Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Dezinstalacja Cloud Backup

Jak odinstalować aplikację Cloud Backup?

Aplikację Cloud Backup możesz w każdej chwili odinstalować z komputera, na którym się znajduje. Może to wykonać na dwa sposoby.

  1. Jeśli chcesz całkowicie usunąć aplikację Cloud Backup z komputera, skorzystaj z opcji systemowego deinstalatora aplikacji, dostępnego w Panelu sterowania posiadanej wersji systemu Windows.

    Jeśli posiadasz:

    • Windows 7: wejdź w ikonę systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz Panel sterowania. W obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj programa na wyświetlonej liście programów odnajdź Cloud Backup i kliknij w jego nazwę, a następnie powyżej listy programów wciśnij Odinstaluj;
    • Windows 8: przejdź do menu Ustawienia, wybierz opcję Panel sterowania i wykonaj identyczne czynności, jakie powyżej zostały odpisane dla systemu Windows 7;
    • Windows 10: wejdź w ikonę systemu Windows, odnajdź na liście skrót do programu Cloud Backup, kliknij na niego prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz opcję Odinstaluj. Tak samo, jak w przypadku pozostałych wersji Windows, wyświetlona zostanie lista aplikacji. Odnajdź na niej Cloud Backup, wybierz jej nazwę, a następnie powyżej kliknij przycisk Odinstaluj.
  2. Jeśli chcesz wykonać reinstalację aplikacji, czyli odinstalować ją i zainstalować ponownie, usunięcie programu możesz zrealizować poprzez jego plik instalacyjny.

W tym celu pobierz plik instalacyjny ze strony https://www.nazwa.pl, a następnie go uruchom.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak pobrać plik instalacyjny programu Cloud Backup?

W drugim kroku działania instalatora pojawią się dodatkowe przyciski. Kliknij Usuń, aby aplikacja została odinstalowana.

WAŻNE! Odinstalowanie samej aplikacji nie wpływa na dane wcześniej zabezpieczone, znajdujące się na serwerze usługi Cloud Backup.

Ponowna aktywacja aplikacji

Jeśli ponownie instalujesz aplikację na tym samym komputerze lub instalujesz ją po raz pierwszy na innym, konieczne będzie ponowne aktywowanie licencji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zainstalować i uruchomić program Cloud Backup?

W formularzu wpisz Identyfikator usługi oraz Kod jednorazowy, a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ LICENCJĘ. Jeśli wpisano prawidłowe dane, wyświetlony zostanie komunikat o odnowieniu licencji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak aktywować wersję komercyjną Cloud Backup?

Po kliknięciu przycisku OK, aplikacja sprawdzi, czy na serwerze usługi w nazwa.pl, której identyfikator wpisano przy aktywacji, znajduje się zapisana kopia danych. W przypadku wykrycia takiej kopii, wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać ustawione wcześniej hasło do szyfrowania danych.

Po wpisaniu hasła kliknij przycisk ODTWÓRZ KOPIĘ, aby została ona ponownie zaszyfrowana, lub też USUŃ KOPIĘ, aby usunąć istniejącą kopię i rozpocząć pracę z pustą usługą.

UWAGA! Jeśli aplikacja została ponownie zainstalowana, lecz nie pamiętasz wcześniej ustawionego hasła szyfrowania danych, nie będzie możliwości odzyskania dostępu do wykonany uprzednio kopii bezpieczeństwa. W takim wypadku możliwe jest odzyskanie dostępu do samej usługi Cloud Backup, lecz bez znajdujących się na niej danych. W tym celu kliknij odnośnik Generuj hasło (1), przepisz hasło, które zostało wygenerowane, a jeśli zostało wyświetlone jako ukryte, kliknij odnośnik Pokaż hasło (2), aby je odczytać. Następnie kliknij przycisk USUŃ KOPIĘ (3). Wszystkie poprzednio utworzone kopie bezpieczeństwa zostaną usunięte i możliwe będzie korzystanie z pustej usługi.

Table of Contents