Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Serwer HTTP – kody błędów aplikacji użytkownika (4xx)

Kody błędu aplikacji użytkownika (4xx)

Kody błędu aplikacji użytkownika, których identyfikatory rozpoczynają się od cyfry 4, to najliczniejsza grupa kodów odpowiedzi. Dotyczą one sytuacji powstałych najczęściej po stronie aplikacji, w której wykonano stronę lub problemów z dostępem do zasobów.

 

 • 400 Bad Request - nieprawidłowe zapytanie.
  Błąd 400 oznacza, że żądanie nie może zostać obsłużone przez serwer z powodu nieprawidłowości postrzeganej jako błąd użytkownika, np. wpisany błędny adres.
 • 401 Unauthorized - nieautoryzowany dostęp.
  Błąd 401 pojawia się w momencie żądania zasobu, który wymaga uwierzytelnienia.
 • 403 Forbidden - dostęp zabroniony.
  Błąd 403 oznacza, że serwer otrzymał żądanie, lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób.
 • 404 Not Found - nie znaleziono.
  Błąd 404 oznacza, że serwer nie odnalazł zasobu według wpisanego adresu URL, ani nie odnalazł odwołania, które wskazywałoby na istnienie takiego zasobu w przeszłości.
 • 405 Method Not Allowed - niedozwolona metoda.
  Błąd 405 odnosi się do metody żądania. Jego pojawienie się jest sygnałem, że metoda żądnia nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu. Odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod.
 • 406 Not Acceptable - niedozwolone.
  Błąd 406 określa, że żądany zasób nie jest w stanie zwrócić informacji, która mogłaby być obsłużona według informacji podanych w zapytaniu.
 • 408 Request Timeout - koniec czasu oczekiwania na żądanie.
  Błąd 408 informuje, że zapytanie do serwera nie zostało przesłane w określonym czasie.
 • 410 Gone - zniknął (usunięto).
  Błąd 410 oznacza, że żądany zasób nie jest dłużej dostępny i nieznany jest jego ewentualny nowy adres URI. Nie należy więcej odwoływać się do tego zasobu.
 • 411 Length required - wymagana długość.
  Błąd 411 pojawia się, gdy serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Lenght w zapytaniu. Można powtórzyć zapytanie, dodając do niego poprawny nagłówek długości.
 • 412 Precondition Failed - warunek wstępny nie może być spełniony.
  Błąd 412 informuje, że serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu.
 • 413 Request Entity Too Large - encja zapytania zbyt długa.
  Błąd 413 występuje wówczas, gdy całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera. Należy skrócić długość zapytania, które kierowane jest do zasobu aplikacji.
 • 414 Request-URI Too Long - adres URI zapytania zbyt długi.
  Błąd 414 oznacza, że długość żądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer.
 • 415 Unsupported Media Type nieznany sposób żądania.
  Błąd 415 pojawia się, gdy serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest dla niego niezrozumiała.
 • 416 Requested Range Not Satisfiable - zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia.
  Błąd 416 oznacza, że w zapytaniu podano zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu.
 • 417 Expectation Failed - oczekiwana wartość nie do zwrócenia.
  Błąd 417 generowany jest, gdy oczekiwanie podane w nagłówku Expect zapytania nie może zostać spełnione przez serwer lub jeśli zapytanie jest realizowane przez serwer proxy, serwer ma dowód, że oczekiwanie nie zostanie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie.
 • 421 Misdirected Request - zapytanie zostało skierowane do serwera, który nie powinien go otrzymać lub który nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.
 • 422 Unprocessable entity - zapytanie było poprawnie sformułowane, ale nie było możliwe do kontynuowania z powodu błędów semantycznych.
 • 423 Locked (WebDAV) - próba uzyskania dostępu do zasobu, który jest aktualnie zablokowany.
 • 424 Failed Dependency (WebDAV) - brak powodzenia żądania, ponieważ jest ono zależne od innego żądania, które również się nie powiodło.
 • 425 Too Early - serwer nie chce ryzykować przetwarzania żądania, które może zostać powtórzone ze względu na ryzyku ataku typu Replay.
 • 426 Upgrade Required - serwer odmawia wykonania żądania, używając aktualnego protokołu. Wymagany protokół przekazany jest w nagłówku Upgrade.
 • 428 Precondition Required - brak nagłówka wstępnego, który jest wymagany przez serwer. Żądanie musi być warunkowe.
 • 429 Too Many Requests - użytkownik wysłał wiele żądań w danym czasie.
 • 431 Request Header Fields Too Large - serwer odmawia wykonania żądania ze względu na zbyt duże pole lub pola nagłówka.
 • 451 Unavailable For Legal Reasons - zawartość niedostępna z powodów prawnych. Strona lub zasób zostały zablokowane z powodów naruszenia prawa.

 

Przykłady błędów 4xx i sposoby ich rozwiązania

Błąd 400 - Bad Request oznacza, że serwer nie był w stanie przetworzyć otrzymanego zapytania ze względu na jego nieprawidłową składnię. Przyczyny występowania tego błędu mogą być różne, np. wpisanie nieprawidłowego adresu strony, uszkodzone pliki tymczasowe przeglądarki, w której strona ma zostać wyświetlona, czy też usterka samej aplikacji. W przypadku błędu 400 pojawiającego się użytkownikowi odwiedzającemu stronę należy dokładnie sprawdzić wpisywany adres, czy jest on poprawny i nie zawiera niedozwolonych znaków. Jeśli wprowadzany URL jest prawidłowy, należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, także usuwając cookies (ciasteczka).

Błąd 403 Forbidden oznacza, że serwer odmówił użytkownikowi dostępu do wywoływanego zasobu. Najczęściej odmowa taka może wynikać z błędnej konfiguracji lub ograniczenia uprawnień. W przypadku błędu po stronie konfiguracji należy zweryfikować, czy dostęp do katalogu, w którym znajdują się pliki strony, nie został zablokowany (Sprawdź: Katalogi zabezpieczone hasłem). Błąd po stronie użytkownika może wystąpić, gdy próbuje on uzyskać dostęp do chronionych plików, do których konieczna jest autoryzacja administratora lub gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zablokowanych stron przeznaczonych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Jeśli błąd 403 pojawia się użytkownikowi odwiedzającemu stronę, warto w pierwszej kolejności wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i usunąć cookies (ciasteczka). Należy również zweryfikować poprawność danych logowania lub skontaktować się z właścicielem witryny, aby ten sprawdził, czy na konto nie nałożono blokady. Jeżeli błąd 403 zostaje zauważony przez właściciela strony, należy sprawdzić, korzystając z połączenia FTP, czy prawda dostępu do plików i folderu nie zostały zmienione, a także czy wykonywane w pliku .htaccess zmiany lub instalowane dodatkowe wtyczki i rozszerzenia aplikacji nie spowodowały pojawienia się błędu.

Błąd 404 Not Found jest najczęściej występującym komunikatem HTTP. Może pojawić się m.in. gdy strona została przeniesiona, ale nie wykonano przekierowania 301 na jej nowy adres lub gdy dany zasób został całkowicie usunięty. Jeśli błąd 404 zostaje zauważony przez właściciela strony, należy zweryfikować poprawność wykonanych przekierowań 301 lub sprawdzić, czy pliki strony nie zostały z serwera skasowane.

Błąd 405 Method Not Allowed oznacza, że serwer znalazł wywoływany poprzez przeglądarkę zasób, a więc zasób ten istnieje i jest prawidłowy, lecz przeglądarka użyła niedopuszczalnej metody HTTP do jego zażądania. Przyczyna występowania tego błędu może być różna. Jeśli pojawił się on u użytkownika próbującego wyświetlić stronę, należy upewnić się, że wprowadzony adres URL jest prawidłowy. Jeśli błąd zostaje zauważony przez właściciela strony, należy zweryfikować, czy nie spowodowały go ostatnio zainstalowane wtyczki lub aktualizacja strony. Inną przyczyną błędu może być nieaktywny moduł obsługi HTTP na serwerze. Należy więc sprawdzić aktywne metody za pomocą mod_allowmethods. Konieczna może być również analiza konfiguracji serwera i plików konfiguracyjnych, aby dowiedzieć się, czy nie znalazły się w nich przypadkowe przekierowania lub instrukcje obsługi żądań. Przydatne może być również sprawdzenie pliku .htaccess pod kątem ewentualnych błędnych zapisów modułu mod_rewrite, np. we wpisach z flagą [R=405].

Błąd 408 Request Timeout w uproszczeniu oznacza przekroczenie limitu czasu oczekiwania na żądanie przeglądarki. Najczęstszą jego przyczyną są problemy związane z połączeniem internetowym użytkownika próbującego wywołać daną stronę. Jeśli błąd powtarza się kilkukrotnie, należy w pierwszej kolejności zrestartować router odpowiedzialny za połączenie z Internetem lub skontaktować się z usługodawcą. Rzadko pojawiającą się przyczyną może być również próba uzyskania dostępu do podstrony, do której dostęp nie został udzielony lub wywoływanie adresu z szyfrowaniem https://, gdy dana strona nie posiada aktywnego certyfikatu SSL. Należy więc zweryfikować poprawność wprowadzonego adresu URL. Jeśli błąd zostaje zauważony przez administratora strony, należy sprawdzić, czy w plikach konfiguracyjnych serwera określono wystarczający przedział czasu, po którym żądanie HTTP może zostać odrzucone. Należy również zweryfikować, czy błąd nie został wywołany w wyniku ostatnich zmian na stronie lub zainstalowanych nowych rozszerzeń. Zwiększona popularność strony, a co za tym idzie, zwiększony na niej ruch, mogą powodować brak dostępnych zasobów serwera. Należy wówczas rozważyć zwiększenie jego parametrów.

Błąd 429 Too Many Requests oznacza, że użytkownik wyświetlający stronę próbował wykonać zbyt wiele żądań w określonym przedziale czasu. Przedział ten, a także liczba żądań, ustalane są indywidualnie w aplikacji, w której tworzona jest strona. W przypadku niektórych aplikacji, oprócz samego komunikatu błędu, pojawi się również informacja, jak długo należy poczekać przed kolejną próbą połączenia. Wówczas należy odczekać i ponowić próbę otwarcia strony. Jeśli błąd zostanie zauważony przez administratora strony, należy najpierw zweryfikować konfigurację aplikacji, w której wykonano stronę, czy ustawione limity są prawidłowe. Koniecznym może być także sprawdzenie, czy zainstalowane rozszerzenie lub wtyczka nie powodują przeciążenia. Błąd może być również efektem zbyt dużej liczby zapytań od robotów wyszukiwarek w trakcie indeksowania strony. W takim wypadku niezbędne może być tymczasowe ograniczenie szybkości indeksowania poprzez wysłanie specjalnej prośby, np. do Supportu Google. Pomocny w rozwiązaniu problemu może być także kontakt z usługodawcą serwera.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:Serwer HTTP - kody odpowiedziLogi serwera

Table of Contents