Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie uprawnieniami użytkownika bazy danych na serwerze MariaDB

 

W momencie aktywacji usługi SaaS MariaDB tworzona jest pierwsza baza danych, a także użytkownik admin. Dane dostępowe przesyłane są w powitalnej wiadomości e-mail.

W dowolnej chwili możesz dodawać do serwera nowe bazy danych, a także kolejnych użytkowników. Dodając nowego użytkownika nadajesz mu uprawnienia. W razie potrzeby, możesz je później modyfikować. W tym celu, zaloguj się do serwera SaaS MariaDB jako admin, korzystając z poleceń języka zapytań SQL (Sprawdź: Nawiązywanie połączenia z bazą danych na serwerze MariaDB).

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów modyfikacji uprawnień użytkownika bazy danych. W każdym z nich, w miejscu przykładowych danych użytkownika, bazy lub tabeli należy wpisać dane, dla których zmiana uprawnień ma zostać wykonana, zgodnie ze wskazówkami:

  • w miejscu nazwa_użytkownika, wpisz nazwę użytkownika, dla którego chcesz zmienić uprawnienia;
  • w miejscu nazwa_bazy wpisz nazwę bazy, dla której chcesz zmienić uprawnienia użytkownika;
  • w miejscu nazwa_tabeli wpisz nazwę tabeli w bazie danych, dla której chcesz zmienić uprawnienia użytkownika.

 

Przyznanie użytkownikowi wszystkich uprawnień do określonej bazy danych

GRANT ALL ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa_użytkownika'@'%';

 

Przyznanie użytkownikowi uprawnień administracyjnych dla określonej bazy danych

GRANT ALL ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa_użytkownika'@'%' WITH GRANT OPTION;

 

Przyznanie użytkownikowi uprawnień tylko do odczytu dla określonej bazy danych

GRANT SELECT ON nazwa_bazy TO 'nazwa_użytkownika'@'%';

 

Przyznanie użytkownikowi uprawnienia tylko do określonej tabeli w bazie danych

GRANT SELECT ON nazwa_bazy TO 'nazwa_użytkownika'@'%';
GRANT INSERT ON nazwa_bazy.nazwa_tabeli TO 'nazwa_użytkownika'@'%';

 

Odebranie wszystkich uprawnień do określonej bazy danych

REVOKE ALL ON nazwa_bazy FROM 'nazwa_użytkownika'@'%';

 

Odebranie wszystkich uprawnień do określonej bazy danych i pozostawienie uprawnień do jej odczytu

REVOKE ALL ON nazwa_bazy FROM 'nazwa_użytkownika'@'%';
GRANT SELECT ON nazwa_bazy TO 'nazwa_użytkownika'@'%';

 

Wyświetlenie uprawnień nadanych określonemu użytkownikowi

SHOW GRANTS FOR 'nazwa_użytkownika';
Table of Contents