Firma hostingowa roku

Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług hostingu stron WWW czy też poczty elektronicznej, usługi nazwa.pl świadczone są w nowoczesnej technologii chmury obliczeniowej. Każda strona WWW i każde konto e-mail obsługiwane są jednocześnie na setkach serwerów, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW i konta pocztowe działają z maksymalną możliwą szybkością.

CloudHosting w nazwa.pl

Aby zapewnić każdemu Użytkownikowi nieprzerwane funkcjonowanie usług przez 99,9% czasu ich świadczenia, do każdej usługi przydzielane są limity, chroniące wszystkich użytkowników działających w chmurze nazwa.pl przed przeciążeniami, spowodowanymi przez któregokolwiek z nich. Limity te określają również maksymalne wartości wykorzystania parametrów procesora, pamięci RAM, systemu dyskowego i sieci.

Spółka nazwa.pl stosuje jasną politykę informacyjną, w zakresie parametrów świadczonych usług, dzięki czemu jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie, możesz zapoznać się z ich szczegółowymi parametrami. Porównaj nasze parametry z limitami innych dostawców i przekonaj się, jak duże zasoby przydzielamy do każdej ze sprzedawanych usług. Nie ufaj ofertom firm, które nie podają tych parametrów, gdyż każdy serwer, macierz dyskowa i inne urządzenia sieciowe mają ograniczoną wydajność, a „brak limitów” może okazać się mniejszą wartością od wartości, które gwarantujemy Ci w naszej ofercie hostingu w chmurze.


Parametry WWW

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry CloudHosting
Start
CloudHosting
Biznes
CloudHosting
Pro
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10 Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB


Parametry WWW

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry CloudHosting WordPress
Start
CloudHosting WordPress
Biznes
CloudHosting WordPress
Pro
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10 Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB


Poczta

Parametry CloudMail
Start
CloudMail
Biznes
CloudMail
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB


Parametry WWW

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000

Sieć

Parametry CloudHosting Wizytówka
Start
CloudHosting Wizytówka
Biznes
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10 Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB


Parametry WWW

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 2 GB 2 GB 2 GB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1 GB 1 GB 1 GB
Limit pamięci dla serwera Redis 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Minimalny rozmiar bazy danych 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
Limit pamięci dla serwera MongoDB 1 GB 1 GB 1 GB

Poczta

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Minimalna wielkość konta pocztowego 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1 GB 1 GB 1 GB

Serwery aplikacyjne

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Limit pamięci dla serwera aplikacyjnego Node.js 1 GB 1 GB 1 GB

System plików

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry CloudHosting e-Sklep
Start
CloudHosting e-Sklep
Biznes
CloudHosting e-Sklep
Pro
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10 Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB