Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej na serwerze CloudHosting?

 

Aby przed adresem Twojej strony internetowej widoczny był automatycznie prefiks https, oznaczający szyfrowanie danych, zainstaluj i włącz na serwerze certyfikat SSL, a w katalogu z plikami strony umieść, lub edytuj już istniejący, plik o nazwie .htaccess, i zawrzyj w nim regułę przekierowania:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

UWAGA! Przed wprowadzeniem zmian w istniejącym już pliku .htaccess, skopiuj i zapisz jego zawartość, a wykonując zmiany w jego treści zachowaj szczególną ostrożność. W przypadku nieprawidłowego działania strony po dodaniu reguły, przywróć zawartość pliku, która została wcześniej zapisana.

Powyżej przedstawiona reguła ma charakter ogólny i może nie uwzględniać specyfiki posiadanej strony internetowej. Dla jednej strony może działać wyłącznie jeden plik .htaccess. Aplikacje typu WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop lub podobne, tworzą własne pliki .htaccess, dlatego przekierowanie na https w ich wypadku najlepiej konfigurować w panelach zarządzania tych aplikacji.

Table of Contents