Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Zarządzanie uprawnieniami użytkownika bazy danych na serwerze PostgreSQL

  • Pomoc
  • SaaS
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkownika bazy danych na serwerze PostgreSQL

 

W momencie aktywacji usługi SaaS PostgreSQL tworzona jest pierwsza baza danych, a także użytkownik admin. Dane dostępowe przesyłane są w powitalnej wiadomości e-mail. W dowolnej chwili możesz dodawać do serwera nowe bazy danych, a także kolejnych użytkowników. Dodając nowego użytkownika nadajesz mu uprawnienia. W każdej chwili możesz je jednak zmienić. W tym celu, zaloguj się do serwera PostgreSQL jako admin (Sprawdź: Nawiązywanie połączenia z bazą danych na serwerze PostgreSQL).

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów modyfikacji uprawnień użytkownika bazy danych. W każdym z nich, w miejscu przykładowych danych użytkownika lub bazy należy wpisać dane, dla których zmiana uprawnień ma zostać wykonana, zgodnie ze wskazówkami:

  • w miejscu nazwa_użytkownika, wpisz nazwę użytkownika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia;
  • w miejscu nazwa_bazy wpisz nazwę bazy, dla której chcesz zmienić uprawnienia użytkownika.

 

Przyznanie użytkownikowi wszystkich uprawnień do określonej bazy danych

GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy TO nazwa_użytkownika;

 

Przyznanie użytkownikowi uprawnień tylko do odczytu dla określonej bazy danych

GRANT SELECT ON nazwa_bazy TO nazwa_użytkownika;

 

Przyznanie użytkownikowi uprawnienia tylko do dodawania zawartości do określonej bazy danych

GRANT INSERT ON nazwa_bazy TO nazwa_użytkownika;

 

Odebranie wszystkich uprawnień do określonej bazy danych

REVOKE ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy FROM nazwa_użytkownika;

 

Odebranie wszystkich uprawnień do określonej bazy danych i pozostawienie uprawnień do jej odczytu

REVOKE ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy FROM nazwa_użytkownika;
GRANT SELECT ON nazwa_bazy TO nazwa_użytkownika;
Table of Contents