Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Tworzenie kopii danych

Jak utworzyć kopię danych?

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Cloud Backup musisz wykonać jej aktywację (sprawdź), a następnie nadać nowe hasło do szyfrowania danych (sprawdź). Po ustaleniu hasła szyfrującego, wyświetlony zostanie formularz tworzenia nowej kopii.

W celu utworzenia kopii danych, w menu widocznym po lewej stronie kliknij na opcję DODAJ KOPIĘ (1).

cloud backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz tworzenia nowej kopii.

 1. W polu Nazwa kopii wpisz nazwę (1), która pozwoli na łatwe zidentyfikowanie, jakich plików dana kopia dotyczy. Możesz wykonywać wiele kopii o dowolnych nazwach.
 2. W polu Dane do kopiowania widoczne jest drzewko katalogów z komputera. Zaznacz checkbox (2) przy tych katalogach, których kopię chcesz wykonać. Pamiętaj, że nie należy wykonywać backupu plików, które są w danym momencie używane przez system, w tym plików systemowych.
 3. WIĘCEJ INFORMACJI:Sprawdź jakie problemy mogą towarzyszyć korzystaniu z aplikacji

  cloud backup dodaj kopie pliki

 4. Pole Harmonogram zawiera ustawienia terminów tworzenia kopii plików. Wybierz, w które dni (1) i o której godzinie (2) program ma automatycznie wykonywać kopie zapasowe. Aby kopia została wykonana na podstawie ustawień harmonogramu, komputer musi być w tym czasie włączony i połączony z Internetem.
 5. Cloud Backup posiada specjalną opcję wykonywania zaległych kopii zapasowych. Aby ją aktywować, zaznacz checkbox (3) poniżej ustawień daty jak na poniższym przykładzie. Po wprowadzeniu tego ustawienia, pominięta wcześniej kopia zapasowa zostanie wykonana automatycznie od razu po restarcie komputera.

  cloud backup dodaj kopie harmonogram

  Po uzupełnieniu formularza kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby zainicjować proces jej tworzenia.

 

Czas wykonywania kopii danych zależy od ich ilości, jakie mają zostać zabezpieczone oraz od prędkości łącza internetowego, jakim dysponujesz. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, wyświetlony zostanie komunikat informacyjny. Kliknij Ok, aby wyświetlić Wykaz kopii.

Na Wykazie kopii widoczne są informacje o czasie, dacie i godzinie wykonania ostatniej kopii, jej wielkości, a także dacie, kiedy zostanie wykonana kolejna kopia zapasowa.

cloud backup wykaz kopii

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie utworzoną kopią danych

 

Jak anulować wykonywanie kopii w trakcie jej tworzenia?

W przypadku, gdy np. do wykonania kopii wybrano niewłaściwe pliki lub została wybrana ich zbyt duża ilość, istnieje możliwość anulowania wykonywania danej kopii.

W tym celu należy nacisnąć odnośnik Anuluj (1), znajdujący się po prawej stronie nazwy aktualnie wykonywanej kopii.

cloud backup wykaz kopii anuluj

Operacja zostanie przerwana, co umożliwi modyfikację ustawień i ponowienie wykonywania kopii. Jeśli kopia wykonywana była po raz pierwszy, po jej anulowaniu zostanie ona całkowicie usunięta, również z wykazu kopii. Jeśli anulowanie nastąpiło w trakcie wykonywania kolejnej kopii danych, anulowana i usunięta zostaje tylko ta, która była aktualnie wykonywana. Wszystkie poprzednie kopie pozostaną nienaruszone.

Przykład: pierwsza kopia wykonywana była w poniedziałek i zgodnie z harmonogramem kolejne wykonywane były codziennie. W piątek, w trakcie wykonywania piątej kopii, operacja została anulowana. Usunięta zostaje wyłącznie wykonywana w tym momencie kopia, natomiast pozostałe cztery, wykonane w poprzednich dniach, pozostają na serwerze bez zmian.

 

Jak utworzyć opis komputera dla wybranej usługi Cloud Backup?

Jeśli posiadasz wykupionych kilka usług Cloud Backup, w celu zabezpieczenia danych na kilku komputerach, możesz wprowadzić krótki opis danego sprzętu w szczegółach usługi. Pozwoli to w łatwy sposób zweryfikować, do której usługi zostały przypisane dane z każdego komputera.

Aby dodać opis komputera dla konkretnej usługi Cloud Backup, zaloguj się do Panelu Klienta. Na stronie https://nazwa.pl/panel (1) wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Następnie przejdź do zakładki Moje usługi → Cloud Backup (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2), widoczny poniżej nazwy wybranej usługi.

cloud backup pk szczegoly

Na karcie Szczegóły usługi wpisz nowy lub edytuj istniejący opis komputera (1). W celu zachowania ustawień, kliknij przycisk ZAPISZ (2).

cloud backup pk szczegoly opis komputera

Table of Contents