Najszybszy hosting w Polsce

Kim jesteś?

Korzystaj ze wsparcia ekspertów

Dla każdej opłaconej usługi w nazwa.pl otrzymasz wsparcie techniczne o wartości 150 zł netto.

W ramach opłaty abonamentowej usługi możesz wybrać z katalogu 3 pozycje, które zrealizuje dla Ciebie wykwalifikowany zespół specjalistów i administratorów. Koszt realizacji kolejnych usług IT to 50 zł netto/szt.

 • test Wybierz interesujące Cię usługi
 • test
 • test Podaj niezbędne informacje w formularzu
 • test
 • test Wyślij zgłoszenie i oczekuj na nasz kontakt

Katalog usług

Serwery WWW

 • Udostępnianie kopii serwera ftp

  Możliwość zamówienia kopii serwera FTP z ostatnich 48 godzin.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera
  • - zakres udostępnianych danych (cały serwer lub konkretny katalog)
  • - dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)
 • UDOSTĘPNIENIE SLOWLOGÓW Z JEDNEGO DNIA

  Zapoznanie się z logami umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz optymalizację baz danych.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera
  • - dokładna data, z której mają zostać udostępnione logi
 • UDOSTĘPNIENIE ACCESSLOGÓW Z JEDNEGO MIESIĄCA

  Możliwość zapoznania się z logami dostępu do serwera do 1 miesiąca wstecz.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera
  • - okres, za jaki mają zostać udostępnione logi
 • UDOSTĘPNIENIE ERRORLOGÓW

  Zapoznanie się z logami błędów umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz poprawę działania stron internetowych.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera
  • - okres, za jaki mają zostać udostępnione logi
 • ZMIANA WERSJI PHP

  Dostępne wersje PHP: 5.3, 5,4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera
  • - wybór wersji PHP

Poczta

 • PRZYWRÓCENIE WIADOMOŚCI E-MAIL

  Możliwość przywrócenia wiadomości w przypadku ich utraty lub usunięcia z serwera.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa konta pocztowego
  • - dokładna data, z której mają zostać przywrócone wiadomości (do 48 godzin wstecz)
 • UDOSTĘPNIENIE LOGÓW POP3/SMTP/IMAP

  Wgląd do logów poczty wychodzącej i przychodzącej daje możliwość weryfikacji, czy wiadomość została wysłana lub doręczona.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa konta pocztowego (nadawcy i odbiorcy wiadomości)
  • - okres, za jaki mają zostać udostępnione logi (do 1 miesiąca wstecz)
 • MODYFIKACJE W KONFIGURACJI KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE

  Możliwość dokonania zmiany w przekierowaniach maili na inne konta pocztowe oraz ustawieniach autorespondera.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa konta pocztowego
 • UTWORZENIE ALIASU POCZTOWEGO NA SERWERZE

  Dodanie alternatywnej nazwy adresu e-mail, wskazującej na wybrane konto pocztowe.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa konta pocztowego, dla którego ma zostać utworzony alias
  • - nazwa aliasu
 • KONFIGURACJA FILTRU ANTYSPAMOWEGO NA SERWERZE

  Możliwość dokonania zmiany filtrowania wiadomości na serwerze poprzez modyfikację ustawień list RBL, ustawienie odpowiedniego filtrowania treści lub dodanie adresów mailowych do białych lub czarnych list.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa serwera poczty
  • - nazwa konta pocztowego

Bazy danych

 • UDOSTĘPNIENIE KOPII BAZY DANYCH

  Możliwość zamówienia kopii dowolnej bazy danych z serwera z ostatnich 48 godzin.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa bazy danych
  • - dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)

Domena

 • ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA REKORDÓW DNS DOMENY

  Zaawansowana konfiguracja DNS to bezpośrednia edycja poszczególnych rekordów domeny. Służy ona m.in. do wskazania serwera dla strony WWW, poczty e-mail, umożliwia tworzenie i przekierowanie subdomeny oraz weryfikację prawa do zarządzania domeną (np. na potrzeby konfiguracji z Google).

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa domeny
  • - docelowe parametry edytowanych rekordów (nazwa, TTL, typ, wartość)
 • KONFIGURACJA DOMENY W PANELU KLIENTA I NA SERWERZE

  Kompleksowa konfiguracja domeny pozwalająca na uruchomienie pod jej nazwą strony WWW i kont e-mail utworzonych na serwerach nazwa.pl.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa domeny
  • - nazwa serwera
  • - katalog na serwerze dla strony WWW i/lub przykładowe istniejące konto e-mail, które ma zostać uruchomione

SSL

 • PONOWNE WYDANIE CERTYFIKATU W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZA (TZW. REISSUE)

  Możliwość ponownego wydania certyfikatu SSL dla tej samej domeny – dotyczy wszystkich certyfikatów z oferty nazwa.pl.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa domeny
  • - klucz CSR
 • SKONFIGUROWANIE CERTYFIKATU SSL DLA USŁUGI W NAZWA.PL

  Skonfigurowanie ustawień certyfikatu SSL dla wybranej domeny w Panelu Klienta oraz na serwerze.

  Niezbędne informacje:

  • - nazwa domeny
  • - nazwa serwera
  • - klucz prywatny
  • - klucz certyfikatu

Panel klienta

 • UDOSTĘPNIENIE LOGÓW Z PANELU KLIENTA

  Logi mogą zawierać historię logowań do Panelu Klienta, zmian danych i ustawień w Panelu Klienta oraz historię zmian w konfiguracji domen.

  Logi mogą zawierać historię logowań do Panelu Klienta, zmian danych i ustawień w Panelu Klienta oraz historię zmian w konfiguracji domen.

  Niezbędne informacje:

  • - zakres, z którego mają zostać udostępnione logi
  • - okres za jaki mają zostać udostępnione logi
Lider rynku