Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

Wykonane zmiany w konfiguracji domeny, czyli w jej strefie DNS, wchodzą w życie zwykle po okresie od kilku minut do maksymalnie 24 (dla domen .pl) lub nawet 72 (dla domen globalnych) godzin. Ten czas to, tzw. propagacja domeny, czyli proces rozpowszechnienia nowych lub zmodyfikowanych rekordów domeny w internecie.

Propagacja następuje także po przywróceniu ważności wygasłej domeny oraz po pozytywnej weryfikacji adresu e-mail Abonenta domeny globalnej i jej odwieszeniu, jeśli została wcześniej zawieszona z powodu negatywnej weryfikacji adresu e-mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:Z czym wiąże się zawieszenie domeny globalnej?Przywracanie wygasłych domen

 

Jak w praktyce objawia się propagacja?
  • Jeśli w konfiguracji domeny została wprowadzona zmiana dotycząca obsługi poczty – przekierowanie na inną usługę w nazwa.pl, zmiana wartości rekordu MX, delegacja na zewnętrzne serwery DNS, parkowanie lub przekierowanie domeny na adres URL z włączeniem przekierowania domeny na pakiet pocztowy – to propagacja wpływa na serwer, na który będą dostarczane wiadomości e-mail. Część z nich będzie trafiać na poprzedni serwer lub nie będzie docierać (jeśli wcześniej domena nie wskazywała żadnego serwera), a część będzie kierowana zgodnie z nowymi ustawieniami. Po zakończeniu propagacji, wszystkie wiadomości e-mail będą prawidłowo dostarczane na serwer, na który wskazuje zmodyfikowana konfiguracja.

  • Jeśli w konfiguracji domeny została wprowadzona zmiana dotycząca strony internetowej – przekierowanie na usługę, modyfikacja rekordów A lub AAAA – to w trakcie propagacji, niektórzy użytkownicy zobaczą zawartość strony internetowej wynikającą z poprzedniej konfiguracji lub nie zobaczą jej wcale (jeśli wcześniej domena nie wskazywała żadnego serwera), a niektórzy od razu zobaczą stronę z nowego adresu. Po zakończeniu propagacji, wszyscy zobaczą stronę z nowego serwera.

 

Co wpływa na czas propagacji?
  • Parametr TTL (Time To Live – z ang. czas życia pakietu). W przypadku serwerów DNS określan on czas przechowywania informacji o konfiguracji domeny w pamięci podręcznej serwera, bez dodatkowego sprawdzania. Mniejsza wartość wymusza częstsze sprawdzanie, ale ustawienia bywają ignorowane przez operatorów internetowych. W nazwa.pl, domyślną wartością TTL jest 3600 sekund, czyli jedna godzina. Wartość tę można zmienić poprzez Ręczną konfigurację DNS domeny, przypisując czas od 300 sekund (5 minut) do 86400 sekund (24 godziny).

  • WIĘCEJ INFORMACJI:Jak włączyć ręczną konfigurację strefy DNS domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?

  • Częstotliwość odświeżania rekordów DNS u nadrzędnego rejestratora. W przypadku domen z rozszerzeniem .pl, przez większość doby zmiany są wprowadzane co 15 minut. Rejestratorzy domen globalnych (.com, .net, .org, .biz, .info) i europejskich (.eu) wykonują te zmiany zwykle w czasie 1-2 godzin.

  • Częstotliwość odświeżania rekordów DNS u operatora serwerów DNS. Domyślnie jest nim dostawca internetowy, natomiast we właściwościach połączenia można wpisać własne adresy IP serwerów. W celu zmniejszenia liczby zapytań (sprawdzeń konfiguracji), operatorzy często stosują wielogodzinne okresy przechowywania ustawień.
  • Pamięć podręczna (cache) DNS w urządzeniu użytkownika. Ta pamięć nie jest związana z przeglądarką internetową, a z systemem operacyjnym, który zapisuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych, zapewniając ich szybsze wczytywanie. W celu wyczyszczenia pamięci podręcznej DNS należy zamknąć wszystkie programy pocztowe i przeglądarki, a następnie wpisać polecenie ipconfig /flushdns (w wierszu poleceń cmd Windows) lub, w oknie terminala OS X 10.9-10.11, polecenie sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

 

Jak skrócić czas propagacji?
  • Zmienić ustawienie wartości TTL w rekordach DNS.
  • Usunąć pamięć podręczną DNS.

UWAGA! Ze względu na zależność od dostawców internetowych i ustawień serwerów DNS powyższe działania mogą nie przynieść rezultatu.

Jeśli masz wątpliwości, czy dla domeny minął już czas propagacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

Table of Contents