Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok

Formularz zgłaszania materiałów niezgodnych z prawem

Formularz przeznaczony jest do zgłaszania materiałów niezgodnych z prawem, publikowanych z wykorzystaniem infrastruktury nazwa.pl sp. z o.o. W szczególności mowa o informacjach związanych z: udostępnianiem obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, publikowaniem treści o charakterze terrorystycznym, udostępnianiem prywatnych obrazów bez zgody, sprzedażą produktów podrobionych lub niespełniających wymogów, cyberstalkingiem, sprzedażą towarów z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, świadczeniem usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, bezprawnym wykorzystywaniem materiałów objętych prawami autorskimi, publikacją nielegalnych ofert związanych z usługami zakwaterowania, naruszeniami związanymi z dobrostanem zwierząt.
Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@nazwa.pl w języku polskim bądź angielskim.

Jeżeli na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, jako uprawniony podmiot zgłaszasz nakaz usunięcia treści, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@nazwa.pl w języku polskim bądź angielskim.