Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Nawiązywanie połączenia z bazą danych na serwerze SQL Express

Pierwsza baza danych na serwerze SQL Express zakładana jest w momencie aktywacji usługi. Informacje dotyczące tej bazy przesyłane są w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację. Jednocześnie tworzony jest użytkownik admin z prawami do zarządzania wszystkimi ustawieniami serwera.

 

Aby zalogować się do usługi SaaS SQL Express jako admin, skorzystaj z wybranej przez siebie metody i danych dostępowych otrzymanych w wiadomości e-mail (1).

Połączenie z bazą danych możesz zrealizować za pomocą dostępnych dla SQL Express narzędzi. Pamiętaj, aby w przypadku bazy danych SQL Express, użyć portu 1433.

 

Poniżej, przykładowy sposób zalogowania się jako admin, przy pomocy narzędzia sqlcmd.

sqlcmd -S saas123456.nazwa.pl -d nazwa_bazy -U admin -P haslo -I

W miejscu saas123456.nazwa.pl wpisz nazwę hosta, widoczna w otrzymanej wiadomości e-mail. W miejscach nazwa_bazy oraz haslo, wpisz dane, które otrzymałeś w powitalnej wiadomości. Na końcu polecenia należy pamiętać o wpisaniu parametru -I (duża litera „i”).

 

Po nawiązaniu połączenia można wydawać dowolne obsługiwane instrukcje języka Transact-SQL.

Table of Contents