Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok

Parametry bezpieczeństwa usług

Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług hostingu stron WWW czy też poczty elektronicznej, usługi nazwa.pl świadczone są w nowoczesnej technologii chmury obliczeniowej. Każda strona WWW i każde konto e-mail obsługiwane są jednocześnie na setkach serwerów, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW i konta pocztowe działają z maksymalną możliwą szybkością.

CloudHosting w nazwa.pl

Aby zapewnić każdemu użytkownikowi nieprzerwane funkcjonowanie usług przez 99,9% czasu ich świadczenia, do każdej usługi przydzielane są limity, chroniące wszystkich użytkowników działających w chmurze nazwa.pl przed przeciążeniami, spowodowanymi przez któregokolwiek z nich. Limity te określają również maksymalne wartości wykorzystania parametrów procesora, pamięci RAM, systemu dyskowego i sieci.


Spółka nazwa.pl stosuje jasną politykę informacyjną, w zakresie parametrów świadczonych usług, dzięki czemu jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie, możesz zapoznać się z ich szczegółowymi parametrami. Porównaj nasze parametry z limitami innych dostawców i przekonaj się, jak duże zasoby przydzielamy do każdej ze sprzedawanych usług. Nie ufaj ofertom firm, które nie podają tych parametrów, gdyż każdy serwer, macierz dyskowa i inne urządzenia sieciowe mają ograniczoną wydajność, a „brak limitów” może okazać się mniejszą wartością od wartości, które gwarantujemy Ci w naszej ofercie hostingu w chmurze.


Parametry WWW

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej bez limitu

Bazy danych

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB 10 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000 7 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 50 000 000 100 000 000 200 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 1 000 000 000 2 500 000 000 5 000 000 000 10 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100 200
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
bez limitu
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000 bez limitu
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej bez limitu

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1 10
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
CloudHosting
Pay-Per-Use
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 100 GB +500 000 - - -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 500 GB +1 000 000 +1 000 000 - -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 1 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 4 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 9 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000 -


Parametry WWW

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 50 000 000 100 000 000 200 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 1 000 000 000 2 500 000 000 5 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 100 GB +500 000 - -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 500 GB +1 000 000 +1 000 000 -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 1 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 4 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 9 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000


Poczta

Parametry CloudMail
Start
CloudMail
Biznes
CloudMail
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB


Parametry WWW

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 1 000 000 000 2 500 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 100 GB +500 000 - -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 500 GB +1 000 000 +1 000 000 -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 1 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 4 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 9 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000


Parametry WWW

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 50 000 000 100 000 000 200 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 1 000 000 000 2 500 000 000 5 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 100 GB +500 000 - -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 500 GB +1 000 000 +1 000 000 -
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 1 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 4 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000
Zwiększenie maksymalnej liczby plików po aktywacji dodatkowej powierzchni danych 9 TB +2 000 000 +2 000 000 +2 000 000