Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Import kontaktów do Cloud Mail

Jakie pliki można importować?

Import książki kontaktów do Cloud Mail możliwy jest z pliku vCARD lub pliku CSV. W przypadku pliku .csv, aby mógł on zostać prawidłowo zaimportowany do Cloud Mail, powinien posiadać właściwy format, a jego poszczególne elementy powinny być oddzielone od siebie przecinkami.

Wyeksportowany z programów pocztowych lub innych aplikacji plik .csv należy otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstowego (np. w systemie Windows jest to aplikacja Notatnik), a następnie przygotować go do importu w następujący sposób:

 • w pierwszym wierszu należy umieścić odpowiednie nagłówki kolumn, oddzielone od siebie przecinkami, bez spacji;
 • poniżej, w kolejnych wierszach, powinny znaleźć się importowane dane kontaktów, które należy wpisać w identyczny sposób i w takiej samej kolejności, jak odpowiadające im nagłówki.

Przykładowy plik importowanych kontaktów, z zapisanym imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail, powinien wyglądać następująco:

First Name,Last Name,E-mail Address
Jan,Nazwowy,jn@nazwadomeny.pl
Janusz,Testowy,jt@nazwadomeny.pl

W zależności od rodzaju informacji, zapisanych w posiadanym pliku kontaktów, należy dodać właściwe nagłówki lub usunąć zbędne. Jeśli w posiadanym pliku znajdują się wyłącznie same adresy e-mail, jako nagłówek należy wpisać jedynie E-mail Address. Należy przy tym pamiętać, aby każdy adres e-mail zapisany był w osobnej linijce, jeden pod drugim, a przed i po nim nie należy pozostawiać dodatkowych przecinków lub innych znaków.

Do najczęściej używanych nagłówków należą m.in.:

 • First Name - imię;
 • Last Name - nazwisko;
 • E-mail Address - adres e-mail;
 • Primary Email - podstawowy adres e-mail; nagłówek ten może zostać użyty zamiast E-mail Address;
 • Display Name - nazwa wyświetlana;
 • Groups - grupy;
 • Job Title - zawód;
Jak zaimportować plik kontaktów?

Aby zaimportować kontakty, po zalogowaniu do Cloud Mail kliknij na ikonę Książka adresowa, a następnie, na nowo otwartej zakładce, kliknij na Importuj (1).

Wyświetlone zostanie okno Import kontaktów, w którym należy ustawić opcje importu:

 • Import z pliku - kliknij przycisk Wybierz (1), aby wybrać z dysku zapisany wcześniej plik vCard lub .csv;
 • Dodaj kontakty do - ustal, czy importowane kontakty mają zostać dodane do kontaktów osobistych, czy też do automatycznie zbieranych;
 • Importuj powiązania z grupami - jeśli importowane kontakty powiązane były z grupami, wybierz, czy grupy mają zostać automatycznie utworzone, jeśli obecnie nie istnieją, lub czy kontakty mają zostać powiązane jedynie z istniejącymi w Cloud Mail grupami;
 • Zastąp całą książkę adresową - aktywacja tej opcji spowoduje zastąpienie obecnie istniejącej w Cloud Mail książki adresowej tą importowaną.

Po wybraniu pliku i ustawieniu dodatkowych opcji, kliknij przycisk Importuj (2).

Prawidłowy import kontaktów zostanie potwierdzony odpowiednim komunikatem. Po zakończonym imporcie, kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć okno importu.

Jeśli importowany plik ma poprawny format, kontakty zostaną dodane do wybranego wcześniej miejsca, Kontaktów osobistych lub Automatycznie zbieranych adresów.

Jeżeli próba importu kontaktów z pliku .csv kończy się błędem mówiącym o niewłaściwym formacie pliku, zweryfikuj, czy jego konstrukcja zgodna jest z informacjami zamieszczonymi w pierwszej części artykułu.

Table of Contents