Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Jak zmienić wartość max_input_vars?

Parametr max_input_vars definiuje maksymalną liczbę zmiennych typu POST lub GET, które mogą zostać wysłane do serwera w jednym żądaniu. Został wprowadzony w PHP od wersji 5.3.9 jako zabezpieczenie przed atakami DoS.

Domyślna wartość max_input_vars to 1000, jednak wiele stron i sklepów internetowych (opartych o WordPress lub PrestaShop) wymaga jej zwiększenia. Wykonuje się to w pliku .htaccess, który należy utworzyć w katalogu głównym danej strony internetowej lub edytować już istniejący plik, dokonując wpisu poniżej już istniejących.

Przykładowy wpis:

php_value max_input_vars 2000

Jeśli oprogramowanie zainstalowane na serwerze wymaga większej wartości, "2000" należy zastąpić odpowiednią liczbą.

Table of Contents