Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie bazą danych

Wszelkie funkcje dotyczące zarządzania bazami danych możesz realizować poprzez CloudHosting Panel. W tym celu wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

Po zalogowaniu wybierz z górnego menu zakładkę BAZY DANYCH i kliknij opcję Wykaz baz danych (1).

CloudHosting Panel menu bazy danych wykaz baz danych

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Zmiana hasła użytkownika bazy danych MariaDB

 • Kliknij w nazwę bazy danych MariaDB (1), dla której chcesz zmienić hasło.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij

 • W formularzu edycji danych bazy wpisz dwukrotnie nowe hasło użytkownika (1) i zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (2). Hasło powinno składać się z min. 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny, jedną wielką i jedną małą literę. Nie może zawierać polskich liter.
 • CloudHosting Panel bazy danych zmiana hasla mariadb

 • Prawidłowe zapisanie zmiany hasła użytkownika zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.

 

Zmiana hasła użytkownika bazy danych PostgreSQL

 • Kliknij w nazwę bazy danych PostgreSQL (1), dla której chcesz zmienić hasło.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz postgresql kliknij

 • W formularzu edycji danych bazy wpisz dwukrotnie nowe hasło użytkownika (1) i zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (2). Hasło powinno składać się z min. 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny, jedną wielką i jedną małą literę. Nie może zawierać polskich liter.
 • CloudHosting Panel bazy danych zmiana hasla postgresql

 • Prawidłowe zapisanie zmiany hasła użytkownika zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.

 

Zmiana hasła użytkownika bazy danych MongoDB

 • Kliknij w nazwę bazy danych MongoDB (1), dla której chcesz zmienić hasło.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mongodb kliknij

 • W formularzu edycji danych bazy wpisz dwukrotnie nowe hasło użytkownika (1) i zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz (2). Hasło powinno składać się z min. 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny, jedną wielką i jedną małą literę. Nie może zawierać polskich liter.
 • CloudHosting Panel bazy danych zmiana hasla mongodb

 • Prawidłowe zapisanie zmiany hasła użytkownika zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.

 

Migracja przestarzałej wersji bazy danych MariaDB lub PostgreSQL do nowej wersji.

 • Odnajdź na liście bazę danych (1), którą chcesz zmigrować do nowej wersji i sprawdź jaka wielkość bazy została ustawiona (2). Następnie, powyżej wykazu baz, kliknij odnośnik Dodaj bazę danych (3).
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij starsza baze

 • Wybierz właściwy typ bazy danych w aktualnej wersji (1), ustaw zarezerwowaną wielkość bazy (2), zgodną z wielkością bazy, która ma zostać zmigrowana i uzupełnij pozostałe dane (3). Kliknij przycisk Zapisz (4), aby utworzyć nową bazę.
 • WAŻNE! Identyfikator serwera (server12345_) zostanie automatycznie dodany do nazwy bazy danych po jej utworzeniu. Nie wpisuj go w polu Nazwa bazy danych.

  CloudHosting Panel bazy danych dodaj baze aktualna

 • Przejdź ponownie do wykazu baz danych i kliknij w nazwę bazy, którą chcesz zmigrować. W oknie edycji danych bazy kliknij odnośnik Migruj do nowej wersji (1).
 • CloudHosting Panel bazy danych migruj do nowej wersji bazy

 • W wyświetlonym formularzu wybierz z listy rozwijanej utworzoną wcześniej nową bazę w aktualnej wersji (1) i kliknij przycisk Migruj (2).
 • CloudHosting Panel bazy danych migracja do nowej wersji dane

 • Zaczekaj na komunikat świadczący o zakończeniu operacji.
 • CloudHosting Panel migracja bazy danych potwierdzenie wykonania

 • Przejdź do wykazu baz danych. Pojawi się na nim nowa, zaktualizowana baza. Aby sprawdzić dane jej serwera, kliknij w jej nazwę (1).
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz kliknij zaktualizowana

 • W oknie edycji danych bazy odczytasz nowe dane serwera bazy danych (1). Będą one niezbędne, aby je uaktualnić w plikach źródłowych strony. Poniżej możesz również zmienić rozmiar bazy, jej opis, a także zmienić hasło użytkownika.
 • CloudHosting Panel bazy danych informacje o serwerze zaktualizowanej bazy

 • Po zakończonej migracji wykonaj kopię nowej bazy danych w CloudHosting Panelu. W przypadku gdyby skrypty aplikacji przepiętej pod nową bazę danych wywołały nieprawidłowe zmiany w strukturze bazy, możliwe będzie przywrócenie jej właściwego stanu z kopii.

Aby strona internetowa działała z nową wersją bazy danych, należy przepiąć stronę pod nową bazę bezpośrednio w plikach źródłowych strony znajdujących się na serwerze. Rodzaj i nazwa pliku zależą od aplikacji, w jakiej strona została wykonana.

W przypadku najczęściej używanej aplikacji WordPress dane logowania do bazy danych zapisane są w pliku o nazwie wp-config.php znajdującym się w katalogu, na który domena została w CloudHosting Panelu przekierowana.

 • Zaloguj się do serwera przez FTP (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?), przejdź do katalogu, na który kieruje domena w CloudHosting Panelu, odnajdź w nim plik o nazwie wp-config.php i wykonaj kopię pliku na dysk, aby możliwe było, w razie konieczności, jego przywrócenie.
 • Otwórz plik na serwerze do edycji, odnajdź w nim sekcję dotyczącą baz danych i dokonaj zmian wartości w poszczególnych opcjach pomiędzy znakami ' '
 • Przy opcji DB_NAME zmień wpis (1) na nazwę nowej bazy danych, na przykład server12345_wp1.
 • Przy opcji DB_USER zmień widniejący wpis (2) na login użytkownika nowej bazy, na przykład server12345_wp1.
 • Przy opcji DB_PASSWORD zmień wpis (3) na hasło do nowej bazy danych.
 • Przy opcji DB_HOST zmień wpis (4) na nazwę serwera nowej bazy danych, na przykład mariadb105.server12345.nazwa.pl (jeśli baza została zmigrowana do wersji MariaDB 10.5), mariadb106.server12345.nazwa.pl (jeśli baza została zmigrowana do wersji MariaDB 10.6) lub mariadb1011.server12345.nazwa.pl (jeśli baza została zmigrowana do wersji MariaDB 10.11) – w przypadku wpisu w DB_HOST zmienia się widoczny do tej pory przedrostek sql. na mariadb105. (dla bazy w wersji MariaDB 10.5), mariadb106. (dla bazy w wersji MariaDB 10.6) lub mariadb1011. (dla bazy w wersji MariaDB 10.11). Pozostała część wpisu pozostaje taka sama. W przypadku różnych aplikacji przy opcji DB_HOST widnieć może wpisany adres IP zamiast dotychczasowego adresu serwera baz danych. Wówczas podmień ten adres IP na pełną nazwę serwera nowej bazy danych, na przykład mariadb105.server12345.nazwa.pl, mariadb106.server12345.nazwa.pl lub mariadb1011.server12345.nazwa.pl - w zależności, do której wersji bazy MariaDB nastąpiła migracja.
 • Zapisz zmiany w pliku i przetestuj działanie strony. Jeśli pojawią się problemy w połączeniu z nową bazą danych, przywróć skopiowany wcześniej na komputer plik wp-config.php i zweryfikuj ponownie wprowadzane w pliku dane.

Dla równie popularnej aplikacji, jaką jest PrestaShop, konieczna będzie edycja danych logowania do bazy danych w pliku, którego nazwa i umiejscowienie będą różne w zależności od wersji samej aplikacji.

 • Dla PrestaShop w wersji 1.7.x będzie to plik o nazwie parameteres.php. Aby go odnaleźć, przejdź do katalogu, na który przekierowano domenę w CloudHosting Panelu, a następnie do podkatalogów app -> config. Wykonaj kopię pliku na dysk, a następnie otwórz go do edycji.
 • Zgodnie z informacjami dla WordPressa, przedstawionymi wyżej, zmień w analogiczny sposób dane dostępowe na nowe w wierszach: 'database_host' (w miejsce adresu IP wpisz nazwę nowego serwera baz danych), 'database_name' (wpisz nazwę nowej bazy danych), 'database_user' (wpisz nazwę użytkownika nowej bazy danych) oraz 'database_password' (wpisz hasło do nowej bazy danych).
 • prestashop edycja pliku parameters

 • Dla PrestaShop w wersji 1.6.x będzie to plik o nazwie settings.inc.php. Aby go odnaleźć, przejdź do katalogu, na który przekierowano domenę w CloudHosting Panelu, a następnie do podkatalogu config. Wykonaj kopię pliku na dysk, a następnie otwórz go do edycji.
 • W analogiczny sposób, jak przedstawiony powyżej dla PrestaShop 1.7, zmień dane dostępowe na nowe w wierszach: '_DB_SERVER_' (wpisz nazwę nowego serwera baz danych), '_DB_NAME_' (wpisz nazwę nowej bazy danych), '_DB_USER_' (wpisz nazwę użytkownika nowej bazy danych) oraz '_DB_PASSWD_' (wpisz hasło do nowej bazy danych).
 • prestashop edycja settings

 • Zapisz zmiany w edytowanym pliku i przetestuj działanie strony. Jeśli pojawią się problemy w połączeniu z nową bazą danych, przywróć plik skopiowany wcześniej na komputer i zweryfikuj ponownie wprowadzane w nim dane.

 

Zmiana rozmiaru i/lub opisu bazy danych

 • Kliknij w nazwę bazy danych (1), dla której chcesz wykonać zmianę.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij

 • Aby zmienić przestrzeń dyskową zarezerwowaną dla bazy danych, przesuń suwak (1) w prawo (aby ją zwiększyć) lub w lewo (aby ją zmniejszyć). Możesz również wpisać oczekiwaną wartość (w GB) w polu obok suwaka. Zakładając na hostingu konta e-mail i bazy danych rezerwujesz dla nich określoną przestrzeń dyskową. W przypadku hostingu rozliczanego w Modelu Abonamentowym suma przestrzeni zarezerwowanej przez wszystkie konta e-mail i bazy danych jest odejmowana od ogółu dostępnego miejsca dyskowego. W przypadku usług rozliczanych w Modelu za Użycie, zarezerwowana przez wszystkie konta e-mail i bazy danych przestrzeń jest wliczana w całkowitą zajętą powierzchnię hostingu. Dzięki rezerwacji zasobów masz zagwarantowaną ich pełną dostępność przez cały okres trwania usługi.
 • Aby zmienić opis bazy, wprowadź go poniżej ustawień rozmiaru (2).
 • Kliknij przycisk Zapisz (3), aby zachować modyfikacje.
 • CloudHosting Panel bazy danych zmiana rozmiaru i opisu bazy

 • Zmianę rozmiaru i opisu bazy danych możesz wykonać w analogiczny sposób również dla baz PostgreSQL i MongoDB.

 

Zablokowanie/odblokowanie bazy danych

 • Na wykazie baz danych zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy, którą chcesz zablokować, a następnie kliknij poniżej odnośnik blokuj (2).
 • CloudHosting Panel bazy danych mariadb blokuj

 • Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Blokuj.CloudHosting Panel potwierdzenie zablokowania bazy danych
 • Nie będzie możliwe zalogowanie się do zablokowanej bazy, a także zapis lub odczyt danych w niej się znajdujących. Nazwa i informacje na temat zablokowanej bazy zostaną wyszarzone na wykazie, a także pojawi się przy jej nazwie symbol kłódki.
 • Aby odblokować bazę, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy zablokowanej bazy, a następnie kliknij poniżej odnośnik odblokuj (2).
 • CloudHosting Panel bazy danych mariadb odblokuj

 • Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Odblokuj.
 • CloudHosting Panel potwierdzenie odblokowania bazy danych

 • Pełna funkcjonalność bazy zostanie przywrócona.
 • Zablokowanie i odblokowanie bazy możesz wykonać w analogiczny sposób również dla baz PostgreSQL i MongoDB.

 

Usunięcie bazy danych

 • Na wykazie baz danych zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy danych, którą chcesz usunąć i kliknij poniżej odnośnik usuń (2).
 • CloudHosting Panel bazy danych usun baze

 • Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń.
 • CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecia bazy danych

 • Po zakończeniu procesu usuwania bazy wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.
 • CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecia bazy danych

 • Usunięcie bazy jest operacją nieodwracalną i po jej zatwierdzeniu nie będzie możliwe odzyskanie hasła do niej.
 • W analogiczny sposób możesz usunąć również bazy danych PostgreSQL i MongoDB.

 

Usunięcie zawartości bazy danych

 • Jeśli chcesz pozostawić na serwerze bazę danych i usunąć jedynie jej zawartość, zaznacz checkbox (1) po lewej stronie nazwy bazy, a następnie kliknij poniżej odnośnik usuń zawartość (2).
 • CloudHosting Panel bazy danych usun zawartosc

 • Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń.
 • CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecia zawartosci bazy danych

 • Sama baza pozostanie na serwerze, a wykonanie usunięcia z niej danych zostanie potwierdzone właściwym komunikatem.
 • W analogiczny sposób możesz usunąć również zawartość baz danych PostgreSQL i MongoDB.

 

Wykonanie kopii bazy danych

 • Kliknij w nazwę bazy (1), której kopię chcesz wykonać.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij

 • W oknie edycji danych bazy kliknij odnośnik Wykonaj kopię (1), poniżej pól zmiany hasła.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykonaj kopie

 • Wyświetlony zostanie formularz wykonywania kopii. Domyślnym katalogiem na serwerze, do którego zrzut bazy zostanie wykonany, jest /_sqldump_. Nazwa pliku z rozszerzeniem .sql zawiera nazwę bazy, a także datę i godzinę wykonania kopii.
 • Aby kopia została wykonana, wpisz hasło użytkownika kopiowanej bazy (1), kliknij przycisk Wykonaj (2) i poczekaj na zakończenie wykonywania operacji.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykonanie kopii

 • Prawidłowe wykonanie kopii zostanie potwierdzone komunikatem.
 • CloudHosting Panel bazy danych wykonanie kopii potwierdzenie

  Plik .sql z kopią bazy danych pobrać można z serwera, logując się do niego poprzez połączenie FTP. Plik zostanie umieszczony domyślnie w katalogu /_sqldump_. Jeśli nie znajdował się on wcześniej na serwerze, zostanie automatycznie utworzony w trakcie wykonywania kopii i zabezpieczony losowym hasłem. Aby usunąć blokadę katalogu, przejdź w CloudHosting Panelu do zakładki WWW I FTP i wybierz opcję Zabezpieczone katalogi (1).

  CloudHosting Panel menu www i ftp zabezpieczone katalogi

  Zaznacz checkbox przy nazwie katalogu /_sqldump_ (1) i kliknij poniżej odnośnik usuń (2).

  CloudHosting Panel www i ftp zabezpieczone katalogi usun zabezpieczony sqldump

 • W analogiczny sposób możesz wykonać również kopię baz danych PostgreSQL.
 •  

  Wgranie kopii bazy danych

  • Umieść posiadany plik .sql z bazą danych na FTP serwera. Ze względów bezpieczeństwa katalog, do którego została wgrana kopia bazy, powinien zostać zabezpieczony hasłem (Sprawdź: Katalogi zabezpieczone hasłem).
  • W CloudHosting Panelu serwera przejdź do zakładki BAZY DANYCH, wybierz opcję Wykaz baz danych i kliknij w nazwę bazy (1), do której chcesz wgrać kopię.
  • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij

  • W oknie edycji danych bazy kliknij odnośnik Wgraj kopię (1), poniżej pól zmiany hasła.
  • CloudHosting Panel bazy danych wgraj kopie

  • W formularzu wgrywania kopii wybierz plik .sql z serwera (1), a także wpisz hasło dostępu do tej bazy, do której wgrywana jest kopia (2). Następnie potwierdź operację, klikając przycisk Wykonaj (3) i poczekaj na jej zakończenie.
  • CloudHosting Panel bazy danych wgranie kopiii

  • Prawidłowe wgrywanie kopii zostanie potwierdzone komunikatem.
  • CloudHosting Panel bazy danych wgranie kopii potwierdzenie

  • W analogiczny sposób możesz wgrać również kopię baz danych PostgreSQL.
  •  

   Sprawdzenie spójności bazy danych – naprawa uszkodzonej struktury tabeli w bazie

   • Kliknij w nazwę bazy danych (1), którą chcesz naprawić.
   • CloudHosting Panel bazy danych wykaz mariadb kliknij

   • W oknie edycji danych bazy kliknij odnośnik Sprawdź spójność (1), poniżej pól zmiany hasła.
   • CloudHosting Panel bazy danych mariadb sprawdz spojnosc

   • Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk Sprawdź spójność (1).
   • CloudHosting Panel bazy danych sprawdzene spojnosci informacje

   • Pomyślne wykonanie operacji zostanie potwierdzone komunikatem. Możliwy będzie również powrót do Wykazu baz danych.
   • CloudHosting Panel bazy danych sprawdzenie spojnosci potwierdzenie

   • W analogiczny sposób możesz sprawdzić również spójność baz danych PostgreSQL.

    

   WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie użytkownikami baz danych

Table of Contents