Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta, jeżeli adres e-mail jest nieaktualny?

 

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym (4), a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ (5).

Po udanym logowaniu do Panelu Klienta otrzymasz od nas wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą to logowanie.

 

Jak odzyskać dostęp do Panelu Klienta, jeżeli adres e-mail jest nieaktualny?

W przypadku braku dostępu do Panelu Klienta, a także do kontaktowego adresu e-mail podanego w tym Panelu, istnieje możliwość odzyskania dostępu do danych i usług. W tym celu, wejdź na stronę https://nazwa.pl/wniosek (1) i pobierz (2) formularz o zmianę kontaktowego adresu e-mail, jaki zostanie wyświetlony.

Wniosek możesz pobrać również bezpośrednio tutaj. Po pobraniu dokumentu, otwórz go i wydrukuj lub wypełnij elektronicznie. Wpisz dokładnie takie Dane Klienta (1), jakie podano w Panelu:

 • Firma lub Imię i Nazwisko – wpisz nazwę firmy lub imię i nazwisko, jeśli Panel zarejestrowano na osobę fizyczną;
 • NIP / REGON – w przypadku firmy, wpisz nr NIP lub REGON (jeśli został podany w Panelu), a w przypadku osoby fizycznej pozostaw pole puste;
 • Ulica / miejscowość, nr domu – podaj dane adresowe;
 • Kod pocztowy, poczta – wpisz dane adresowe;
 • Województwo / Kraj – uzupełnij właściwe dane;
 • Login w Panelu Klienta – opcjonalnie, jeśli pamiętasz, wpisz login Panelu;
 • Nazwa usługi posiadanej w Panelu Klienta – opcjonalnie, jeśli pamiętasz, wpisz dokładny adres posiadanej usługi;
 • Nowy adres e-mail – wpisz nowy, kontaktowy, adres e-mail.

Po uzupełnieniu danych, wpisz aktualną datę oraz podpisz wniosek czytelnie (2), pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku firmy, podpis powinna złożyć osoba upoważniona do jej reprezentowania, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, lub pełnomocnik, dla którego należy dosłać również pełnomocnictwo oraz kserokopię dokumentu tożsamości pełnomocnika zawierającą wyłącznie imię i nazwisko, serię i numer oraz datę ważności dokumentu. Pełnomocnictwo powinno posiadać notarialnie poświadczony podpis mocodawcy lub zostać przez niego podpisane poprzez profil zaufany ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwe jest również przesłanie skanu dokumentu tożsamości mocodawcy, z widocznymi takimi samymi danymi jak w przypadku pełnomocnika, lub też weryfikacja mocodawcy za pomocą przelewu. Jeśli firma posiada pieczęć firmową, należy również złożyć ją na wniosku (3).

W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług, konieczna jest dodatkowa weryfikacja tożsamości osób podpisujących wniosek. Ze względu na to, że wniosek może zostać wypełniony odręcznie lub elektronicznie, sposób weryfikacji i przesłania wniosku może się różnić.

 1. Jeśli wniosek zostanie wydrukowany i wypełniony odręcznie:
  • wypełnij wniosek starannie i czytelnie uzupełniając wszystkie wymagane dane;

  • podpisz czytelnie wniosek, pełnym imieniem i nazwiskiem – w przypadku firmy, podpis powinien spełniać wymienione powyżej warunki;

  • wykonaj skan lub wyraźne zdjęcie wniosku i prześlij na adres kontakt@nazwa.pl; wiadomość taka powinna zostać wysłana z adresu, który we wniosku został podany jako nowy, kontaktowy, adres e-mail;

  • dołącz kserokopię dokumentu tożsamości z widoczną stroną zawierającą: imię, nazwisko, datę ważności, serię i numer dokumentu; pozostałe dane, w tym wizerunek (zdjęcie), należy zamazać; przesłanie skanu dokumentu tożsamości dotyczy zarówno osoby fizycznej jak i firmy;

  W przypadku przesłania skanu lub wyraźnego zdjęcia wniosku wypełnianego odręcznie, możliwe jest również skorzystanie z innych sposobów weryfikacji tożsamości, którymi mogą być:

  • podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

  • podpisanie wniosku poprzez profil zaufany ePUAP;

  • podpisanie wniosku podpisem notarialnie poświadczonym;

  • czytelne podpisanie wniosku oraz dokonanie przelewu weryfikacyjnego.

  Jeśli zostanie wybrany jeden z powyższych sposobów weryfikacji tożsamości, nie jest konieczne przesyłanie kserokopii dokumentu tożsamości. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej jak i firmy.

 2. Jeśli wniosek zostanie wypełniony elektronicznie:
  • wypełnij starannie wniosek uzupełniając wszystkie wymagane dane;

  • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

  • podpisz wniosek poprzez profil zaufany ePUAP lub

  • dokonaj przelewu weryfikacyjnego;

  • wniosek, wraz z ewentualnym plikiem klucza podpisu, prześlij na adres kontakt@nazwa.pl; wiadomość taka powinna zostać wysłana z adresu, który we wniosku został podany jako nowy, kontaktowy, adres e-mail.

  Jeśli wniosek zostanie wypełniony i podpisany elektronicznie, nie jest konieczne przesyłanie skanu dokumentu tożsamości.

WAŻNE! Pamiętaj, aby we wniosku wpisać wyłącznie taki adres e-mail, do którego masz dostęp przez cały czas, a więc upewnij się, że jest on aktualny i działający.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak odzyskać hasło do Panelu Klienta?Jak zmienić kontaktowy adres e-mail w Panelu Klienta?

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat poświadczania tożsamości i bezpieczeństwa danych osobowych:

Table of Contents