Twój koszyk

Kim jesteś?

Korzystaj ze wsparcia ekspertów

Dla każdej opłaconej usługi w nazwa.pl otrzymasz wsparcie techniczne o wartości150 zł netto.

W ramach opłaty abonamentowej usługi możesz wybrać z katalogu
3 pozycje, które zrealizuje dla Ciebie wykwalifikowany zespół specjalistów i administratorów. Koszt realizacji kolejnych usług IT to
50 zł netto/szt.

 • icon1

  Wybierz interesujące
  Cię usługi

 • icon2

  Podaj niezbędne informacje
  w formularzu

 • icon3

  Wyślij zgłoszenie
  i oczekuj na nasz kontakt

SERWERY WWW

UDOSTĘPNIENIE KOPII SERWERA FTP

Możliwość zamówienia kopii serwera FTP z ostatnich 48 godzin.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- zakres udostępnianych danych (cały serwer lub konkretny katalog)
- dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)

UDOSTĘPNIENIE SLOWLOGÓW Z JEDNEGO DNIA

Zapoznanie się z logami umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz optymalizację baz danych.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- dokładna data, z której mają zostać udostępnione logi

UDOSTĘPNIENIE ACCESSLOGÓW Z JEDNEGO MIESIĄCA

Możliwość zapoznania się z logami dostępu do serwera do 1 miesiąca wstecz.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

UDOSTĘPNIENIE ERRORLOGÓW

Zapoznanie się z logami błędów umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz poprawę działania stron internetowych.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

ZMIANA WERSJI PHP

Dostępne wersje PHP: 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- wybór wersji PHP

POCZTA

PRZYWRÓCENIE WIADOMOŚCI E-MAIL

Możliwość przywrócenia wiadomości w przypadku ich utraty lub usunięcia z serwera.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego
- dokładna data, z której mają zostać przywrócone wiadomości (do 48 godzin wstecz)

UDOSTĘPNIENIE LOGÓW POP3/SMTP/IMAP

Wgląd do logów poczty wychodzącej i przychodzącej daje możliwość weryfikacji, czy wiadomość została wysłana lub doręczona.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego (nadawcy i odbiorcy wiadomości)
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi (do 1 miesiąca wstecz)

MODYFIKACJE W KONFIGURACJI KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE

Możliwość dokonania zmiany w przekierowaniach maili na inne konta pocztowe oraz ustawieniach autorespondera.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego

UTWORZENIE ALIASU POCZTOWEGO NA SERWERZE

Dodanie alternatywnej nazwy adresu e-mail, wskazującej na wybrane konto pocztowe.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego, dla którego ma zostać utworzony alias
- nazwa aliasu

KONFIGURACJA FILTRU ANTYSPAMOWEGO NA SERWERZE

Możliwość dokonania zmiany filtrowania wiadomości na serwerze poprzez modyfikację ustawień list RBL, ustawienie odpowiedniego filtrowania treści lub dodanie adresów mailowych do białych lub czarnych list.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera poczty
- nazwa konta pocztowego

BAZY DANYCH

UDOSTĘPNIENIE KOPII BAZY DANYCH

Możliwość zamówienia kopii dowolnej bazy danych z serwera z ostatnich 48 godzin.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa bazy danych
- dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)

DOMENA

ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA REKORDÓW DNS DOMENY

Zaawansowana konfiguracja DNS to bezpośrednia edycja poszczególnych rekordów domeny. Służy ona m.in. do wskazania serwera dla strony WWW, poczty e-mail, umożliwia tworzenie i przekierowanie subdomeny oraz weryfikację prawa do zarządzania domeną (np. na potrzeby konfiguracji z Google).

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- docelowe parametry edytowanych rekordów (nazwa, TTL, typ, wartość)

KONFIGURACJA DOMENY W PANELU KLIENTA I NA SERWERZE

Kompleksowa konfiguracja domeny pozwalająca na uruchomienie pod jej nazwą strony WWW i kont e-mail utworzonych na serwerach nazwa.pl.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- nazwa serwera
- katalog na serwerze dla strony WWW i/lub przykładowe istniejące konto e-mail, które ma zostać uruchomione

SSL

PONOWNE WYDANIE CERTYFIKATU W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZA (TZW. REISSUE)

Możliwość ponownego wydania certyfikatu SSL dla tej samej domeny – dotyczy wszystkich certyfikatów z oferty nazwa.pl.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- klucz CSR

SKONFIGUROWANIE CERTYFIKATU SSL DLA USŁUGI W NAZWA.PL

Skonfigurowanie ustawień certyfikatu SSL dla wybranej domeny w Panelu Klienta oraz na serwerze.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- nazwa serwera
- klucz prywatny
- klucz certyfikatu

PANEL KLIENTA

UDOSTĘPNIENIE LOGÓW Z PANELU KLIENTA

Logi mogą zawierać historię logowań do Panelu Klienta, zmian danych i ustawień w Panelu Klienta oraz historię zmian w konfiguracji domen.

Logi mogą zawierać historię logowań do Panelu Klienta, zmian danych i ustawień w Panelu Klienta oraz historię zmian w konfiguracji domen.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- zakres, z którego mają zostać udostępnione logi
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

infografika