Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Zarządzanie usługą za pomocą SaaS Panel

  • Pomoc
  • SaaS
  • Zarządzanie usługą za pomocą SaaS Panel

Zarządzanie usługą SaaS odbywa się za pomocą SaaS Panel. Narzędzie umożliwia wykonanie jej restartu, reinstalację oprogramowania czy też weryfikację statystyk.

W wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację usługi znajduje się nazwa użytkownika (1), dzięki której możesz zalogować się do SaaS Panel. Są tam również podane informacje, gdzie (2) możesz ustawić nowe hasło do SaaS Panel (Sprawdź: Ustalenie hasła do SaaS Panel).

Aby zalogować się do SaaS Panel, wejdź na stronę https://saas.nazwa.pl, wpisz dane logowania (1), czyli nazwę użytkownika, którą otrzymałeś w wiadomości e-mail, oraz ustalone przez Ciebie w Panelu Klienta hasło, a następnie kliknij Zaloguj się (2).

Po zalogowaniu, po lewej stronie wyświetlone zostanie Menu umożliwiające wykonanie poszczególnych czynności na serwerze.

 

Przejdź do interesującego Cię tematu:

 

Wyświetlenie podstawowych informacji dotyczących usługi

W menu SaaS Panel wybierz zakładkę Projekt -> Przegląd (1).Znajdziesz tutaj podstawowe informacje dotyczące usługi (2), takie jak: nazwa instancji, ilość vCPU, pojemność dysku, wielkość pamięci RAM i czas, który upłynął od utworzenia instancji.

Powyżej (3) możesz również wybrać przedział czasowy, a po kliknięciu przycisku WYŚLIJ wyświetlone zostaną informacje o godzinowym zużyciu zasobów usługi w wybranym okresie.


 

Zrestartowanie usługi SaaS

W menu SaaS Panel wybierz zakładkę Projekt -> Instancje (1). Znajdziesz tutaj m.in. nazwę oraz adres IP instancji. Aby zrestartować usługę, kliknij listę rozwijaną (2), widoczną po prawej stronie w kolumnie Czynności, i wybierz z niej jedną z dwóch opcji (3), MIĘKKO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ lub TWARDO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ.

Miękkie uruchomienie instancji powoduje ponowne uruchomienie instancji serwera. Twarde uruchomienie instancji również powoduje jej ponowne uruchomienie lecz jest ono związane dodatkowo z odcięciem zasilania serwera. W obu przypadkach, wszystkie dane niezapisane w trwałej pamięci dyskowej zostaną skasowane. Przed wykonaniem restartu należy zapisać wszystkie dane na usłudze.

Po kliknięciu dowolnej opcji restartu instancji, wyświetlony zostanie komunikat z postępem ponownego uruchamiania usługi. Zaczekaj, aż operacja zostanie zakończona.

 

Reinstalacja oprogramowania

W menu SaaS Panel wybierz zakładkę Projekt -> Instancje (1). Znajdziesz tutaj m.in. nazwę oraz adres IP instancji. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie usługi, kliknij listę rozwijaną (2), widoczną po prawej stronie w kolumnie Czynności, i wybierz z niej opcję PRZEBUDUJ INSTANCJĘ (3).

WAŻNE Reinstalacja oprogramowania związana jest z usunięciem wszystkich danych, które znajdują się na Twojej usłudze SaaS. Jej ustawienia również ulegną wykasowaniu. Po reinstalacji oprogramowania Twoja usługa zostanie więc przywrócona do stanu początkowego, jak po aktywacji. Przed wykonaniem reinstalacji oprogramowania upewnij się, że wszystkie dane zgromadzone na usłudze, zostały wcześniej przez Ciebie zarchiwizowane. Po zakończeniu reinstalacji oprogramowania skonfiguruj na nowo swoją usługę.

Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możesz wybrać obraz oprogramowania (1), właściwy dla posiadanej przez Ciebie usługi, a także, opcjonalnie możesz zdecydować o sposobie partycjonowania dysku (2) lub dodać własny opis usługi (3). Po dokonaniu ustawień kliknij przycisk PRZEBUDUJ INSTANCJĘ (4), co spowoduje usunięcie wszystkich ustawień i konfiguracji Twojej usługi i przywrócenie jej do stanu początkowego z oprogramowaniem w wersji, którą jest dostępna dla posiadanej przez Ciebie usługi SaaS.

Poczekaj na zakończenie wykonywania operacji. Czas jej trwania zależny będzie od zgromadzonych na usłudze danych.

 

Sprawdzenie statystyk wykorzystania usługi

W menu SaaS Panel wybierz zakładkę Projekt -> Monitor (1). Znajdziesz tutaj wykresy i statystyki wykorzystania serwera.

Table of Contents