Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Resetowanie hasła dostępu do DirectAdmin

Zmiana hasła dostępu do panelu DirectAdmin dla konta Użytkownika

Jeśli Użytkownik posiada aktualne hasło logowania do panelu DirectAdmin, może zmienić je samodzielnie po zalogowaniu. W przypadku braku hasła, konieczne jest wykonanie jego zmiany z poziomu Resellera, czyli przez Administratora serwera VPS.

 1. Zmiana hasła przez Użytkownika
  • Po zalogowaniu do panelu DirectAdmin jako Użytkownik, kliknij w przycisk Hasło (1), w górnym menu strony, lub poniżej, w odnośnik Zmiana hasła do konta (2), znajdujący się w sekcji Twoje Konto.

  • Wpisz obecne hasło Użytkownika do DirectAdmin, a następnie dwukrotnie nowe hasło (1)

  • Zaznacz czy zmianie ulec ma hasło do wszystkich usług powiązanych z Użytkownikiem, czy jedynie do wybranych (2).

  • Kliknij przycisk Wyślij (3).

  • Po zapisanej zmianie, możliwe będzie logowanie nowym hasłem.

 2. Zmiana hasła przez Administratora, jako Reseller
  • Po zalogowaniu do panelu DirectAdmin jako Admin, zmień poziom dostępu na Reseller (1), a następnie, w sekcji Zarządzanie Kontami kliknij odnośnik Lista Użytkowników (2).

  • Powyżej listy Użytkowników, kliknij odnośnik Zmień hasło Użytkownika (1).

  • Wpisz nazwę użytkownika, dla którego chcesz dokonać zmiany hasła (1), następnie dwukrotnie wpisz nowe hasło (2) i kliknij przycisk Wyślij (3).

  • Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający zmianę hasła, a na adres e-mail Użytkownika przesłana zostanie wiadomość z nowymi danymi.

 

Zmiana hasła dostępu do panelu DirectAdmin dla konta Administratora

Jeśli znane jest główne hasło logowania do panelu DirectAdmin, do konta admina, hasło zmienić można bezpośrednio w panelu DirectAdmin. Jeśli jednak hasło zostało zagubione, konieczna będzie zmiana po zalogowaniu do serwera VPS przez SSH.

 1. Zmiana hasła przez panel DirectAdmin
  • Po zalogowaniu do panelu jako admin, kliknij przycisk Hasło (1), w górnym menu panelu, lub poniżej, w sekcji Zarządzanie Serwerem, kliknij odnośnik Zmień Hasło (2).

  • Jeśli kliknięty został przycisk Hasło w górnym menu, w wyświetlonym formularzu wpisz obecne hasło do DirectAdmin i dwukrotnie nowe hasło (1), zaznacz, dla których usług powiązanych hasło ma zostać zmienione (2) i kliknij przycisk Wyślij (3).

  • Jeśli zmiana hasła została wywołana poprzez odnośnik Zmień Hasło, w formularzu wpisz nazwę użytkownika jako admin (1), a następnie dwukrotnie nowe hasło (2) i kliknij przycisk Wyślij (3).

  • W obu przypadkach, wyświetlone zostanie potwierdzenie zmiany hasła.

 2. Zmiana hasła przez SSH
  • Zaloguj się do serwera VPS poprzez SSH jako użytkownik root, a następnie wpisz polecenie:

   /usr/bin/passwd admin

  • Wpisz dwukrotnie nowe hasło – wpisywane znaki hasła nie będą widoczne.

  • Po otrzymaniu komunikatu o udanej zmianie hasła, zaloguj się nim do panelu DirectAdmin.

WAŻNE! Po zalogowaniu do serwera VPS przez SSH jako root, zmienić można również hasło logowania do panelu DirectAdmin dla dowolnego utworzonego Użytkownika, Zmiana wykonywana będzie w dokładnie taki sam sposób jak dla użytkownika admin, z tą różnicą, że w składni polecenia należy wpisać właściwą nazwę Użytkownika.

Na przykład, dla Użytkownika o nazwie klient1, polecenie zmiany hasła będzie następujące:

/usr/bin/passwd klient1

Table of Contents