Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Podstawowe informacje o Node i Podach Kubernetes

Node

Node, czyli węzeł w klastrze Kubernetes, to platforma wykonawcza dla kontenerów. W węźle uruchamiane są aplikacje. Wykonuje on zadania związane z zarządzaniem zasobami, takie jak przyjmowanie i planowanie zadań, monitorowanie stanu aplikacji czy zarządzanie siecią. Usługa Kubernetes w nazwa.pl działa z jednym domyślnie uruchomionym węzłem. Aby uzyskać informacje na jego temat, wykonaj polecenie:

kubectl get nodes

Za pomocą powyższej komendy otrzymasz między innymi nazwę węzła, jego status, czas działania i wersję:

 

Pody

Pod jest najmniejszą i podstawową jednostką obliczeniową, którą możesz zarządzać w Kubernetes. Na ogół reprezentuje on pojedynczą aplikację. Można go również traktować jako element grupujący kontenery, w którym uruchamiane są aplikacje, narzędzia lub inne procesy.

Pod składa się z jednego lub wielu kontenerów, które współdzielą przestrzeń sieciową, przestrzeń adresową IP, host oraz inne zasoby, takie jak pamięć RAM i CPU. Kontenery w ramach tego samego Poda są uruchamiane i zarządzane razem w domyślnym węźle Kubernetes.

Pody w zarządzaniu aplikacjami są traktowane jako niepodzielne jednostki. To oznacza, że jeśli aplikacja w Podzie wymaga aktualizacji, to aktualizuje się cały pod. Pody w Kubernetes są także odpowiedzialne za realizację mechanizmów odzyskiwania z awarii. W przypadku błędu aplikacji Kubernetes może automatycznie uruchomić nowy Pod, aby zastąpić ten, w którym wystąpił błąd. Dzięki temu aplikacje w klastrze Kubernetes mają podwyższoną odporność na awarie, co zapewnia im wysoką dostępność.

Aby zobaczyć listę wszystkich Podów uruchomionych w środowisku Kubernetes, użyj komendy:

kubectl get pods -A

Aby zobaczyć listę wszystkich Podów w formacie wyjściowym ps z dodatkowymi informacjami, użyj komendy:

kubectl get pods -o wide -A

Aby otrzymać informacje o pojedynczym Podzie „nazwa-poda” w formacie wyjściowym JSON, użyj komendy:

kubectl get -o json pod nazwa-poda

Table of Contents