Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Jak przenieść domenę, gdy znam login dotychczasowego Klienta?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

 

Jak przenieść domenę, gdy znam login dotychczasowego Klienta?

Przenoszenie domen należy zgłosić z poziomu docelowego Panelu, czyli tego, w którym mają się one znaleźć po przeniesieniu. Zaloguj się do nowo zarejestrowanego lub istniejącego wcześniej Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługamiprzenoszenie usług.

Na stronie Przenoszenia usług znajdują się osobne sekcje dotyczące przenoszenia poszczególnego rodzaju usług. Wybierz pierwszą sekcję: Przenieś domenę.

UWAGA! Przenosić można jedynie domeny, które znajdują się w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego i posiadają status zarejestrowana. Nie ma możliwości przeniesienia domen, dla których okres abonamentowy dobiegł końca i są w trakcie wygasania. W przypadku takich domen należy przedłużyć ich ważność na podstawie proformy wygenerowanej w dotychczasowym Panelu Klienta, a po prawidłowym przedłużeniu dokonać przeniesienia.

W celu przeniesienia domeny na podstawie loginu dotychczasowego Klienta:

 • zaznacz opcję Przenieś domenę (1);
 • wpisz adres posiadanej domeny (2) bez prefiksu www. Jeśli chcesz zgłosić przeniesienie kilku domen, wpisz ich kolejne adresy oddzielone przecinkiem, np. domena1.pl, domena2.pl, domena3.pl;
 • zaznacz opcję Znam login do Panelu Klienta (3);
 • wpisz login dotychczasowego Panelu (4) w polu przy opcji Login Klienta (od kogo);
 • zaznacz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (5);
 • kliknij przycisk Dalej (6);

 • zweryfikuj dane zgłaszanego przeniesienia. Gdy nastąpi taka konieczność, naciśnij przycisk Edytuj, aby je poprawić. Jeśli dane się zgadzają, kliknij przycisk Zgłoś przeniesienie;
 • jeśli przenoszenie usługi zostało prawidłowo zgłoszone, wyświetlony zostanie komunikat podsumowujący operację. Jeżeli chcesz sprawdzić szczegóły operacji, kliknij przycisk Lista przeniesień;
 • na kontaktowe adresy e-mail, zdefiniowane w dotychczasowym Panelu Klienta, przesłana zostanie wiadomość informująca o zainicjowanym przeniesieniu usługi;
 • akceptacja przeniesienia następuje w dotychczasowym Panelu Klienta. Wyloguj się z Panelu, w którym przeniesienie zostało zgłoszone i zaloguj się do dotychczasowego Panelu, gdzie nadal znajduje się usługa;
 • po zalogowaniu do dotychczasowego Panelu, przejdź do zakładki Zarządzanie usługamilista przeniesień;
 • na liście przeniesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA (1);
 • zaznacz checkbox przy nazwie przenoszonej usługi (2) i kliknij poniżej przycisk Przenieś (3);
 • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykonać przeniesienie;
 • jeśli przeniesienie zostało zgłoszone w sposób prawidłowy, a także usługa spełniała warunki konieczne do jego wykonania, wyświetlony zostanie komunikat informujący o prawidłowym zakończeniu procesu;
 • na kontaktowe adresy e-mail, zdefiniowane w dotychczasowym i nowym Panelu Klienta, przesłana zostanie wiadomość informująca o wykonanym przeniesieniu;
 • wyloguj się z dotychczasowego Panelu, zaloguj do nowego, przejdź do zakładki Moje usługiDomeny i zweryfikuj, czy zgłaszana domena została prawidłowo przeniesiona;
 • aby zmienić Abonenta domeny, wykonaj jej cesję.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak przenieść domenę, gdy znam dane abonenta?

 

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy próbie przenoszenia usługi pojawiają się błędy, upewnij się, że:

 • zgłoszenie przeniesienia następuje z docelowego Panelu Klienta – sprawdź, czy znajdujesz się w nowym Panelu, do którego usługi mają zostać przeniesione;
 • wpisano prawidłowy adres/identyfikator/numer usługi oraz prawidłowy login dotychczasowego Panelu Klienta – zweryfikuj dane usługi w obecnym Panelu Klienta, oraz jego login;
 • zgłaszana usługa jest w trakcie trwania okresu abonamentowego – sprawdź datę ważności przenoszonej usługi;
 • zgłaszana usługa nie została zablokowana lub nie jest w trakcie wygasania – sprawdź status usługi w Panelu Klienta;
 • wystawiono fakturę VAT za usługę – jeśli dokonano płatności za usługę na podstawie proformy, sprawdź, czy została już dla niej wystawiona faktura VAT;

W przypadku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przedstawionych zagadnień, upewnij się również czy:

 • adres e-mail Abonenta został pozytywnie zweryfikowany;
 • dla domeny nie została zgłoszona cesja – jeśli tak, potwierdź wykonanie cesji elektronicznej lub zaczekaj na zrealizowanie cesji na podstawie wniosku papierowego;
 • dane Abonenta domeny, o statusie prawnym firma, nie zawierają takich samych wpisów w polach Nazwa skrócona, Firma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?);
 • dane Abonenta domeny, o statusie prawnym osoba fizyczna, nie zawierają takich samych wpisów w polach Nazwa skrócona oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?);
 • w nowym Panelu Klienta nie znajdują się dane dwóch innych Abonentów domen, zawierające ten sam adres e-mail, co Abonent przenoszonej domeny;
 • czy domena posiada status zarejestrowana lub nowa.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a mimo tego nadal występuje błąd przeniesienia, prześlij zgłoszenie z kontaktowego adresu e-mail, zdefiniowanego w Panelu Klienta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents