Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Zarządzanie usługą CloudHosting WordPress

Jak mogę zarządzać swoim serwerem CloudHosting WordPress?

Do zarządzania serwerem CloudHosting WordPress służy panel Active.admin, który umożliwia pełne i samodzielne administrowanie usługą. Najważniejsze funkcje dostępne w panelu Active.admin to zarządzanie powierzchnią dyskową i bazami danych, administracja domenami oraz kontami pocztowymi, dostęp do statystyk serwera i możliwość indywidualnej konfiguracji programu, a także skorzystanie z funkcjonalności Autoinstalatora aplikacji.

W celu zalogowania, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Zarządzanie plikami na serwerze, czyli ich wgrywanie i pobieranie, możliwe jest z kolei poprzez połączenie FTP z usługą. Połączenie takie możliwe jest przez Active.FTP lub poprzez dowolny zewnętrzny program FTP (Sprawdź: Wgrywanie plików przez sFTP).

 

Jak mogę odzyskać hasło do usługi CloudHosting WordPress?

Ze względu na zaszyfrowanie hasła, nie jest możliwe jego odczytanie. W związku z tym, w celu odzyskania dostępu do usługi należy nadać jej nowe hasło. Aby utworzyć nowe hasło do usługi, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Moje danezmiana haseł (1). Wybierz zakładkę Active.admin (2), a następnie zaznacz rodzaj usługi, do zarządzania którą chcesz zmienić hasło oraz wybierz z listy rozwijanej identyfikator właściwego serwera WordPress (3). W celu autoryzacji zmiany, wpisz Hasło do Panelu Klienta (4), za pomocą którego nastąpiło zalogowanie do Panelu, a następnie dwukrotnie wpisz nowe hasło do Active.admin (5).

Zalecane jest ustawienie silnego hasła, które charakteryzuje się długością przynajmniej 8 znaków (im dłuższe tym lepiej), wśród których powinny się znaleźć małe oraz wielkie litery, znaki specjalne i cyfry. Zaleca się, aby silne hasło nie zawierało popularnych wyrazów, imion czy też nazw własnych. Po wprowadzeniu hasła, kliknij przycisk ZATWIERDŹ (6), aby zmiana została zapisana. Na ekranie wyświetli się potwierdzenie wykonania operacji, a na kontaktowe adresy e-mail, zdefiniowane w Panelu Klienta, zostanie przesłana wiadomość dotycząca zmiany danych.

WAŻNE! Zmiana hasła do panelu Active.admin serwera CloudHosting WordPress spowoduje również zmianę hasła do administracyjnego konta FTP oraz do dostępu poprzez SSH.

Table of Contents