Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Konfiguracja Windows Live Mail

Program Windows Live Mail to następca programów Microsoft Outlook Express (obecnego w Windows XP) oraz Windows Mail (znanego z systemu Windows Vista). Do jego zalet można zaliczyć stabilną pracę w systemie Windows, filtry antyphishingowe i antyspamowe, ulepszone przeszukiwanie treści e‑mail czy też czytnik RSS.

Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak dodać nowe konto e-mail do konfiguracji programu oraz w jaki sposób edytować ustawienia tego konta e‑mail.

Dodanie konta e-mail
 1. Przy pierwszym uruchomieniu programu, wyświetlony zostanie ekran dodania nowego konta. Wypełnij wymagane pola.
  • Adres e‑mail: wpisz pełny adres utworzony na serwerze w nazwa.pl, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło: wpisz hasło do konta, nadane w chwili jego utworzenia. Aby przy kolejnym uruchomieniu programu nie pojawiała się konieczność ponownego wpisania hasła, zaznacz opcję Zapamiętaj to hasło.
  • Nazwa wyświetlana: wpisz dowolną nazwę, którą będą widzieli odbiorcy wiadomości, np. nazwę firmy lub imię i nazwisko.
  • Zaznacz również poniższą opcję Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie, aby móc dokonać jego ustawień, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Przechodzimy teraz do opcji konfiguracji serwera obsługującego dodawane konto e‑mail. Do wybrania są 2 typy serwerów: POP oraz IMAP. Zalecanym typem serwera jest IMAP.

  WIĘCEJ INFORMACJI:Jaki rodzaj serwera poczty przychodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • Typ serwera: IMAP.
  • Adres serwera poczty przychodzącej: identyfikator serwera nazwa.pl, na którym utworzono konto, np. server12345.nazwa.pl.
  • Zaznacz Wymagaj bezpiecznego połączenia (SSL).
  • Port: 993.
  • Uwierzytelnij za pomocą, wybierz, Wyczyść tekst.
  • Nazwa użytkownika logowania: wpisujemy adres e‑mail dodawanego konta, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Adres serwera poczty wychodzącej: wpisz identyfikator serwera nazwa.pl, na którym utworzono konto, np. server12345.nazwa.pl.
  • Zaznacz opcję Wymagaj bezpiecznego połączenia (SSL).
  • Port: 465.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kliknij na przycisk Dalej. Kolejny ekran poinformuje Cię o poprawnym dodaniu konta do programu.

Zmiana ustawień konta

W dowolnym momencie możliwa jest edycja ustawień konta e‑mail, jakie zostało wprowadzone w trakcie jego dodawania. Aby wyświetlić ekran edycji, kliknij na ikonę Poczta usługi Windows Live (1), widoczną w lewym górnym rogu programu, a następnie wybierz OpcjeKonta e-mail.

Właściwości konta mogą również zostać wyświetlone, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, na nazwie dodanego konta, widocznej po lewej stronie programu, a następnie po kliknięciu opcji Właściwości.

Wywołane w ten sposób okno konfiguracji zawiera kilka zakładek, w których znajdują się poszczególne opcje. W zakładce Zabezpieczenia należy zachować ustawienia domyślne. Ustawienia w pozostałych zakładkach wykonywać można zgodnie z poniższymi informacjami.

1. Ogólne

W tym miejscu możesz zmienić wyświetlaną w programie nazwę konta, nazwę użytkownika (wyświetlaną odbiorcy) oraz adres e‑mail, którego dotyczą ustawienia.

Opcja Uwzględnij to konto przy odbieraniu poczty i synchronizacji powinna być zaznaczona.

2. Serwery

Zakładka ta umożliwia wykonanie zmiany serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, a także nazwy użytkownika e‑mail oraz hasła. Jeśli w CloudHosting Panel serwera zmieniono hasło do konta, należy je w tym miejscu uaktualnić.

Utrzymuj zaznaczoną opcję Logowanie przy użyciu uwierzytelniania opartego na zwykłym tekście.

Nie należy zaznaczać opcji Serwer wymaga uwierzytelnienia.

3. Zaawansowane

Miejsce to pozwala na włączenie lub wyłączenie szyfrowania połączenia SSL, a także zmianę portów. Przy włączonym szyfrowaniu należy używać portów 465 (dla SMTP) oraz 993 (dla IMAP). Możesz tu ustawić również limit czasu serwera. Jeśli połączenie z serwerem wymaga dłuższego okresu, masz opcję zmiany limitu poprzez przesunięcie w prawo suwaka. Maksymalny czas to 5 minut.

4. IMAP

W celu zachowania struktury katalogów IMAP utworzonych na serwerze, w polu Ścieżka folderu głównego należy wpisać INBOX. (dużymi literami i ze znakiem kropki na końcu). Pozwoli to na pobranie folderów utworzonych za pomocą Cloud Mail.

Aby zawartość folderów specjalnych była prawidłowo zapisywana i widoczna również w Cloud Mail, należy pozostawić zaznaczoną opcję Przechowuj foldery specjalne na serwerze IMAP, a następnie zmienić wpisane domyślnie nazwy na następujące:

 • Sent - dla elementów wysłanych
 • Drafts - dla kopii roboczych
 • Trash - dla elementów usuniętych
 • Spam - dla wiadomości śmieci

Po zapisaniu zmiany nastąpi synchronizacja konta z serwerem IMAP, co pozwoli na ujednolicenie struktury folderów.

Table of Contents