Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Jak dodać obsługę nowej domeny na serwerze?

Aby posiadana przez Ciebie domena mogła być obsługiwana w ramach serwera wykupionego w nazwa.pl, oprócz prawidłowego jej przekierowania na właściwy serwer, realizowanego przez Panel Klienta (lub u jej zewnętrznego rejestratora, jeżeli domena nie była zakupiona w nazwa.pl), domenę należy dodać do panelu Active.admin właściwego serwera i przekierować na wybrany katalog zawierający pliki strony www.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na hosting w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną konfigurację strefy DNS domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

W przypadku, gdy domena posiada Przekierowanie na usługę w nazwa.pl lub Przekierowanie na pakiet pocztowy, i usługi te znajdują się w tym samym Panelu Klienta co domena, zostaje ona automatycznie dodana do obsługi w panelu Active.admin jako domena dodatkowa.

Jeśli domena zostaje przekierowana na usługę znajdującą się w innym Panelu Klienta (serwer lub pakiet pocztowy) lub też zostaje dla niej skonfigurowana Ręczna konfiguracja DNS, albo jest ona przekierowana bezpośrednio od jej zewnętrznego rejestratora, konieczne jest dodanie jej w panelu Active.admin w celu obsługi na serwerze.

WAŻNE! Jeśli nie masz pewności, czy domena została automatycznie dodana do Active.admin, przed wybraniem opcji jej dodawania przejdź w panelu Active.admin do zakładki DomenyWykaz domen (1) i sprawdź, czy jej adres nie widnieje na liście domen dodatkowych, a jeśli mogła zostać dodana do serwera już wcześniej, skorzystaj z wyszukiwarki domen (2) znajdującej się w prawym górnym rogu wykazu.

UWAGA! Próba ponownego dodania do serwera domeny, która się już na nim znajduje, zakończy się komunikatem błędu. Jeśli więc wyświetli się taki komunikat, ponownie sprawdź wykaz domen.

W celu dodania domeny do serwera, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki DomenyDodaj domenę (1). Wyświetlony zostanie formularz dodawania domeny, który podzielony jest na kilka sekcji. W każdej z nich należy dokonać odpowiednich ustawień.

 1. Domena – wpisz tutaj nazwę dodawanej domeny (2).
 2. Ustawienia ogólne – zawiera dodatkowe opcje:
  • Domena główna – wybierz z listy rozwijanej (3), czy Twoja domena ma być domeną główną dla serwera (opcja o nazwie „brak (jako domena główna)”), czy też ma być domeną dodatkową dla identyfikatora serwera lub innej domeny głównej znajdującej się już na serwerze. Ustawienie domeny jako głównej umożliwi wybranie jej z listy w trakcie tworzenia kont e-mail, dzięki czemu każda domena będzie posiadała niezależne od siebie konta.

  • Wyłącz obsługę poczty – opcja, którą zaznaczyć można wyłącznie dla domeny dodatkowej, skorzystaj z niej, jeśli obsługa strony ma pozostać na konfigurowanym serwerze, a obsługa poczty prowadzona będzie na innym.

  • Wyłącz obsługę WWW – opcja, którą zaznaczyć można wyłącznie dla domeny dodatkowej, skorzystaj z niej, jeśli obsługa poczty pozostać ma na konfigurowanym serwerze, a obsługa strony prowadzona będzie na innym.

 3. Interpreter - wybierz (4), czy strona dla dodawanej domeny obsługiwana będzie w technologii PHP, czy Node.js (Sprawdź: Technologia Node.js)
 4. Ustawienia WWW – zawiera opcje przekierowania na właściwy katalog lub usługę dodatkową:
  • Przekierowanie WWW na katalog na serwerze (5) – wybierz (6) właściwy folder z plikami strony (Sprawdź: Jak umieścić kilka stron na jednym serwerze?)

  • Przekierowanie na usługę Strona WWW – opcja aktywna w przypadku Klientów, którzy posiadali aktywną dla serwera usługę Strony WWW;

Sekcja Ustawienia WWW zawiera również dodatkową opcję, która widoczna jest wyłącznie w przypadku posiadania konkretnej usługi. W przypadku:

 • CloudHosting WordPress, widoczna będzie opcja Przekierowanie na aplikację WordPress;
 • CloudHosting e-Sklep, widoczna będzie opcja Przekierowanie na e-Sklep;
 • Kreatora WWW lub serwera CloudHosting posiadającego uruchomioną usługę Kreatora WWW, widoczna będzie opcja Przekierowanie na Kreator WWW.

Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz (7), aby domena została dodana do serwera.

WAŻNE! W ten sam sposób możesz dodać do serwera również adres subdomeny. Jeśli domena główna, przykładowo nazwadomeny.pl, została w całości skierowana do obsługi na posiadanym serwerze, np. server12345.nazwa.pl, lub też sama subdomena została odpowiednio przekierowana na serwer, wystarczy w formularzu dodawania domeny, w sekcji Domena, wpisać pełny adres dodawanej subdomeny i uzupełnić pozostałe sekcje w taki sam sposób, jak w przypadku dodawania głównego adresu domeny. Co istotne, każda subdomena może również zostać ustawiona na serwerze jako domena główna.

Table of Contents