Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Tworzenie nowego zasobu w Kubernetes

Tworzenie zasobu

Aby utworzyć nowy zasób w Kubernetes, przygotuj plik YAML zawierający definicję zasobu, który chcesz uruchomić. Sposób zdefiniowania zasobu zależy od jego rodzaju. Na przykład, jeśli chcesz równocześnie utworzyć nowy Pod, definicja będzie inna niż w przypadku tworzenia odrębnego serwisu w ramach tego samego Poda.

Przykładowy plik YAML definiujący prosty Pod, może wyglądać tak:

Dysponując odpowiednio przygotowanym plikiem YAML, uruchom komendę kubectl create -f, podając ścieżkę do tego pliku:

 

Weryfikacja poprawnej pracy zasobu

W każdej chwili możesz potwierdzić, czy dany zasób został poprawnie utworzony wykonując polecenia pobierania informacji o podach lub uzyskiwania opisu dla wybranego zasobu typu pod.

Aby uzyskać informacje o uruchomionych Podach, skorzystaj z poniższego polecenia:

kubectl get pods

Aby uzyskać informacje opisujące w sposób szczegółowy działanie określonego zasobu, musisz posiadać informacje o tym zasobie oraz jego nazwę. Jeżeli chcesz sprawdzić informacje o wybranym Podzie, użyj poniższej komendy, w której zamiast my-pod, podaj nazwę swojego Poda:

kubectl describe pods my-pod

Table of Contents