Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Przywracanie plików strony WWW z kopii zapasowej

Kopia zapasowa pików strony WWW to całościowy backup elementów z Twojego serwera FTP. Przywrócenie zawartości tych danych polega albo na dograniu brakujących plików, albo na zastąpieniu wszystkich plików na FTP danymi z kopii, albo na udostępnieniu zawartości wybranych folderów kopii zapasowej na SSH w katalogu /backup/ftp/. Decydując się na przywrócenie plików strony WWW, samodzielnie wybierasz sposób, w jaki zostanie ono zrealizowane. Jeżeli chcesz przywrócić pliki swojej strony WWW, zaloguj się do CloudHosting Panel i z menu BACKUP wybierz Wykaz kopii.

backup menu wykaz kopii

Na wykazie kopii, w wierszu, w którym jako rodzaj danych widnieje wpis Strony WWW (1), odszukaj właściwą datę (2) wykonania backupu.

backup wykaz kopii kliknij www

Po kliknięciu na tę datę wyświetlony zostanie formularz przywracania plików, który jest podzielony na trzy sekcje:

 1. W sekcji Pliki stron WWW (1) zaznacz checkbox przy nazwie katalogu zawierającego pliki strony, którą chcesz przywrócić.
 2. W sekcji Gdzie chcesz odtworzyć pliki i katalogi (2) wybierz oczekiwany sposób przywrócenia danych:
  • Położenie oryginalne – pliki i katalogi zostaną przywrócone zgodnie z ich oryginalną strukturą na hostingu, właściwą na moment wykonywania kopii. Wybierając tę metodę przywrócenia, pamiętaj, aby zdecydować, jak chcesz potraktować istniejące na serwerze pliki i katalogi (3).
  • Oddzielny katalog dostępny przez SSH do 24 h – pełna struktura plików strony zostanie udostępniona przez SSH w katalogu /backup/ftp/data_wykonania_kopii/.
 3. Sekcja Jak chcesz potraktować istniejące na serwerze pliki i katalogi (3) będzie aktywna tylko wówczas, gdy zdecydujesz się, aby przywrócenie danych zostało zrealizowane do ich oryginalnego położenia na hostingu. Dostępne są następujące warianty tej czynności:
  • Pozostaw wszystkie istniejące pliki i katalogi na serwerze, a jedynie dograj brakujące pliki i katalogi z kopii – pliki i katalogi strony, które znajdują się obecnie na serwerze, nie zostaną w żaden sposób nadpisane lub usunięte, a z kopii zostaną dograne te pliki, których obecnie na hostingu brakuje. Opcja jest zalecana wówczas, gdy przypadkowo usunąłeś potrzebny plik lub katalog.
  • Nadpisz istniejące na serwerze pliki i katalogi danymi z kopii, pozostawiając bez zmian te, których nie ma w kopii – wszystkie istniejące na serwerze FTP pliki i katalogi zostaną nadpisane, czyli zastąpione ich wersjami z kopii. Te pliki i katalogi, które umieściłeś na hostingu po dacie wykonania przywracanej kopii, pozostaną nienaruszone.
  • Usuń istniejące pliki i katalogi oraz wgraj dane z kopii – wszystkie pliki i katalogi znajdujące się na FTP Twojego hostingu w wybranym folderze strony WWW zostaną skasowane, a na ich miejsce zostaną wgrane te pliki i katalogi, które znajdują się w przywracanej wcześniej kopii zapasowej.

Po ustawieniu oczekiwanych opcji kliknij Przywróć zaznaczone pliki i katalogi (4), aby rozpocząć odtwarzanie danych z backupu.

backup przywracanie plikow www

Jeśli w sekcji Gdzie chcesz odtworzyć pliki i katalogi wybrałeś Położenie oryginalne, po zakończeniu przywracania plików i katalogów zweryfikuj działanie swojej strony internetowej.

Jeżeli w sekcji Gdzie chcesz odtworzyć pliki i katalogi wybrałeś Oddzielny katalog dostępny przez SSH do 24 h, po zakończonej operacji przywracania danych zaloguj się na hosting przez SSH, a następnie skopiuj zawartość folderu /backup/ftp/data_wykonania_kopii/ w wybrane przez siebie miejsce na FTP.

 

Jak przez SSH uzyskać dostęp do plików strony przywróconych z kopii zapasowej?

Dostęp do plików z kopii strony WWW uzyskujesz poprzez specjalny folder widoczny przy połączeniu z hostingiem przez SSH. Jest to folder /backup/ftp/, w którym tworzony jest dodatkowy podkatalog o nazwie będącej datą i godziną wykonania kopii. Przywracane dane z kopii zapasowej udostępniane są w nim w takiej formie i strukturze, w jakiej znajdowały się na serwerze na moment wykonywania backupu.

Jeżeli chcesz skorzystać z tak udostępnionych danych, zaloguj się na serwer przez SSH (Sprawdź: Co to jest SSH i do czego służy?). Po zalogowaniu wywołaj katalog nadrzędny do FTP za pomocą komendy „cd ..

cd ..

W wierszu poleceń pojawi się główna ścieżka Twojego hostingu, np. home/server123456. Przejdź teraz do katalogu backup/ftp/, używając polecenia „cd backup/ftp”:

cd backup/ftp

W chwili wykonywania przywrócenia danych, w katalogu backup/ftp/ tworzony jest automatycznie katalog z nazwą będącą datą i godziną wykonania kopii. Aby sprawdzić jego dokładną nazwę, wykonaj polecenie „ls”:

ls

Schemat wykonywanych poleceń wygląda następująco:

server123456@server123456:~$ cd ..
server123456@server123456:/home/server123456$ cd backup/ftp
server123456@server123456:/home/server123456/backup/ftp$ ls
20220526_081001

Gdy już znasz dokładną nazwę katalogu, przejdź do niego, używając polecenia „cd nazwa_katalogu”. Zamiast nazwa_katalogu wprowadź w poleceniu nazwę swojego katalogu, którą wcześniej sprawdziłeś.

cd 20220526_081001

Po przejściu do właściwego folderu z datą przywrócenia danych wyświetl jego zawartość za pomocą polecenia „ls”:

ls

Dane z kopii zapasowej będą przywrócone do katalogu, który zdecydowałeś się odzyskać. Na przykład, jeśli przywracałeś stronę z katalogu o nazwie mojastrona, jej pliki będą dostępne w katalogu /backup/ftp/data_wykonania_kopii/mojastrona.

server123456@server123456:/home/server123456/backup/ftp/data_wykonania_kopii$ ls
mojastrona

Możesz skopiować ten katalog na swój FTP. Poniższe polecenie pokazuje przykład, w którym skopiujesz zawartość folderu mojastrona do folderu kopia_strony na FTP:

cp -R mojastrona /home/server123456/ftp/kopia_strony

Składnię powyższego polecenia dostosuj do ID swojego hostingu i własnych oczekiwań:

 • W miejsce mojastrona wpisz nazwę odtworzonego z kopii folderu.
 • /server123456/ zastąp identyfikatorem swojego serwera.
 • Zamiast kopia_strony podaj nazwę folderu, do którego skopiowane zostaną odzyskane z backupu pliki. Może to być katalog o dowolnej nazwie lub też katalog główny serwera. W przypadku wyboru katalogu głównego polecenie powinno wyglądać tak: ”cp -R mojastrona /home/server123456/ftp/”. Wykonując tę czynność, zachowaj szczególną ostrożność, gdyż błędy w składni polecenia mogą spowodować problemy w działaniu stron na Twoim hostingu!

Jeśli przywracałeś jednocześnie zawartość kilku stron, polecenie kopiowania każdego katalogu powtórz w analogiczny sposób. Po zakończeniu kopiowania strony przejdź do katalogu, do którego ją wgrałeś. Użyj polecenia:

cd /home/server123456/ftp/kopia_strony

W powyższym poleceniu w miejsce server123456 wpisz identyfikator swojego hostingu, a nazwę katalogu kopia_strony zastąp nazwą folderu, do którego skopiowałeś odzyskane z kopii elementy. Dalsze czynności mające na celu zastąpienie istniejącej na serwerze wersji strony danymi z kopii wykonaj, logując się na FTP (Sprawdź: Jak wgrać pliki na serwer?) lub za pomocą SSH.

WIĘCEJ INFORMACJI:Dlaczego kopia zapasowa danych ma inny rozmiar niż dane źródłowe?

Table of Contents