Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Tworzenie i usuwanie Namespace’ów w Kubernetes

Namespace’y są mechanizmem organizacji i izolacji zasobów w Kubernetes. Pozwalają one na logiczne grupowanie elementów, takich jak Pody, wewnątrz klastra. Dzięki nim możliwe jest zarządzanie wieloma aplikacjami i zespołami w jednym klastrze oraz organizacja klastra Kubernetes w sposób, który odzwierciedla strukturę danego projektu.

 

Tworzenie Namespace

Aby utworzyć nowy Namespace za pomocą kubectl, użyj komendy:

kubectl create namespace moj-namespace

gdzie moj-namespace to nazwa, którą chcesz nadać nowemu Namespace’owi. Po wykonaniu tej komendy Kubernetes utworzy nowy Namespace o nazwie moj-namespace. Możesz potwierdzić utworzenie Namespace’a, wykonując komendę:

kubectl get namespaces

Wynikiem działania komendy kubectl get namespaces będzie wyświetlenie wszystkich Namespace’ów, jakie są utworzone w Twoim środowisku Kubernetes. Na liście zobaczysz ich nazwę, status oraz czas, jaki upłynął od ich uruchomienia.

 

Usuwanie Namespace’ów

Aby usunąć Namespace ze środowiska Kubernetes, użyj polecenia kubectl delete z parametrem namespaces oraz nazwą wybranego Namespace’a, który chcesz usunąć:

kubectl delete namespaces moj-namespace

Po wykonaniu polecenia możesz sprawdzić listę Namespace’ów, które działają w Twoim środowisku Kubernetes:

kubectl get namespaces

Table of Contents