Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Certyfikat SSL z szyfrowaniem ECDSA -60% Zamów

Jak uzyskać dostęp przez FTP do plików strony WWW znajdujących się w kopii zapasowej?

 

Jeżeli utraciłeś jakieś pliki związane ze swoją stroną WWW, aby uzyskać dostęp do ich kopii zapasowej, w pierwszej kolejności dokonaj odtworzenia danych z backupu (Sprawdź: Przywracanie plików strony WWW z kopii zapasowej). Jeżeli już to wykonałeś, dostęp do plików z kopii strony WWW uzyskujesz poprzez specjalny folder widoczny przy połączeniu z hostingiem przez SSH. Jest to folder /backup/ftp/data_wykonania_kopii/. Przywracane dane z kopii zapasowej udostępniane są w nim w takiej formie i strukturze, w jakiej znajdowały się na serwerze na moment wykonywania backupu.

Zaloguj się na hosting przez SSH (Sprawdź: Co to jest SSH i do czego służy?). Po zalogowaniu wywołaj katalog nadrzędny do FTP za pomocą komendy „cd ..”:

cd ..

W wierszu poleceń pojawi się główna ścieżka Twojego hostingu, np. home/server123456. Przejdź teraz do katalogu backup/ftp/, używając polecenia „cd backup/ftp”:

cd backup/ftp

W chwili wykonywania przywrócenia danych, w katalogu backup/ftp/ tworzony jest automatycznie katalog z nazwą będącą datą i godziną wykonania kopii. Aby sprawdzić jego dokładną nazwę, wykonaj polecenie „ls”:

ls

Schemat wykonywanych poleceń wygląda następująco:

server123456@server123456:~$ cd ..
server123456@server123456:/home/server123456$ cd backup/ftp
server123456@server123456:/home/server123456/backup/ftp$ ls
20220526_081001

Gdy już znasz dokładną nazwę katalogu, przejdź do niego, używając polecenia „cd nazwa_katalogu”. Zamiast nazwa_katalogu wprowadź w poleceniu nazwę swojego katalogu, którą wcześniej sprawdziłeś.

cd 20220526_081001

Po przejściu do właściwego folderu z datą przywrócenia danych wyświetl jego zawartość za pomocą polecenia „ls”:

ls

Dane z kopii zapasowej będą przywrócone do katalogu, który zdecydowałeś się odzyskać. Na przykład, jeśli przywracałeś stronę z katalogu o nazwie mojastrona, jej pliki będą dostępne w katalogu /backup/ftp/data_wykonania_kopii/mojastrona.

server123456@server123456:/home/server123456/backup/ftp/data_wykonania_kopii$ ls
mojastrona

Możesz skopiować ten katalog na swój FTP. Poniższe polecenie pokazuje przykład, w którym skopiujesz zawartość folderu mojastrona do folderu kopia_strony na FTP:

cp -R mojastrona /home/server123456/ftp/kopia_strony

Składnię powyższego polecenia dostosuj do ID swojego hostingu i własnych oczekiwań:

  • W miejsce mojastrona wpisz nazwę odtworzonego z kopii folderu.
  • /server123456/ zastąp identyfikatorem swojego serwera.
  • Zamiast kopia_strony podaj nazwę folderu, do którego skopiowane zostaną odzyskane z backupu pliki. Może to być katalog o dowolnej nazwie lub też katalog główny serwera. W przypadku wyboru katalogu głównego polecenie powinno wyglądać tak: ”cp -R mojastrona /home/server123456/ftp/”. Wykonując tę czynność, zachowaj szczególną ostrożność, gdyż błędy w składni polecenia mogą spowodować problemy w działaniu stron na Twoim hostingu!

Jeśli przywracałeś jednocześnie zawartość kilku stron, polecenie kopiowania każdego katalogu powtórz w analogiczny sposób. Po zakończeniu kopiowania strony przejdź do katalogu, do którego ją wgrałeś. Użyj polecenia:

cd /home/server123456/ftp/kopia_strony

W powyższym poleceniu w miejsce server123456 wpisz identyfikator swojego hostingu, a nazwę katalogu kopia_strony zastąp nazwą folderu, do którego skopiowałeś odzyskane z kopii elementy. Dalsze czynności mające na celu zastąpienie istniejącej na serwerze wersji strony danymi z kopii wykonaj, logując się na FTP (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?) lub za pomocą SSH.

WIĘCEJ INFORMACJI:Dlaczego kopia zapasowa danych ma inny rozmiar niż dane źródłowe?

Table of Contents