Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Dodawanie nowego użytkownika usługi SaaS osTicket

Wraz z uruchomieniem usługi SaaS osTicket tworzony jest użytkownik admin, który posiada pełne uprawnienia do zarządzania aplikacją i jej ustawieniami. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy dodanie nowego użytkownika na potrzeby użytkowania usługi. W ramach SaaS osTicket możesz w dowolny sposób wykorzystać moc swojej instancji, dodając do niej taką liczbę użytkowników, jaką instancja będzie w stanie obsłużyć. Dzięki różnym poziomom dostępu jako administrator aplikacji możesz decydować o uprawnieniach przysługujących poszczególnym użytkownikom.

 

Aby dodać nowego użytkownika, zaloguj się jako admin (Sprawdź: Logowanie do panelu administracyjnego usługi SaaS osTicket). Po zalogowaniu przejdź do zakładki Users (1) i kliknij przycisk + Add User (2).

Wyświetlony zostanie formularz tworzenia użytkownika. Wpisz jego adres e-mail (1) oraz pełną nazwę (2). Opcjonalnie, możesz wpisać poniżej numer telefonu dodawanego użytkownika, a także wewnętrzną notatkę dotyczącą go. Po uzupełnienie informacji kliknij przycisk Add User (3).

Po zakończonej operacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące dodanego użytkownika. Aby jego konto było w pełni funkcjonalne, należy je zarejestrować. W tym celu, w wyświetlonych szczegółach użytkownika kliknij przycisk Register (1).

W wyświetlonym formularzu wybierz sposób autoryzacji użytkownika (1), wpisz jego nazwę (2), za pomocą której możliwe będzie logowanie, a także zaznacz checkbox (3) przy opcji wysłania aktywacyjnej wiadomości e-mail. Opcjonalnie ustaw strefę czasową dla użytkownika (4), wybierając ją z listy lub klikając Auto Detect. Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Create Account (5).

Po zatwierdzeniu powyższego formularza, na adres e-mail, który podałeś w chwili tworzenia użytkownika, zostanie przesłana wiadomość aktywacyjna z linkiem, po kliknięciu w który konto zostanie w pełni aktywowane.

 

Aplikacja osTicket pozwala również na import listy użytkowników, dzięki czemu możesz dodać jednocześnie większą ilość użytkowników. Listę użytkowników możesz zaimportować na dwa sposoby: kopiując i wklejając przygotowaną wcześniej, w pliku tekstowym, listę użytkowników, lub importując listę przygotowaną w postaci pliku .CSV.

 

WAŻNE! Aby wklejana lista użytkowników została prawidłowo dodana, należy przygotować ją w taki sposób, aby każdy użytkownik wpisany został w kolejnym wierszu, a zapis jego danych był następujący:

Imię Nazwisko, adres e-mail

 

Aby zaimportować listę kontaktów, zaloguj się do aplikacji jako admin, a następnie przejdź do zakładki Users (1) i kliknij przycisk Import (2).

Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możesz wybrać metodę importu.

Aby wkleić przygotowaną przez siebie listę użytkowników, wybierz zakładkę Copy Paste (1). Skopiuj listę z posiadanego pliku i wklej ją w widocznym polu (2). Po wklejeniu danych kliknij przycisk Import Users (3).

Jeśli chcesz zaimportować listę z pliku .CSV, kliknij drugą zakładkę, Upload (1). Wybierz z dysku plik .csv (2), a następnie kliknij Import Users (3).

W obu przypadkach, poprawnie przygotowana lista użytkowników zostanie dodana. Jeśli chcesz zweryfikować lub edytować dodane kontakty, przejdź do zakładki Users.

Table of Contents