Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zmiana hasła do usługi SaaS Kubernetes

Narzędzie Kubernetes korzysta z systemu operacyjnego Ubuntu. Dostęp do Kubernetes możesz uzyskać, łącząc się ze swoją usługą za pomocą SSH (Sprawdź: Połączenie z Kubernetes). Jeżeli chcesz zmienić hasło do usługi, możesz wykonać to albo za pomocą systemowego polecenia passwd, albo poprzez SaaS Panel.

 

Zmiana hasła po zalogowaniu do usługi Kubernetes przez SSH

Po zalogowaniu do usługi Kubernetes z nazwą użytkownika root i hasłem użytkownika root przez SSH możesz zmienić to hasło użytkownika, korzystając z systemowej komendy passwd. Po jej wywołaniu wprowadź dwukrotnie nowe hasło użytkownika root.

passwd root

Poprawna zmiana hasła użytkownika root zostanie potwierdzona komunikatem „password updated successfully”.

 

Zmiana hasła do usługi Kubernetes za pomocą SaaS Panel

W przypadku utraty głównego hasła dostępu do usługi Kubernetes, które jest przypisane do użytkownika root w systemie operacyjnym, ustanowienie nowego hasła jest możliwe za pomocą narzędzia SaaS Panel. Zmiana wymaga restartu usługi SaaS Kubernetes, zatem przed jej rozpoczęciem należy sprawdzić, czy nie wykonuje ona ważnych operacji i czy można bezpiecznie wykonać jej restart. Aby zmienić hasło do konta root, zaloguj się do panelu SaaS Panel, przejdź do listy instancji i kliknij przycisk KONSOLA (1) widoczny w kolumnie Czynności, przy właściwej nazwie instancji.

Następnie kliknij przycisk Send CtrlAltDel (1) widoczny po prawej stronie, aby zrestartować instancję.

Po restarcie usługi SaaS Kubernetes przy pomocy przycisku Send CtrlAltDel na ekranie startowym GRUB ustaw kursor na pozycji Ubuntu (1) i naciśnij na klawiaturze klawisz e, który wywoła ekran edycji.

Wykonuj kolejno polecenia:

 • w oknie edycji, przejdź do wiersza, zaczynającego się od wpisu linux (1) i usuń informacje za parametrem root=UUID=6bb273f6…, a następnie zastąp je wpisem (2):
 • rw init=/bin/bash

 • po zmianie parametrów, naciśnij na klawiaturze CTRL + x lub F10, aby uruchomić system;
 • po uruchomieniu systemu, sprawdź, czy system plików został zamontowany w trybie odczyt/zapis (rw); użyj polecenia:
 • mount | grep -w /
 • jeżeli system został uruchomiony w trybie READ ONLY, zamontuj go z uprawnieniami również do zapisu (WRITE) korzystając z polecenia:
 • mount -o remount,rw /

  i ponownie sprawdź, czy ustawienia systemu pozwalają na zapis:

  mount | grep -w /
 • wpisz komendę passwd i wprowadź nowe hasło dla konta root;
 • utwórz plik autorelabel używając polecenia:
 • touch /.autorelabel
 • zrestartuj system używając komendy:
 • exec /sbin/reboot -f

Table of Contents