Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Jak wgrać pliki na serwer?

Jak wgrać dane na serwer korzystając z FTP?

W celu umieszczenia plików na serwerze, należy skorzystać z połączenia FTP/SFTP. Połączenie takie możliwe jest przy pomocy klientów FTP, takich jak np. WinSCP, Total Commander, FileZilla, Cute FTP.

Aby nawiązać połączenie z serwerem poprzez FTP należy podać następujące dane:

  • host/serwer FTP: identyfikatorserwera.nazwa.pl;
  • login: identyfikatorserwera lub nazwa dodatkowego konta FTP;
  • hasło: takie samo jak do panelu zarządzania serwerem CloudHosting Panel lub hasło dodatkowego konta FTP;
  • port: 21 (dla połączenia nieszyfrowanego FTP) lub 22 (dla połączenia szyfrowanego SFTP);

WIĘCEJ INFORMACJI:Konta FTP

 

Wgrywanie danych na przykładzie programu WinSCP

WinSCP jest jednym z najpopularniejszych programów FTP, który umożliwia również szyfrowane połączenie SFTP. Po jego pobraniu, zainstalowaniu i dodaniu w nim konta FTP, można przystąpić do wgrywania plików (Sprawdź: WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP).

Okno programu WinSCP podzielone jest na dwie części. W jednej z nich, umieszczonej najczęściej po lewej stronie, znajduje się widok folderów i plików z lokalnego dysku twardego. W drugiej części aplikacji, po prawej jej stronie, widoczna jest lista plików i folderów znajdujących się na serwerze.

Aby wgrać pliki lub foldery na serwer, wystarczy wybrać katalog na serwerze, w którym mają się one znaleźć, lub też utworzyć własny, naciskając przycisk Nowy (1) powyżej listy plików, a następnie metodą „przeciągnij – upuść” przenieść pliki lub foldery z lewej strony na prawą.

Innym sposobem wgrania plików, jest zaznaczenie plików lub katalogów z dysku, które mają zostać wgrane na serwer, a następnie naciśnięcie na klawiaturze klawisza F5. Podobnie jak w przypadku metody „przeciągnij – upuść”, zostanie w ten sposób wywołane okno potwierdzenia transferu plików na serwer. Po naciśnięciu przycisku OK (1), dane zostaną one wgrane.

WAŻNE! Struktura katalogów na serwerze (poza specjalnym katalogiem „/cgi-bin/” służącym do umieszczania skryptów CGI) jest dowolna. Należy jednak pamiętać, że serwery hostingowe w nazwa.pl są oparte o system Linux, a więc w nazwach katalogów nie należy używać spacji (w razie konieczności należy użyć łączników _ lub -) ani polskich znaków. Ta sama zasada dotyczy nazw plików.

Po zakończonym transferze plików, należy zamknąć połączenie FTP z serwerem. Można to wykonać na kilka sposobów, np.:

  • poprzez wybranie opcji Sesja (1), widocznej w górnym menu programu, i wybranie Zamknij sesję (2) lub Rozłącz sesję (3);
  • poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na nazwę sesji (1) i wybranie Zamknij sesję (2) lub Rozłącz sesję (3);
  • poprzez naciśnięcie klawisza F10 na klawiaturze komputera i potwierdzenie zamknięcia sesji przyciskiem Tak.

Wszelkie zmiany dokonane w plikach na serwerze widoczne będą od razu, po ich prawidłowym przesłaniu.

Table of Contents