Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Ustawienia filtrowania wiadomości

Co to są filtry i jak ich używać?

Filtry są zbiorem reguł, dzięki którym uporządkujesz pocztę przychodzącą. W połączeniu z własnymi folderami utworzonymi na koncie, wiadomości od konkretnych nadawców będą mogły trafiać bezpośrednio do folderów im przypisanych.

Sprawdź, jak dodać własne foldery: Zarządzanie folderami na skrzynce e‑mail

Narzędzie to pozwoli również na odrzucanie wiadomości przesyłanych z konkretnego adresu, bez konieczności dodawania go do czarnej listy filtru antyspamowego na serwerze.

Jak skonfigurować filtry antyspamowe na serwerze: Konfiguracja filtrów antyspamowych

 

Dodawanie filtrów

W celu dodania filtrów poczty (reguł wiadomości) w Cloud Mail, kliknij na opcję Ustawienia, znajdującą się w prawym górnym rogu strony, przejdź do zakładki Filtry, a następnie kliknij przycisk + DODAJ FILTR, widoczny na dole listy. Wyświetlony zostanie formularz dodania nowego filtru, podzielony na kilka sekcji.

1. Nazwa filtru i jego włącznik.

Tutaj wpisz nazwę, dzięki której możliwe będzie łatwe zidentyfikowanie, jakiego nadawcy on dotyczy.

Kliknij w widoczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć filtr. Jeśli jest on włączony, przycisk będzie w kolorze zielonym. Szarość oznacza wyłączenie.

2. W stosunku do przychodzących wiadomości Jest to sekcja zawierająca konfigurację warunków, jakie musi spełnić wiadomość, aby została wykonana odpowiednia dla niej czynność.

Przykładowe konfiguracje warunków

3. Wykonaj następujące czynności Ustaw w tym miejscu czynność, jaka ma zostać wykonana przez filtr, po spełnieniu zdefiniowanych wcześniej warunków.

Po skonfigurowaniu filtru kliknij Zapisz, aby został on utworzony.

Dodanie nowego filtru poczty możliwe jest także z poziomu podglądu wybranej przez nas wiadomości. W tym celu wybierz opcję Więcej -> Utwórz filtr. Kreator dodawania reguły wiadomości, wstępnie uzupełni formularz tworzenia nowego filtru, o wybrane przez Ciebie parametry wiadomości e-mail, na podstawie której ma on być utworzony.

 

Przykładowa konfiguracja filtrów

Przedstawione poniżej przykłady stanowią jedynie wskazówki odnośnie konfiguracji. Należy samodzielnie zweryfikować listę warunków i czynności, możliwych do ustawienia w ramach filtrów, a następnie wybrać takie opcje, które będą odpowiadać osobistym wymaganiom.

 1. Przenoszenie wiadomości od danego nadawcy do właściwego folderu
  • Nazwa filtru: nazwa.pl
  • W stosunku do przychodzących wiadomości:
  • -> spełniających wszystkie poniższe kryteria
  • -> NadawcaOd -> jest dokładnie -> kontakt@nazwa.pl
  • wykonaj następujące czynności:
  • -> Przenieś do folderu -> Nazwa
   Jeśli filtr zostanie w taki sposób skonfigurowany, wszystkie wiadomości przychodzące na konto z dokładnego adresu kontakt@nazwa.pl, będą przenoszone bezpośrednio do folderu o nazwie Nazwa.

 2. Odrzucanie wiadomości z określonymi wyrażeniami w temacie lub treści
  • Nazwa filtru: spam
  • W stosunku do przychodzących wiadomości:
  • -> spełniających dowolne z poniższych kryteriów
  • -> Temat -> zawiera ->Twoje konto zostało zhakowane
  • -> Zawartość -> zawiera -> włamaliśmy się na Twoje konto
  • wykonaj następujące czynności:
  • -> Odrzuć
   W przypadku takich ustawień, jeśli w temacie wiadomości znajdzie się wyrażenie „Twoje konto zostało zhakowane” lub w treści wiadomości znajdzie się wyrażenie „włamaliśmy się na Twoje konto”, zostanie ona odrzucona przez program. Nie trafi do żadnego folderu, w tym spamu lub kosza.

 3. Przekierowanie wszystkich przychodzących wiadomości na inny adres.
  • Nazwa filtru: przekierowanie
  • W stosunku do przychodzących wiadomości:
  • -> wszystkich
  • wykonaj następujące czynności:
  • -> Przekieruj do -> kontakt@nazwadomeny.pl
   Przy tak wykonanej konfiguracji filtru, wszystkie wiadomości wysłane na konto będą przekierowywane na adres kontakt@nazwadomeny.pl, bez pozostawienia ich kopii na skrzynce, dla której taki filtr został włączony.


  Jeżeli chcesz przekierować wiadomości, pamiętaj, że tak w CloudHosting Panel serwera, jak i w samej aplikacji Cloud Mail, dostępne są opcje przeznaczone dla konfiguracji przekierowań wiadomości wysyłanych na konto.

  WIĘCEJ INFORMACJI:Jak utworzyć przekierowanie e‑mail?Jak dodać alias i przekierowanie poczty?

 4. Odrzucanie wszystkich wiadomości wysyłanych na konto.

UWAGA! Poniżej przedstawiona została konfiguracja filtru, która spowoduje bezwarunkowe odrzucanie wszystkich wiadomości, które zostaną wysłane na konto (niezależnie od ich treści, tematu, adresu nadawcy czy też innych warunków). Konfiguracja filtru nie jest zalecana, jeśli oczekiwany efekt miałby być inny.

 • Nazwa filtru: odrzucanie
 • W stosunku do przychodzących wiadomości:
 • -> wszystkich
 • wykonaj następujące czynności:
 • -> Odrzuć

 

Wyłączanie, usuwanie i edycja ustawień filtrów

Aby wykonać operację na filtrach, kliknij w opcję Ustawienia, znajdującą się w prawym górnym rogu strony, przejdź do zakładki Filtry, a następnie wybierz nazwę filtru, dla którego operacja ma zostać wykonana.

Na dole listy, obok przycisku + DODAJ FILTR, znajduje się przycisk OPCJE (1). Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie menu z opcjami Włącz/Wyłącz (3) oraz Usuń (2).

Jeśli wybierzesz Usuń (2), zaznaczony wcześniej filtr zostanie całkowicie usunięty.

Gdy naciśniesz opcję Włącz/Wyłącz (3), zostanie wyłączone działanie filtru, lecz nadal pozostanie on na liście i możliwe będzie jego ponowne włączenie.

Aby edytować ustawienia danego filtru, kliknij w jego nazwę, a następnie dokonaj zmian w formularzu widocznym po prawej stronie. Po zakończonej edycji, kliknij przycisk Zapisz, aby zachować nową konfigurację.

Table of Contents