Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak zarządzać folderami na skrzynce e-mail?

W podstawowej konfiguracji poczty e-mail, wszystkie odbierane przez konto e-mail wiadomości, gromadzone są wyłącznie w jednym katalogu Odebrane. W przypadku częstej wymiany korespondencji z wieloma adresatami, może to utrudnić późniejsze przeglądanie wiadomości czy też wyszukanie interesującej nas informacji. Warto więc dodać do konta dodatkowe foldery, które pozwolą na uporządkowanie wiadomości.

Należy w tym miejscu wspomnieć o dość ważnym narzędziu, którym jest filtrowanie wiadomości. Odpowiednio skonfigurowane pozwoli na zapisywanie przychodzących e-maili od określonego nadawcy od razu we wskazanym przez nas folderze. Pozwala to na lepszą organizację pracy, szczególnie, gdy codziennie otrzymujemy duże ilości wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o filtrowaniu poczty przychodzącej:

WIĘCEJ INFORMACJI:Ustawienia filtrowania wiadomości

 

Jak dodać kolejny folder?

W celu dodania folderu, kliknij w opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Foldery i kliknij przycisk + DODAJ FOLDER (1), widoczny na dole listy folderów.

Wyświetlone zostanie okno pop-up, w którym należy wpisać nazwę folderu, a także z listy rozwijanej wybrać Folder nadrzędny, czyli miejsce na skrzynce, w którym zostanie on utworzony. W przypadku wybrania z listy opcji oznaczonej jako -, nowy folder zostanie utworzony jako główny, widoczny pod folderami domyślnie dostępnymi. W celu zachowania wprowadzonych danych, kliknij przycisk Zapisz.

Nowy folder może zostać dodany również z poziomu widoku skrzynki odbiorczej. Poniżej drzewka katalogów na koncie znajduje się przycisk + Dodaj folder, po kliknięciu którego, od razu wyświetlone zostanie okno pop-up nowego folderu.

 

Jak zmienić ustawienia folderu?

W dowolnej chwili masz możliwość zmiany nazwy utworzonego wcześniej folderu lub też jego położenie na skrzynce. W tym celu, kliknij w opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Foldery i naciśnij na nazwę folderu, który ma zostać poddany edycji. W formularzu można zmienić nazwę i Folder nadrzędny, a także ustawić Typ listy, czyli sposób wyświetlania wiadomości w folderze. Widoczne są tu również informacje na temat ilości i rozmiaru znajdujących się w katalogu wiadomości. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Modyfikuj, aby zostały one zachowane.

W przypadku folderów systemowych, zmienić można jedynie Typ listy, czyli sposób wyświetlania wiadomości w folderze, a formularz ich edycji nie będzie zawierał pól Nazwa folderuFolder nadrzędny.

 

Jak usunąć folder lub opróżnić jego zawartość?

Aby usunąć folder z konta, kliknij w opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Foldery, a następnie kliknij na nazwę katalogu, który chcesz usunąć. W formularzu edycji każdego folderu, poniżej Informacji dotyczących ilości i rozmiaru wiadomości w nim się znajdujących, widoczne są przyciski Usuń (1) oraz Opróżnij (2), który to aktywny jest wówczas, jeśli dany folder zawiera wiadomości. Jeśli folder jest pusty, przycisk Opróżnij będzie nieaktywny.

Jeśli klikniesz Opróżnij, zawartość folderu zostanie z niego usunięta i przeniesiona do Kosza, więc będzie możliwość ich przywrócenia, po przejściu do folderu Kosz, w głównym widoku skrzynki odbiorczej.

Gdy wybierzesz opcję Usuń, katalog zostanie całkowicie skasowany z konta. Wiadomości, które się w nim znajdowały nie zostaną przeniesione do kosza, lecz bezpowrotnie znikną ze skrzynki.

W przypadku folderów systemowych, aktywny będzie wyłącznie przycisk Opróżnij, jeśli w danym folderze znajdują się wiadomości. Nie będzie możliwości usuwania folderów systemowych.

UWAGA! Aby usunąć wiadomości z Kosza należy przejść do menu Ustawienia -> Foldery, kliknąć na nazwę folderu Kosz, a następnie nacisnąć przycisk Opróżnij. Wszystkie wiadomości z kosza zostaną bezpowrotnie usunięte.

 

Subskrypcja folderów

Aby nowo dodane foldery były widoczne w głównym widoku skrzynki odbiorczej, należy włączyć ich subskrypcję. W tym celu, kliknij w opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony i wybierz zakładkę Foldery.

Przy każdym z folderów widocznych na liście znajduje się przełącznik odpowiedzialny za subskrypcję. Aby Twoje katalogi były widoczne, przełącznik przy każdym z nich powinien znajdować się w pozycji po prawej stronie i mieć kolor zielony (1). Jeśli przełącznik przy danym folderze jest szary (2), oznacza to, że ten katalog nie będzie wyświetlany.

Foldery specjalne konta posiadają domyślnie włączoną subskrypcję i nie ma możliwości jej wyłączenia. Dodatkowe informacje o folderach specjalnych znajdują się w poradniku: Podstawowe ustawienia Cloud Mail (Preferencje).

Table of Contents