Twój koszyk

Kim jesteś?

Korzystaj ze wsparcia ekspertów

Nie musisz już martwić się technicznymi zawiłościami przy zarządzaniu hostingiem. Oddajemy do Twojej dyspozycji
wykwalifikowany zespół specjalistów i administratorów, który pomoże Ci uporać się nawet z najtrudniejszymi zadaniami.

 • icon1

  Wybierz interesujące
  Cię usługi

 • icon2

  Podaj niezbędne informacje
  w formularzu

 • icon3

  Wyślij zgłoszenie
  i oczekuj na nasz kontakt

Katalog usług

 UDOSTĘPNIENIE KOPII  SERWERA FTP

Możliwość zamówienia kopii serwera FTP z ostatnich 48 godzin.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- zakres udostępnianych danych (cały serwer lub konkretny katalog)
- dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE SLOWLOGÓW Z JEDNEGO DNIA

Zapoznanie się z logami umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz optymalizację baz danych.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- dokładna data, z której mają zostać udostępnione logi

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE ACCESSLOGÓW Z JEDNEGO MIESIĄCA

Możliwość zapoznania się z logami dostępu do serwera do 1 miesiąca wstecz.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE ERRORLOGÓW

Zapoznanie się z logami błędów umożliwia zdiagnozowanie problemu oraz poprawę działania stron internetowych.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

100 zł/szt.123 zł brutto

ZMIANA WERSJI PHP

Dostępne wersje PHP: 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- wybór wersji PHP

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE KOPII BAZY DANYCH

Możliwość zamówienia kopii dowolnej bazy danych z serwera z ostatnich 48 godzin.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- nazwa bazy danych
- dokładna data, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 godzin wstecz)

100 zł/szt.123 zł brutto

ZMIANA PRZYDZIELONEJ POWIERZCHNI DLA BAZY DANYCH

Odpowiednio zoptymalizowana powierzchnia dla bazy danych umożliwia jej bezproblemowe działanie.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera
- nazwa bazy danych
- docelowa powierzchnia dla bazy danych

100 zł/szt.123 zł brutto

PRZYWRÓCENIE WIADOMOŚCI E-MAIL

Możliwość przywrócenia wiadomości w przypadku ich utraty lub usunięcia z serwera.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego
- dokładna data, z której mają zostać przywrócone wiadomości (do 48 godzin wstecz)

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE LOGÓW POP3/SMTP/IMAP

Wgląd do logów poczty wychodzącej i przychodzącej daje możliwość weryfikacji, czy wiadomość została wysłana lub doręczona.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa konta pocztowego (nadawcy i odbiorcy wiadomości)
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi (do 1 miesiąca wstecz)

100 zł/szt.123 zł brutto

MODYFIKACJE W KONFIGURACJI KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE

Możliwość dokonania zmiany w przekierowaniach maili na inne konta pocztowe oraz ustawieniach autorespondera.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera poczty
- nazwa konta pocztowego

100 zł/szt.123 zł brutto

UTWORZENIE ALIASU POCZTOWEGO NA SERWERZE

Dodanie alternatywnej nazwy adresu e-mail, wskazującej na wybrane konto pocztowe.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera poczty
- nazwa konta pocztowego

100 zł/szt.123 zł brutto

KONFIGURACJA FILTRU ANTYSPAMOWEGO NA SERWERZE

Możliwość dokonania zmiany filtrowania wiadomości na serwerze poprzez modyfikację ustawień list RBL, ustawienie odpowiedniego filtrowania treści lub dodanie adresów mailowych do białych lub czarnych list.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa serwera poczty
- nazwa konta pocztowego

100 zł/szt.123 zł brutto

UDOSTĘPNIENIE LOGÓW Z PANELU KLIENTA

Logi mogą zawierać historię logowań do Panelu Klienta, zmian danych i ustawień w Panelu Klienta oraz historię zmian w konfiguracji domen.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- zakres, z którego mają zostać udostępnione logi
- okres, za jaki mają zostać udostępnione logi

100 zł/szt.123 zł brutto

ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA REKORDÓW DNS DOMENY

Zaawansowana konfiguracja DNS to bezpośrednia edycja poszczególnych rekordów domeny. Służy ona m.in. do wskazania serwera dla strony WWW, poczty e-mail, umożliwia tworzenie i przekierowanie subdomeny oraz weryfikację prawa do zarządzania domeną (np. na potrzeby konfiguracji z Google).

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- docelowe parametry edytowanych rekordów (nazwa, TTL, typ, wartość)

100 zł/szt.123 zł brutto

KONFIGURACJA DOMENY W PANELU KLIENTA I NA SERWERZE

Kompleksowa konfiguracja domeny pozwalająca na uruchomienie pod jej nazwą strony WWW i kont e-mail utworzonych na serwerach nazwa.pl.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- nazwa serwera
- katalog na serwerze dla strony WWW i/lub przykładowe istniejące konto e-mail, które ma zostać uruchomione

100 zł/szt.123 zł brutto

PONOWNE WYDANIE CERTYFIKATU W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZA (TZW. REISSUE)

Możliwość ponownego wydania certyfikatu SSL dla tej samej domeny – dotyczy wszystkich certyfikatów z oferty nazwa.pl.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- klucz CSR

100 zł/szt.123 zł brutto

SKONFIGUROWANIE CERTYFIKATU SSL DLA USŁUGI W NAZWA.PL

Skonfigurowanie ustawień certyfikatu SSL dla wybranej domeny w Panelu Klienta oraz na serwerze.

NIEZBĘDNE INFORMACJE:
- nazwa domeny
- nazwa serwera
- klucz prywatny
- klucz certyfikatu

100 zł/szt.123 zł brutto

Skontaktuj się z konsultantem

Wypełnij poniższy formularz, wpisując adres mailowy przypisany do Twojego Panelu Klienta oraz informacje niezbędne do realizacji usługi, wyszczególnione powyżej.
Szczegółowy zakres usługi uzgodni z Tobą nasz doradca z Działu Obsługi Klienta.

Wybrane usługi:

 • UDOSTĘPNIENIE KOPII SERWERA FTP

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE SLOWLOGÓW Z JEDNEGO DNIA

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE ACCESSLOGÓW Z JEDNEGO MIESIĄCA

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE ERRORLOGÓW

  100 zł netto

 • ZMIANA WERSJI PHP

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE KOPII BAZY DANYCH

  100 zł netto

 • ZMIANA PRZYDZIELONEJ POWIERZCHNI DLA BAZY DANYCH

  100 zł netto

 • PRZYWRÓCENIE WIADOMOŚCI E-MAIL

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE LOGÓW POP3/SMTP/IMAP

  100 zł netto

 • MODYFIKACJE W KONFIGURACJI KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE

  100 zł netto

 • UTWORZENIE ALIASU POCZTOWEGO NA SERWERZE

  100 zł netto

 • KONFIGURACJA FILTRU ANTYSPAMOWEGO NA SERWERZE

  100 zł netto

 • UDOSTĘPNIENIE LOGÓW Z PANELU KLIENTA

  100 zł netto

 • ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA REKORDÓW DNS DOMENY

  100 zł netto

 • KONFIGURACJA DOMENY W PANELU KLIENTA I NA SERWERZE

  100 zł netto

 • PONOWNE WYDANIE CERTYFIKATU W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZA (TZW. REISSUE)

  100 zł netto

 • SKONFIGUROWANIE CERTYFIKATU SSL DLA USŁUGI W NAZWA.PL

  100 zł netto

Możesz wybrać kolejny produkt z listy powyżej.

* Pole obowiązkowe