Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Kody diagnostyczne serwera WWW

Logi serwera, które są dostępne w menu Statystyki w CloudHosting Panelu, pozwalają na identyfikowanie wielu zdarzeń, które zachodzą na serwerze WWW (Sprawdź: Logi serwera). Rozszerzoną weryfikację strony umożliwia widoczny w tych logach kod diagnostyczny, dzięki któremu można szybko wykryć np. potencjalny problem z działaniem aplikacji.

Wśród kodów diagnostycznych, które zapisywane są w logach, najczęściej znajdujemy kody informacyjne. Nie wymagają one żadnych działań po stronie właściciela hostingu. Informują tylko o określonych czynnościach podejmowanych przez serwer WWW.

 

 

Informacje diagnostyczne serwera WWW
 • Kod: AH00094: Informacja o rozpoczęciu działania serwera WWW.
 • Kod: AH00489: Komunikat o wznowieniu pracy przez serwer WWW.
 • Kod: AH00491: Informacja o zmianie konfiguracji, która restartuje serwer WWW.
 • Kod: AH00493: Restart procesu serwera WWW.

 

Kody oznaczające problem, który użytkownik hostingu może rozwiązać samodzielnie
 • Kod: AH01071
  1. Kod informujący o braku skryptu lub o błędzie przekierowania .htaccess odwołującego się do nieistniejącego skryptu.
  2. Należy zweryfikować plik .htaccess pod kątem przekierowań, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek przekierowanie nie odsyła do nieistniejącego pliku. Jeśli ustawienia .htaccess są prawidłowe, należy zweryfikować, czy sama aplikacja nie odwołuje się do nieistniejących skryptów.
 • Kod: AH01797
  1. Kod informujący o braku dostępu do pliku.
  2. Dostęp do pliku został zablokowany poprzez ustawienia w pliku .htaccess. Należy zweryfikować ustawienia związane z plikiem, którego kod dotyczy.
 • Kod: AH00124
  1. Kod informujący o istnieniu pętli przekierowań.
  2. Najczęstszą przyczyną występowania pętli przekierowań są niewłaściwe wpisy w pliku .htaccess. Należy zweryfikować plik .htaccess pod kątem przekierowań, które mogą oddziaływać na siebie nawzajem.
 • Kod: AH00113
  1. Kod oznacza brak możliwości użycia pełnego URL w dyrektywie ErrorDocument 401 w pliku .htaccess.
  2. Należy zweryfikować plik .htaccess pod kątem zdefiniowanych dyrektyw ErrorDocument 401. Każdy występujący w nim pełny adres URL należy zamienić na formę odnoszącą się poprzez ścieżkę lokalną do pliku.
 • Kod: AH01630
  1. Kod informuje, że dyrektywa Order allow,deny Allow from all została zastąpiona przez Require all granted.
  2. Należy zweryfikować plik .htaccess pod kątem zdefiniowanych dyrektyw Order allow, deny.
 • Kod: AH01276
  1. Kod oznacza problem z konfiguracją DirectoryIndex lub brak pliku indeksowego (index.*).
  2. Błąd może pojawiać się w przypadku braku na serwerze pliku indeksowego (index.*, np. index.php, index.html, index.htm itd.). Należy zweryfikować, czy jakikolwiek plik indeksowy znajduje się w katalogu z plikami strony. Jeżeli plik indeksowy znajduje się na serwerze, a mimo to pojawia się kod AH01276, należy skontaktować się z Działem Technicznym nazwa.pl w celu dodatkowej weryfikacji tego błędu.
 • Kod: AH00665
  1. Kod informuje, że w pliku .htaccess przy RewriteCond użyto polecenie -f i znacznik [NC].
  2. Polecenie -f nie jest wspierane przy użyciu znacznika [NC]. Należy z .htaccess usunąć [NC] z linii, w których znajduję się polecenie -f.
 • Kod: AH00529
  1. Kod oznacza, że wystąpił problem z uprawnieniami do pliku .htaccess lub katalogu.
  2. Należy zweryfikować poprzez FTP uprawnienia plików. Istnieje możliwość, że brak uprawnień dotyczy któregoś z katalogów nadrzędnych, do których nie ma dostępu poprzez FTP. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Technicznym nazwa.pl w celu wyjaśnienia problemu.
 • Kod: AH02811
  1. Kod informuje, że serwer WWW nie znajduje ścieżki, jaka została określona w zapytaniu.
  2. Powodem wystąpienia kodu AH02811 może być brak katalogu na serwerze, do którego kieruje URL. Należy wówczas wykonać zmianę ustawień związanych z przekierowaniem, które buduje dany URL.
 • Kod: AH01075
  1. Kod oznacza zbyt długi czas wykonywania skryptu.
  2. Należy zweryfikować skrypty pod kątem ich optymalizacji. Jeśli optymalizacja skryptów nie jest możliwa, problemu nie będzie można rozwiązać samodzielnie. Należy wówczas przesłać zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.
 • Kod: AH00035
  1. Kod informuje o wystąpieniu problemu z uprawnieniami do katalogów.
  2. Aby usunąć problem, należy zweryfikować uprawnienia do katalogów na serwerze i w przypadku błędnych ustawień, dokonać stosownych korekt. Możliwa jest również sytuacja, że brak uprawnień dotyczył będzie katalogów nadrzędnych, do których nie ma dostępu poprzez FTP. Należy wówczas przesłać zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.
 • Kod: AH00036
  1. Kod oznacza, że w zapytaniach do serwera stosowane są zbyt długie nazwy plików.
  2. Problem mogą powodować moduły popularnych CMS-ów, które kompilują kilka plików w jeden, tworząc jego długą nazwę. Nie powinno to jednak być problemem w działaniu aplikacji, ponieważ zapytania do takich plików realizowane są na ogół tylko przez boty/crawlery.
 • Kod: AH02430
  1. Kod informuje o wystąpieniu problemu z nazwami nagłówków.
  2. Jeżeli pojawia się kod AH02430, oznacza to, że w nazwach nagłówków użyto znaków tzw. Non ASCII charsd. Należy zweryfikować przesyłane nagłówki pod kątem niedozwolonych znaków.
 • Kod: AH01067
  1. Kod pojawia się wówczas, gdy oPcache powoduje błędy PHP.
  2. Aby usunąć problem, należy wyłączyć oPcache na serwerze, korzystając z CloudHosting Panel.
 • Kod: AH00132
  1. Kod pojawia się, gdy występuje problem z uprawnieniami do katalogów.
  2. Należy zweryfikować uprawnienia do katalogów na serwerze i w przypadku błędów dokonać ich korekty. Możliwa jest również sytuacja, że brak uprawnień dotyczył będzie katalogów nadrzędnych, do których nie ma dostępu poprzez FTP. Należy wówczas przesłać zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.
 • Kod: AH02454
  1. Kod diagnostyczny informujący o błędzie w działaniu PHP.
  2. Błąd pojawia się najczęściej wtedy, gdy wykonywane skrypty .php oczekują na informacje z zewnętrznego serwera lub nie mogą nawiązać z tym zewnętrznym serwerem połączenia. Należy rozważyć rezygnację z tego typu zewnętrznych połączeń nawiązywanych przez skrypty do problematycznych serwerów.
 • Kod: AH02428
  1. Kod informuje, że na początku plików .php lub .htaccess występują tzw. białe znaki.
  2. Należy zweryfikować, czy na początku plików php lub .htaccess nie ma tzw. białych znaków. Do białych znaków zaliczamy symbol nowego wiersza, powrotu karetki, tabulacji, znaki końca wiersza oraz spacje.
 • Kod: AH01374
  1. Kod pojawia się, gdy nie są ustawione parametry mod_include: Options +Includes (or IncludesNoExec).
  2. W celu wyeliminowania kodu AH01374 należy sprawdzić plik .htaccess pod kątem parametru +Includes, ponieważ nie jest on obsługiwany z poziomu .htaccess.
 • Kod: AH00135
  1. Kod oznacza nieprawidłową metodę zapytania np. ‘’GET zamiast GET.
  2. Wystąpienie błędu nie jest zależne od serwera. Zapytania kierowane są do serwera z zewnątrz, nie ma zatem żadnych zaleceń dotyczących działania mającego na celu eliminowanie takiego błędu.
 • Kod: AH01079
  1. Kod informuje o problemie z php-fpm.
  2. W pierwszej kolejności należy skonsultować powody, dla których php-fpm nie działa poprawnie. Jeżeli samodzielna diagnostyka nie przynosi żadnych rezultatów, należy przesłać zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.
 • Kod: AH01618
  1. Kod oznacza problem z autoryzacją użytkownika.
  2. Należy sprawdzić, czy wpisy związane z autoryzacją użytkownika, które są umieszczone w plikach .htaccess oraz .htpasswd są poprawne.
 • Kod: AH00037
  1. Kod pojawia się w momencie próba wywołania zawartości katalogu dołączonego symbolicznie.
  2. Wywoływanie zawartości katalogu dołączanego symbolicznie wymaga aktywnego parametru FollowSymLinks w pliku .htaccess także w podkatalogach. Parametr FollowSymLinks nie jest dziedziczony między katalogami.
 • Kod: AH01620
  1. Kod pojawia się w momencie problemu z katalogami zabezpieczonymi hasłem.
  2. Najprawdopodobniej jest to problem spowodowany uprawnieniami do katalogu, zapisanymi w  pliku .htpasswd. Należy spróbować ponownie nadać hasło do katalogu poprzez CloudHosting Panel (Sprawdź: Katalogi zabezpieczone hasłem). Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy spróbować zmienić uprawnienia dostępu do zabezpieczonego katalogu.
 • Kod: AH02429
  1. Kod powodowany jest przez nieprawidłowy znak w nagłówku.
  2. W celu wyeliminowania problemu należy usunąć jakiekolwiek białe znaki z nazw nagłówków. Na przykład zapis header(„Last Modified: $time”) powinien być zamieniony na header(„Last-Modified: $time”).
 • Kod: AH01753
  1. Kod informujący o problemie z konfiguracją domeny.
  2. W celu usunięcia błędu należy spróbować zmienić ścieżkę domeny, a następnie wrócić do poprzednich ustawień, aby zresetować jej konfigurację. Jeśli nie rozwiąże to problemu, może on być po stronie konfiguracji serwera. Należy wówczas przesłać zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.
 • Kod: AH01631
  1. Kod informuje o problemie z autoryzacją użytkownika.
  2. W celu usunięcia błędu konieczna jest weryfikacja poprawności zapisów związanych z autoryzacją użytkownika, które są zawarte w plikach .htaccess oraz .htpasswd.
 • Kod: AH00126
  1. Kod informuje o niepoprawnym URI w otrzymanym przez serwer zapytaniu.
  2. Błąd najprawdopodobniej spowodowany jest relatywnymi ścieżkami w aplikacji, które są czasami tworzone zamiast ścieżek absolutnych. W celu rozwiązania problemu konieczne jest sprawdzenie w kodzie aplikacji, czy nie są używane relatywne ścieżki, a jeżeli są, to konieczna jest zamiana ich na ścieżki absolutne.
 • Kod: AH00125
  1. Kod informuje o braku zdefiniowanego DirectoryIndex lub jego błędnej definicji.
  2. Aby naprawić błąd, należy sprawdzić zapisy znajdujące się w pliku .htaccess, które dotyczą opcji Options +Indexes. W razie potrzeby należy skorygować te ustawienia.
 • Kod: AH02812
  1. Kod informuje, że nastąpiła próba wywołania katalogu jako skryptu.
  2. Zapytania powinny być wywoływane do skryptu. W przypadku kodu AH02812 mówimy o zapytaniu wywołanym do katalogu. Nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań, gdyż przyczyną wystąpienia błędu mogą być czynniki zewnętrzne.
 • Kod: AH00046
  1. Kod oznacza zabicie procesu na serwerze WWW.
  2. Problem może leżeć po stronie aplikacji lub jej konfiguracji. W takim wypadku należy zweryfikować, czy wszystkie ustawienia aplikacji są poprawne. W przypadku braku możliwości samodzielnego rozwiązania problemu należy przesłać zgłoszenie w tej sprawie z kontaktowego adresu e-mail na kontakt@nazwa.pl.

 

Kody oznaczające problem, którego rozwiązanie wymaga kontaktu z Działem Technicznym nazwa.pl
 • Kod: AH00558: Brak zadeklarowanego ServerName w konfiguracji serwera.
 • Kod: AH02809: Informacja o tym, że ExecCGI jest wyłączone.
 • Kod: AH01599: Brak modułu serwera WWW.
 • Kod: AH00484: Przekroczony limit ilości zapytań w jednym momencie.
 • Kod: AH01506: Komunikat Warning dotyczący zmiennych środowiskowych.
 • Kod: AH00670: Ustawienia FollowSymLinks lub SymLinksIfOwnerMatch są wyłączone, powodując błędy w działaniu RewriteRule.
 • Kod: AH01275: Problem z dostępem do plików przez serwer WWW.
 • Kod: AH01386: Problem z przesyłaniem strumieni przez serwer WWW.
 • Kod: AH01512: Problem z dostępem do plików przez serwer WWW.
 • Kod: AH00045: Zabicie procesu na serwerze WWW.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z analizą logów serwera, w tym analizą zapisanych w tych logach kodów diagnostycznych, swoje pytania w tym zakresie można przesłać do Działu Technicznego nazwa.pl na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents