie PHP strony

Zarządzanie cache’owaniem przez usługę Obsługa LSCache plugins realizować można również poprzez odpowiednie wpisy w skryptach PHP. W pierwszej kolejności aktywuj cache poprzez wpis w pliku .htaccess swojej witryny:

RewriteEngine on
CacheLookup on

Spowoduje on włączenie funkcji rewrite, a także rozpoczęcie cache’owania kodu za pomocą logiki obsługującej technologię LSCache. Umożliwi to decydowanie o zawartości cache na podstawie URL.

Treść buforowaną, dzięki powyższej regule, możesz usunąć z pamięci węzłów CDN poprzez wyczyszczenie cache z poziomu CloudHosting Panel serwera z użyciem mod_expires z Apache, aktywując w .htaccess:

ExpiresActive On
ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds)

Bezpośrednio w skryptach strony możesz zasymulować działanie wtyczki LSCache, dodając nagłówki i tagi określonym skryptom:

<? php
header('X-LiteSpeed-Cache-Control: max-age=300');
header('X-LiteSpeed-Tag: tag1');
?>

Plik z powyższym kodem ustawi charakterystyczne dla LSCache i Litespeed nagłówki i zapisze wykonany kod PHP na węzłach jako statyczną zawartość, oznaczając go tagiem „tag1”. Tagi muszą być nadawane przez skrypt. Mogą to być na przykład kody ID strony czy data jej modyfikacji.

Usunięcie określonej witryny, zapisanej w pamięci z użyciem określonego tagu, np. tag1, możesz wykonać w skrypcie PHP:

<? php
header('X-LiteSpeed-Purge: tag1')
?>

Można także wykonać usunięcie z pamięci węzłów CDN wielu stron, korzystając z jednego wywołania PHP:

<? php
header('X-LiteSpeed-Purge: tag1, tag2, tagN');.
?>

W przypadku wyżej przedstawionych konfiguracji w skryptach zawartość plików pozostaje w cache do momentu osiągnięcia max-age lub wykonania kodu z dyspozycją usunięcia danych.

 

Zasady postępowania z plikami oznaczonymi jako Private

Buforowanie wykonanego kodu PHP za pomocą usługi Obsługa LSCache plugins odbywa się na poziomie węzłów CDN nazwa.pl, nie na poziomie serwera. Z tego względu z cache’owania wyłączone są wszystkie zasoby, które oznaczone są na serwerze jako PRIVATE. Reguły CDN mają zatem decydujące znaczenie.

Ustawienie zasobu lub pliku jako PRIVATE realizowane jest przez sam skrypt w nagłówkach wysyłanych do przeglądarki. Po ustawieniu nagłówka danego skryptu z oznaczeniem PRIVATE nie będzie on podlegał zapisywaniu w formie wykonanego kodu PHP na węzłach CDN.

Aby wyłączyć cache’owanie na węzłach CDN nazwa.pl z aktywną Obsługą LSCache plugins, na początku tego skryptu PHP dopisz:

header('Cache-Control: private');

Przykładowa treść skryptu z oznaczeniem PRIVATE:

<? php
header('Cache-Control: private');
// Dalsza część kodu skryptu
// ...
?>
Table of Contents