Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Tworzenie kopii zapasowej Poczty Onet (onet.pl) z użyciem Mail Backup

  • Pomoc
  • Mail Backup
  • Tworzenie kopii zapasowej Poczty Onet (onet.pl) z użyciem Mail Backup

Tworzenie kopii zapasowej konta e-mail w programie Mail Backup odbywać się będzie zawsze w taki sam sposób, niezależnie od serwera, na którym to konto się znajduje. Jedyną różnicą będą dane logowania do skrzynki, wpisywane w formularzu tworzenia kopii. Aby wykonanie kopii było możliwe, serwer, na którym znajduje się konto e-mail, musi umożliwiać połączenie poprzez IMAP4, a dostęp IMAP4 musi być włączony.

 

Przejdź do interesującej Cię części artykułu i dowiedz się, w jaki sposób przygotować swoje konto utworzone w serwisie onet.pl do pracy z Mail Backup oraz jak wykonać jego kopię zapasową.

 

Włączenie połączeń przez IMAP na poczta.onet.pl

Dostęp do Poczty Onet poprzez IMAP4 zostaje automatycznie włączony w chwili utworzenia konta. Przed rozpoczęciem korzystania z Mail Backup należy jednak zweryfikować, czy dostęp ten nie został wyłączony.

W tym celu po zalogowaniu na konto kliknij ikonę Ustawienia (1) w menu po lewej stronie.

imap onet ustawienia

W pierwszej zakładce Konto (1) wybierz kartę Konto główne (2), a następnie odnajdź sekcję IMAP i sprawdź, czy dostęp jest Włączony (3). Jeśli nie, włącz go.

imap onet ustawienia wlaczenie imap
 

Adresy serwerów IMAP Poczty Onet

W formularzu konfiguracyjnym konta w Mail Backup należy podać prawidłowy adres serwera IMAP4, aby połączenie programu z kontem przebiegło pomyślnie.

Adres serwera IMAP4 konta utworzonego w serwisie onet.pl widoczny jest w ustawieniach konta. Aby go zweryfikować, po zalogowaniu na konto przejdź do ustawień zgodnie z informacją zamieszczoną we wcześniejszej części artykułu, tzn. ikona Ustawienia w lewym menu poczty → zakładka Konto → karta Konto główne → sekcja IMAP. Oprócz możliwości włączenia lub wyłączenia dostępu IMAP znajdziesz tutaj również aktualny adres serwera (1), typ zabezpieczeń oraz nr portu.

imap onet ustawienia adres serwera
 

Ograniczenia techniczne Poczty Onet

Konta e-mail utworzone w ramach Poczty Onet nie posiadają limitu powierzchni, jak również limitu transferu. Dodatkowe informacje na temat ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu konta e-mail Poczty Onet znajdują się w regulaminie usługi Poczty Onet.

 

Tworzenie kopii Poczty Onet w Mail Backup

Aby utworzyć kopię zapasową konta e-mail, uruchom program Mail Backup poprzez kliknięcie w ikonę na pulpicie lub pasku zadań systemu Windows. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję DODAJ KOPIĘ (1).

mail backup menu dodaj kopie

Wyświetlony zostanie formularz podzielony na dwie sekcje. W pierwszej z nich należy uzupełnić dane konta.

  • W polu Konto e-mail (1) wpisz pełny adres konta, którego kopię chcesz wykonać.
  • W polu Hasło (2) wpisz hasło, którym logujesz się na skrzynkę.
  • W polu Adres serwera IMAP4 (3) wpisz prawidłowy adres serwera IMAP4 odczytany w ustawieniach konta Poczty Onet.

mail backup dodaj kopie onet dane konta

WAŻNE! Po wpisaniu w pierwszym polu adresu e-mail adres serwera IMAP4 jest automatycznie uzupełniany na podstawie domeny konta. Adres IMAP4 dla konta może jednak być inny. Należy więc zawsze zweryfikować adres IMAP4 w ustawieniach konta lub na stronie pomocy serwisu, a pole IMAP4 w konfiguracji Mail Backup wypełnić zgodnie ze sprawdzoną informacją.

 

W drugiej sekcji formularza dodawania kopii zapasowej konta e-mail znajduje się konfiguracja harmonogramu automatycznego wykonywania kopii.

Zaznacz (1), czy kopia konta ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz opcję tworzenia kopii raz dziennie, określ godzinę (2) jej wykonywania.

Jeśli w określonym przez Ciebie w harmonogramie terminie komputer nie będzie włączony lub nie będzie połączony z siecią Internet, wykonywanie zaplanowanej na tę chwilę kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w następnym, określonym przez harmonogram czasie. Aby temu zapobiec, zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu. Pominięta kopia zostanie wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub nawiązaniu połączenia z Internetem.

Po zdefiniowaniu ustawień harmonogramu kliknij przycisk UTWÓRZ KOPIĘ (4), aby rozpocząć jej wykonywanie.

mail backup dodaj kopie harmonogram

Czas wykonywania kopii poczty zależy od zajętości konta, ustawień prędkości w Mail Backup oraz prędkości łącza internetowego. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii wyświetlony zostanie komunikat informacyjny.

Table of Contents